Christiansborg giver penge til 5000 ekstra studiepladser

Regeringen og alle Folketingets partier giver de videregående uddannelser et ekstraordinært COVID-særtilskud til at oprette 4.500 ekstra studiepladser. Partierne har samtidig en ambition om 500 nye pladser på velfærdsuddannelserne. I alt prioriteres 210 millioner kroner til at øge optaget.

Som resten af Europa står Danmark i en særlig situation som følge af COVID-19. En situation, der påvirker de tusindevis af unge, som havde planlagt at rejse eller finde arbejde herhjemme. Op mod 10.000 flere unge forventes at søge mod de videregående uddannelser.

Regeringen og alle Folketingets partier ønsker, at flere unge kan få en studieplads, hvis mange søger ind. Derfor er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet enige om at afsætte i alt 210 millioner kroner til at skabe flere studiepladser og øge optaget på de videregående uddannelser.

165 millioner kroner gives i et COVID-særtilskud til, at uddannelser, hvor de studerende efterfølgende har gode muligheder for at få job, kan oprette 4.500 ekstra pladser i 2020 og 2021. Partierne lægger i aftalen vægt på, at så mange pladser som muligt oprettes i 2020.

De ekstra pladser i aftalen kommer oveni de i forvejen cirka 10.000 ledige pladser, der typisk er hvert år. De politisk prioriterede pladser vil bidrage til, at i størrelsesordenen af 15.000 uddannelsespladser på tværs af landet i de kommende år vil være tilgængelige for de flere unge, der søger mod de videregående uddannelser. 

Konkret ønsker partierne, at uddannelsesinstitutionerne prioriterer at oprette pladser inden for områder som teknologi og it samt uddannelser, der kan bidrage til at skabe vækst i dansk økonomi. Samtidig fremhæver partierne, at institutionerne skal prioritere uddannelser, der kan understøtte den grønne omstilling og bidrage til realisering af 70-procentsmålsætningen.

Partierne er optagede af, at der er en god balance i uddannelsespladserne på tværs af Danmark. Derfor tildeles mere end halvdelen af midlerne til uddannelser uden for Hovedstadsområdet.

Ambition om 500 flere studerende på velfærdsuddannelser

Aftalepartierne har samtidig en ambition om, at optaget på velfærdsuddannelser –  som for eksempel sygeplejerskeuddannelsen – skal øges med cirka 500 studiepladser i 2020 og 2021. Regeringen drøfter nu med kommuner og regioner, hvordan de nødvendige praktikpladser kan etableres. Samtidig afsættes 35 millioner kroner, som skal bidrage til særlige indsatser for at skabe flere studiepladser på velfærdsuddannelser uden for de store byer.

For at hjælpe de unge uddannelsessøgende bedst muligt i den nuværende situation – herunder i forhold til at søge bredere i deres uddannelsesvalg – prioriterer aftalepartierne derudover 10 millioner kroner til en ekstraordinær COVID-19-vejledningsindsats. Der skrues markant op for Studievalg Danmarks vejledningsindsats, og alle afviste kvalificerede ansøgere i forbindelse med sommeroptaget 2020 kontaktes direkte og vejledes om ledige pladser. Samtidig afsættes midler til at forbedre den digitale vejledning af unge, der er i tvivl om deres uddannelsesvalg.

I lyset af den særlige COVID-19-situation, som påvirker mange studerende, er der behov for at uddannelsesinstitutionerne udviser fleksibilitet. Med aftalen viser partierne også fra politisk hold fleksibilitet ved at suspendere resultattilskuddet i et enkelt år.  

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:

- Jeg er utrolig glad for, at vi hurtigt og på tværs af alle partierne har kunnet lande en ambitiøs aftale, der sikrer penge til 5.000 ekstra pladser. Uddannelse er en kæmpe gevinst for både samfundet og den enkelte, og vi skal forsøge at gribe alle de unge, der gerne vil have en studieplads i år og næste år. Men vi skal gøre klogt, så de unge kan få job, når de er færdige, og vi skal have den rette balance på tværs af Danmark. Begge dele får vi med denne aftale. Samtidig søsætter vi et ambitiøst mål om 500 nye velfærdspladser, der er så vigtige for, at kommuner og regioner kan levere kernevelfærd til vores borgere, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Ulla Tørnæs, Venstre:

- Det er afgørende for Venstre, at vi ikke efterlader de unge på perronen. Derfor skrev vi sammen med et flertal i Folketinget et åbent brev til ministeren om at oprette flere studiepladser. Jeg er virkelig glad for, at det nu er udmundet i, at vi opretter 5000 ekstra studiepladser og dermed har skabt bedre muligheder for de unge, som ellers havde planlagt et sabbatår. 

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti:

- Dansk Folkeparti er glade for med denne aftale, at kunne give flere unge mulighed for at få en uddannelse. Med aftalen understøttes en mere opsøgende og aktiv indsats for at motivere og vejlede de unge til at vælge uddannelser bredere ud over landet. Samtidig har det været vigtigt for Dansk Folkeparti, at aftalen understøtter oprettelsen af flere studiepladser på uddannelserne uden for de store byer.

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:

- Nu kommer der hjælp til alle de unge, der drømmer om at gå i gang med en uddannelse til sommer. Udsigterne til udlandsrejsen i sabbatåret er ændret, så selvfølgelig skal vi bakke op om deres fornuftige valg om at begynde på en uddannelse. Det er fantastisk, at der er kommet bred opbakning til, at der både kan oprettes 5.000 ekstra studiepladser, som vi foreslog, og at der naturligvis også sikres økonomi til det. For selvfølgelig skal der ekstra midler med til en ekstra opgave, så kvaliteten på vores uddannelser sikres.

Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti:

- Det er skønt, at flere kan blive optaget på drømmestudiet, så de kan uddanne sig i krisetiden i stedet for at gå arbejdsløse. Jeg er også rigtigt glad for, at studiestartsaktiviteterne så vidt muligt skal være fysiske. Det er afgørende for det kommende studiemiljøet. Den her aftale er altså vigtig både for at flere unge kan starte uddannelse og starten bliver god.

Mai Villadsen, Enhedslisten:

- Vi skal sikre, at Coronakrisen ikke rammer de unge ekstra hårdt. Derfor er jeg uendeligt glad for, at vi nu sikrer 5000 flere studiepladser rundt i hele Danmark.  

Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti:

- Mange unge betaler en høj pris og flere har mistet jobs på grund af Corona-nedlukning. For Det Konservative Folkeparti har det været afgørende, at er der oprettes studiepladser på uddannelser med god mulighed for beskæftigelse i den private sektor, som bidrager til den danske økonomi. Det er vigtigt – både for den enkelte og for samfundet. Som noget nyt er der mulighed for en 2. ansøgningsrunde med SMS om ledige pladser.

Peter Seier Christensen, Nye Borgerlige:

- Det er afgørende for Nye Borgerlige, at de ekstra studiepladser er rettet mod uddannelser, hvor de studerende efterfølgende har gode beskæftigelsesmuligheder, herunder teknologi og IT, og hvor det private erhvervsliv efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Det er desuden væsentligt, at aftalen kommer hele landet til gode, da den sikrer en bedre geografisk balance af uddannelsespladser.

Torsten Gejl, Alternativet:

- Med et tilskud på 210 millioner kroner til uddannelsessystemet, er Alternativet med til at tænde for 5000 nye uddannelsesdrømme, som Coronakrisen af forskellige årsager har slukket

Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet:

- Coronakrisen må ikke føre til, at vi får en corona-generation af unge med høj ungdomsarbejdsløshed. Derfor er det helt afgørende, at vi skaber plads til flere unge på de videregående uddannelser, så de unge, der ikke kan finde en plads på arbejdsmarkedet, i stedet kan begynde på en uddannelse. Samtidig kan vi uddanne flere til de fag, hvor vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden.

 
Udbetaling Danmark på DenOffentlige.dk Pensionsstyrelsens opgaver er pr. 1. juni 2013 overgået til Udbetaling Danmark.
Aktivitet: Artikler: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også