Da værdien af digitalisering forsvandt: Offentlig digitalisering er blevet et mål i sig selv

Den nye status for offentlig digitalisering er renset for opgørelser, der viser hvilken værdi, det skaber i samfundet. Dermed er målet blevet digitalisering for digitaliseringens skyld, og det kan undre i en tid, hvor alting ellers handler om ressourcer.

Vel er det ganske imponerende og fortjener i sig selv stor ros, når offentlige myndigheder nærmest på decimal indfrier målene i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Derfor skal der også roses på den front, for det er en præstation, som fortæller historien om en effektiv og dygtig offentlig sektor. Tillykke med denne demonstration af, hvor fantastiske muligheder der er, når den offentlige sektor leverer ved kasse 1.

Digitalisering - det væsentlige

Danmark er under digitalisering. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til os.

Der mangler noget

Men de flotte resultater rejser også spørgsmålet, hvornår og hvorfor digitalisering er blevet et mål i sig selv.

Der var engang, hvor argumentationen for at digitalisere handlede om at høste værdierne af digitale muligheder - i digitaliseringsstrategien konkretiseret ved besparelser på porto, papir, kuverter, den tid, som medarbejdere og borgere brugte på snailmail og de nye muligheder for samfundets udvikling som teknologi hele tiden tilbyder os.

Effekten skulle jo helst opveje den naturlige konsekvens vi så for nylig, da folketinget indgik en ny postaftale. Debatten om den afdækkede, at digitaliseringen af vores kommunikation har fjernet 85 ud af 100 almindelige gammeldags brevforsendelser i løbet af ganske få år. Ironisk nok har den offentlige digitaliseringsstrategi dermed bidraget til at fjerne eksistensgrundlaget under det statsejede danske postvæsen. Men hvilke værdier er så kommet i stedet? Hvor mange flere arbejdspladser har digitaliseringen bibragt til som erstatning for de mange tusinde færre postansatte i PostDanmark - for få år siden omkring 20.000 ansatte og i dag under 10.000?

Ordstyrer eller inspirerende foredrag?

Nick Allentoft kan bookes som ordstyrer eller foredragsholder. Skriv til Nick.
Læs også hans bog Velfærdsillusionen. Findes som lydbog her, og som alm. bog her.  Hør uddrag og podcasts her.

Gevinsterne et sted har en pris et andet sted, og ud fra et almindeligt samfundshensyn er det vigtigt, at en offentlig myndighed som Digitaliseringsstyrelsen er opmærksom på den værdiskabelse - eller manglende værdiskabelse - der følger med.

Der er meget at lære

Den offentlige økonomi har det med at sluge besparelser et sted, og forbruge dem et andet inden nogen rigtigt opdager det.

En af årsagerne er, at man opererer med projekt- og pulje- og strategi-økonomi, hvor politikerne bevilger millioner og milliarder til at gennemføre forandringer og fornyelser, men alt for ofte glemmer at effekten af selvsamme skal leveres ved kasse et efterfølgende.

En kendt svaghed ved offentlig økonomi er, at det er svært ved at høste effekten af investeringen i forskellige projekter. Enten fordi projekterne er midlertidige eller også fordi effekten af projekterne opstår på et andet budgetområde end selve projektet. Illustreret negativt men dog logisk ved ovenstående effekt af, at offentlig digitalisering har kvalt det statslige danske postvæsen!

Derfor har vi en udpræget kultur, hvor der bevilges penge til at gennemføre projekter i den ene kasse, mens penge sparet i en anden kasse får deres eget liv på andre projekter - og vupti så står systemet i stedet med en politisk beslutning om et forhadt omprioriteringsbidrag, fordi økonomien må styres på en eller anden måde.

Fortæl om effekten

Den aktuelle status på den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi ville derfor have vundet stor ære ved at belyse i det mindste bare tre væsentlige forhold:

 • Hvor mange penge er der investeret i offentlig digitalisering

 • Hvor mange besparelser har det ført til på bl.a. porto og papir og tid

 • Hvilken effekt har det haft for borgere og myndigheder, erhvervsliv og samfundsøkonomi

Så ville vi kunne få en værdifuld debat om betydningen af det digitale samfund.

Lige nu er det vanskeligt  at se forholdet mellem mål og midler, og det er nu engang ærgerligt når fokus er så meget på ressourcer og begrænset økonomi.

 

Emneord: Digital infrastruktur, Digitaliseringsstrategi, Digitaliseringsreform, Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, Offentlig digitalisering, Digital post, Digitaliseringsstrategi 2016-20, Digitalisering
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 233 | Events: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 19.05.16 Svend A. Ladefoged
  Digitalisering er også de glemte data

  At artiklen og kommentarerne har fokus på portobesparelserne og udsendelse af mails fremfor papirbreve, understreger en grundlæggende fejl ved den hidtidige digitaliseringsbølge. Fokus har været på at få håndteret dokumenter digitalt. Der er derfor blandt andet er brugt ufattelige summer på diverse dokumenthåndteringssystemer, hvor word- og pdf-filer kan gemmes. Dokumenthåndteringssystemer er beregnet til at håndtere dokumenter og udover det sikkerhedsmæssige, er deres vigtigste opgave at sørge for, at dokumenterne gemmes i de rigtige mapper.

  Fejlen ligger i, at man har glemt vigtigheden af let adgang til de data, som brevene indeholder. Derfor er det stadig ofte besværligt og tidskrævende at få et overblik over eksempelvis afgørelser i sagstype dit og dat. Langt de fleste breve og dokumenter, som det offentlige udsender, ligner til forveksling breve og dokumenter, som blev udsendt for 50 år siden. Måske er det på tiden at kigge på udformningen og samtidig rette fokus på let adgang til data fremfor at fokusere på det endelig brev. Det udsendte brev eller dokument er dokumentation på, at formidlingen har fundet sted, mens data dokumenterer, hvad der er blevet formidlet.

 • 17.05.16 Anne-Mette Knudsen
  Digitalisering for digitaliseringens skyld

  Begejstringen for ny teknik og for internettet har fået mange følgevirkninger. Som nævnt, så medfører den udbredte digitalisering ikke kun fordele, men også ulemper. Eksempelvis er nogle biblioteker begyndt at kassere de trykte bøger for at følge med udviklingen med det resultat, at de mister ældre lånere og lånere, der foretrækker den trykte bog.
  Med digitalisering af store dele af bibliotekernes materialer er det desuden ikke længere nødvendigt med så talrigt et personale .

  Det forstår man heller ikke, at vores postvæsen og politikerne ikke for længe siden har forstået. I stedet for at gøre det attraktivt at fortsætte med at sende og modtage brevpost, er der gjort en stor indsats for helt at afskaffe brevpost på papir.

  Desværre har mange myndigheders ansatte den kedelige uvane, at de sletter mails og anden digital post, hvis de kan se, at emnet for meddelelsen er et, der vil medføre problemer.

  Derimod sletter el. kasserer man ikke uden videre et fysisk brev, som ligger på et skrivebord.

  Hertil kommer, at myndighedernes indbakker kun sjældent kan håndtere større mængder filer. Derfor skal man sende sin digitale post i flere omgang, hvilket medfører stor forvirring for modtagere og afsender.

 • 17.05.16 L Mikkelsen
  Digitalisering for digitaliseringens skyld

  ER det mon digitalisering for digitaliseringens skyld eller kunne der være et underliggende formål som f.eks. øget overvågning af borgerne?

 • 13.05.16 Karen Jacobsen
  Digitalisering for digitaliseringens skyld

  Jeg er helt enig i artiklens pointer. Og nu er det jo også sådan - i hvert fald i nogle tilfælde - at lovgivningen skal indrettes efter hvad der kan lade sig gøre digitalt. Gad vide om politikkerne er klar over, at lovgivningsmagten i nogle tilfælde faktisk har forladt den politiske arena???

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også