Unges økonomiske forståelse

14/11/2011 09:37

Administrator

Stadigt flere unge mangler en basal forståelse for økonomiske begreber. MindLab tegnede et billede af de unges valg og kom med ideer til, hvordan man kan styrke de unges viden om økonomi.

Hvad betyder rente? Har jeg automatisk ret til kontanthjælp hvis jeg bliver ledig? Og hvad er egentlig mit ansvar i forhold til at betale skat? Nylige analyser viser, at mange unge ikke er i stand til at svare på disse spørgsmål, og at unge i det hele taget tilsyneladende mangler en basal forståelse for økonomiske begreber. Det medfører blandt andet, at 7% af unge mellem 18 – 27 år i dag er registreret i RKI (Ribers) som dårlige betalere.

Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet ville gerne undersøge, hvordan ministerierne kan styrke de unges viden om i alt 10 økonomiske aspekter ved det at være borger i et velfærdssamfund, eksempelvis privatøkonomi, arbejdsløshed og skat. Interessen var særligt at udforske, hvordan ungdomsuddannelserne kan gøre de grundlæggende økonomiske begreber relevant og vedkommende for de unge

"Jeg har den idé, at det bedre kan betale sig at skabe sit eget job. Og hvis det så ikke lykkes, og jeg ikke kan få et job, så vil jeg mene, at jeg lever op til kravene for at få kontanthjælp"

Joachim, 3.g

Joachim er en 19-årig gymnasieelev med fuld damp på ambitionerne. Han er grundlæggende meget optimistisk omkring sin fremtid, fordi han tror på, at han selv kan forme den. Men faktum er, at hvis Joachim ikke er medlem af en a-kasse eller har mere end 10.000 kr. i formue, så er der ingen økonomisk hjælp at hente fra det offentlige.

MindLab talte med
• Unge gymnasie- og kokkeelever
• Gymnasielærere og lærere på Hotel- og Restaurationsskolen
• Danske Bank, Young Enterprise og andre eksperter i udvikling af undervisningsmateriale til unge
• Embedsmænd fra Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet med ansvar for de områder, der skal undervises i

De vigtigste resultater
• Fem indsigter i den måde, som unge i hverdagen tænker økonomi og træffer valg der bevidst eller ubevidst påvirker deres økonomi. Indsigterne viser en række nye vinkler på budskaber om økonomi, skat og arbejde, som kan få unge til at opleve budskaberne som vedkommende og relevante for dem.
• Et konkret bud på, hvilken økonomisk viden, som gymnasie- og kokkeelever kunne have gavn af at få styrket igennem undervisning
• En række skitser til, hvordan et undervisningsmateriale konkret kunne se ud.

Sådan gjorde MindLab
MindLab interviewede fire gymnasieelever og fire kokkeelever fra Hotel- og Restaurationsskolen for at finde ud af, hvad økonomi er for de unge, og hvordan økonomi er en del af de unges tanker og handlinger i hverdagen.

De fem indsigter der kom ud af interviewene blev herefter brugt til at udvikle bud på, hvordan budskaber om fx. privatøkonomi, arbejdsløshed og skat kan vinkles, så de matcher den måde, som de unge allerede i dag tænker og indretter deres økonomi i hverdagen. De unge vi talte med, vil fx opleve budskabet om at nedskrive et budget og få overblik over deres økonomi som irrelevant, fordi ”overblik” for dem betyder at gå på netbanken og se, hvor mange penge de har på kontoen lige nu. Hvis budgettet derimod blev udarbejdet under overskriften: ”se hvor lidt der skal til for at realisere dine drømme” vil det i langt højere grad tale til de unges tilgang til verden.

"Hvis der er noget jeg gerne vil have og ikke har råd til det, jamen så er det jo bare ikke muligt. Sådan har jeg da altid tænkt. Så da min far spurgte om jeg skulle lave etbudget så tænkte jeg bare, at det jo altid har fungeret helt fint uden, så hvorfor skulle det ikke også fungere nu"

Cecilie, elev, Hotel- og Restaurantskolen

Mest Læste

Annonce