Dagpenge hæves under uddannelse

Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én af to politiske aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om, at ledige skal løftes i krisen.  

Ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse får fra august og frem til udgangen af 2021 ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Kravet er, at man er fyldt 30 år og starter på en uddannelse, hvor der er gode jobmuligheder.

Ufaglærte ledige får dermed ret til at begynde på en uddannelse som fx smed, elektriker eller andre fag, hvor der er efterspørgsel på hænder. Har man allerede to års relevant erhvervserfaring, kan uddannelsen gennemføres på relativt kort tid. Man kan fx blive smed efter 18 uger på skolebænken og elektriker efter 31 uger i skole.  

På fagområder, hvor der ikke mangler arbejdskraft, får ledige 80 procent dagpenge under uddannelsen med mulighed for at låne op til 100 procent, som det også er tilfældet i dag.  

For at ledige hurtigt og fleksibelt kan omstilles til nye job og brancher, bliver de korte erhvervsrettede uddannelser styrket. En effektevaluering af jobrettede kurser viser, at disse kurser har gode effekter – særligt for nyledige samt for ufaglærte og faglærte. Det kan fx være et kursus på tre dage til en ufaglært bygningshåndværker om energioptimering af bygningskonstruktioner.  

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:  

- Arbejdsløshed er ikke den enkeltes problem. Det er et fælles problem. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget er enige om at investere i mennesker frem for at svinge pisken over de desværre mange danskere, der har mistet deres arbejde under corona-krisen. En situation, der kalder på hurtig handling og en ny opskrift end de nedskæringer, vi så efter finanskrisen. Med denne aftale går vi en anden vej og hæver dagpengene, når man starter på skolebænken. Vi fjerner på den måde den økonomiske stopklods for at vælge uddannelse, når man først har været ude på arbejdsmarkedet. Vi er ikke i tvivl om, at det er en god investering, hvis vi får løftet flere ufaglærte til faglærte – både for den enkelte, virksomhederne og samfundet. Vi vil senere komme med et udspil, der skal løfte lediges kompetencer på den længere bane, for med denne aftale er vi nået et stykke, men ikke langt nok.

Med aftalen får forsikrede ledige ret til at begynde på seks ugers jobrettet uddannelse allerede fra første ledighedsdag og ikke efter fem uger, som kravet er i dag. Arbejdsmarkedets parter skal være med til at udpege de kurser, som man kan komme på med seks ugers jobrettet uddannelse. Derudover får ledige, der har en konkret aftale med en arbejdsgiver om et job, ret til at starte på et kort erhvervsrettet kursus.  

Aftalen indeholder initiativer til 390 millioner kroner og bygger videre på aftalen om styrket opkvalificering med 340 millioner kroner indgået af forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (S, V DF, RV og K). Samlet er der i perioden 2020-2023 afsat 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V): 

- Det er vigtigt for Venstre, at folk der mister deres job, hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Danmark står i en alvorlig situation, hvor over 40.000 mennesker har mistet deres job og langt flere desværre ser ud til også at må stille sig i ledighedskøen i de næste måneder. Med dagens aftale giver vi de personer en ekstra hjælpende hånd. Aftalen betyder at ledige nu får bedre adgang til relevante uddannelser og kurser, så de forhåbentligt hurtigere kan komme tilbage i arbejde igen. Samtidig har det været en klar Venstre-prioritet at sikre et kompetenceløft til iværksættere, som har brug for ny viden til at udvikle deres virksomhed, samt at sikre unge dimittender en god start på deres erhvervskarriere ved at udvide trainee-ordningen. Begge dele er med i dagens aftale, og det er vi meget tilfredse med. Det er godt for både den enkelte og også for hele Danmark, når flere står op om morgenen og tager på arbejde. Derfor er det vores opgave som politikere at sørge for, at ledige bliver klædt godt nok på til de jobs, der venter dem. Dages aftale er derfor en god og vigtig aftale, som forhåbentlig kan medvirke til at afbøde de værste konsekvenser af den krise, vi står i lige nu. 

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF):

- Dansk Folkeparti er især glad for at voksenelevordningen styrkes og kobles mere sammen med uddannelse på dagpenge. Det har også stor betydning, at der afsættes midler til, at ledige der får hensigtserklæring, fra en arbejdsgiver om ansættelse, får en ret til kurser, der er behov for i forbindelse med ansættelsen. 

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV): 

- Vi har i Radikale Venstre været særligt optagede af, at vi ikke måtte glemme de mange nyuddannede, der efter sommerferien træder ud på arbejdsmarkedet. De kan hurtigt havne bagerst i en meget lang jobkø. Vi kan ikke risikere at tabe en hel generation til langtidsledigheden, og jeg er derfor rigtig glad for, at vi har fået vores forslag om trainee- og graduate-programmer med i aftalen. Samtidig har regeringen også forpligtet sig på at undersøge muligheden for at realisere den visionære idé om en individuel uddannelseskonto. En uddannelseskonto vil grundlæggende revolutionere den måde, vi tænker livslang læring på i Danmark, og jeg er meget spændt på, hvad der kommer ud af arbejdet.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF):  

- Uddannelse løfter både lønmodtagerne, virksomhederne og samfundet. Sådan ruster vi Danmark til fremtiden.  

Beskæftigelsesordfører Jette Gottlieb (EL):

- Det er vigtigt, at vi satser rigtig meget på at skabe de bedste betingelser for mere uddannelse til de dårligst uddannede i den nuværende situation. Mange mister deres gamle job, og der skal nye kvalifikationer til at blive del af den nye grønne omstilling af vores produktion.  

Beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S):  

- Jeg føler med hver og en af de mennesker i Danmark, som er blevet arbejdsløse på grund af corona-krisen. Og derfor glæder det mig enormt meget, at vi i dag kan give de arbejdsløse ret til at uddanne sig på dagpenge plus ti procent. Det er første gang i nyere dansk historie, at vi bredt i Folketinget er enige om at bruge gulerod i stedet for pisk, når det handler om at få vores ufaglærte arbejdsløse dagpengemodtagere til at uddanne sig. 

Beskæftigelsesministeriet på DenOffentlige.dk Beskæftigelsesministeriet
Aktivitet: Artikler: 125 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 20.08.20 Uddannelse
  Ny uddannelse med løn skal give akademikere mulighed for at blive pædagoger

  Mens det er svært for mange akademikere at få fodfæste på arbejdsmarkedet, er der mangel på pædagoger. Forslag om ny merituddannelse, der støttes af to københavnske borgmestre, kan gøre bachelorer til pædagoger på godt to år med løn under uddannelsen.

 • 29.07.20 Uddannelse
  Kvinderne mangler på STEM-studierne

  Trods et øget fokus på at få flere kvinder til at vælge en STEM-uddannelse, ser vi i år kun en meget lille stigning i andelen af kvindelige studerende på STEM-uddannelserne. Det ærgrer Ledernes uddannelseschef, Thomas Christensen.

 • 28.07.20 Uddannelse
  Karakterkravene til de videregående uddannelser falder

  Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Så mange har søgt ind på en videregående uddannelse

  94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Der er brug for at uddanne endnu flere pædagoger

  Det er positivt, at faldet i kvote 1-ansøgere til pædagoguddannelsen er stoppet efter flere års nedgang. Men det er stadig nødvendigt at tiltrække og uddanne endnu flere pædagoger for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer. Det kræver, at politikerne tager ansvar for at løfte pædagoguddannelsen og forbedre vilkårene for det pædagogiske arbejde, fastslår BUPL.