COK og GBC uddanner kommunerne i bæredygtigt byggeri

Byggeriet belaster miljøet i helt særlig grad og har et betydeligt træk på kommunekassen, både når det bliver opført, i driften, og når det skal rives ned.

Kommuner, der bygger bæredygtigt, har erfaret, at der er mange penge at spare på driften og store gevinster at hente på miljø, indeklima, brugervenlighed og trivsel, når de stiller krav til bæredygtighed i byggeriet.

Men der findes ikke en færdig manual til, hvordan man som kommune kan udbyde og gennemføre et bæredygtigt byggeri.

Til gengæld er der efterhånden mange gode erfaringer med bæredygtigt byggeri i kommunerne. Dem vil Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og Green Building Council Denmark (GBC) med en række endagskurser udbrede til endnu flere, så hver kommune ikke skal starte forfra med opgaven, men i stedet kan bygge videre på andres erfaringer.

- Med kurserne håber vi, at de kommunale bygherrer kan stille sig på skuldrene af de erfaringer, der allerede er gjort med at bygge bæredygtigt og videreudvikle metoderne, så vi både kan mindske miljøbelastningen og spare på de kommunale budgetter. COK har 50 års erfaring i at uddanne kommunale medarbejdere og GBC har en certificeringsordning, som rummer mange gode metoder. Ved at gå sammen håber vi at kunne være med til at accelerere den grønne omstilling i kommunerne siger Claus Damgaard, afdelingschef, COK.

Kommunerne stiller krav
De kommunale bygherrer bygger skoler, daginstitutioner, rådhus, idrætshaller og kan med deres store byggevolumen påvirke hele sektoren i mere bæredygtig retning, hvis de stiller krav om bæredygtighed.

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Bygninger og byggeri har stor betydning for både mennesker og miljø. Bygningerne står for en stor del af vores samlede CO2-udledning, byggeaffaldet udgør ca. 1/3 af det samlede affald og bygningers indretning og materialevalg har stor betydning for vores trivsel og sundhed. Samtidig har byggeriet en levetid, der langt overgår andre produkter. De beslutninger vi træffer, når vi opfører og renoverer bygninger i dag, kan derfor få betydning for samfundet 50-100 år ind i fremtiden.

- I Roskilde Kommune har vi fokus på FNs Verdensmål i vores byggeprojekter. DGNB bæredygtighedscertificering er et effektivt værktøj til at understøtte de verdensmål, vi har fokus på. Vi anvender f.eks. DGNB til at definere det gode indeklima med konkrete kvaliteter, som dokumenteres gennem certificeringsprocessen. Disse erfaringer vil vi rigtig gerne dele med vores kolleger i andre kommuner, og derfor har vi takket ja til at bidrage til COK og Green Building Council Denmarks kursusprogram, siger bygherrerådgiver og bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann.

Brugeradfærd og bæredygtighed
Bæredygtige bygninger er ikke kun en kvalitet i og for fremtiden. En bæredygtig bygning er også nem at drifte og tilpasset brugernes adfærd. En hjørnesten i bæredygtigt byggeriet handler om at vælge materialer, der passer til den brug og det slid, bygningen bliver udsat for, så den kan holde længst muligt. Livscyklusbetragtninger, totaløkonomiske beregninger og afdækning af brugeradfærd er derfor nøgleredskaber i bæredygtigt byggeri. 

Men det er ikke en enkel opgave at lave livscyklusbetragtninger, totaløkonomiske beregninger og afdække kommende brugeres adfærd og rutiner. Green Building Council har udviklet en certificeringsordning, som kan dokumentere de bæredygtige valg. Men mange af de krav, der ligger i ordningen, er også sund fornuft, som mange bygherrer kan have fordel af at benytte. De greb, der ligger i en certificeringsordning kan give et bedre byggeri både i forhold til økonomi, miljø og trivsel. Og det er det COK og GBCs kurser om bæredygtige byggeri handler om. 

- Hos GBC oplever vi en stigende interesse fra kommunerne. De ønsker at formulere en ejendomsstrategi, der giver et dokumenteret bidrag til FNs Verdensmål baseret på livscyklusbetragtninger af byggematerialer og levetidsbetragtninger af bygningen som helhed. Implementeringen af en sådan strategi begynder med intern kompetenceopbygning. Vi er overbeviste om, at samarbejdet med COK kan være et væsentligt bidrag til formidling af gode strategi-eksempler til flere kommuner. Således kan vi sammen accelerere den bæredygtige omstilling af vores byggesektor, udtaler Mette Qvist, der er direktør i GBC.”

I november 2019 udbyder COK og GBC to kurser om bæredygtigt byggeri til kommunale bygherrer, der giver en grundig indføring i begreberne Livcyklusvurderinger, totaløkonomiske beregninger og redskaber til udbud og krav til bæredygtigt byggeri. 

Læs mere om kurserne her

Emneord: COK, Kurser, Bæredygtigt byggeri, 160819
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også