Foto: Shutterstock

Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle.

FN har netop offentliggjort, at Danmark får vigtig lederrolle som ”Global Theme Champion” frem mod FN-topmødet om verdensmål 7 om bæredygtig energi til september. Topmødet kommer på et kritisk tidspunkt, hvor den globale COVID-19 pandemi både har skabt udfordringer - men også muligheder for en hurtig vej mod en grønnere verden.

Det er det første globale FN-topmøde om energi siden 1981 og en vigtig trædesten på vejen mod Parisaftalens mål om at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader og helst under 1,5 grader i forhold til det førindutrielle niveau.

”Hvis vi skal komme i hus med vores globale klimaambitioner, så er energiomstilling og vores kamp mod kul enormt afgørende, og vejen går gennem de grønne løsninger, som danske virksomheder leverer i verdensklasse. Men det handler ikke kun om klima. Også i arbejdet med stabilitet, konfliktforebyggelse og sikkerhed er grøn energiomstilling et vigtigt element,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Den globale energisektor er stadig dybt afhængig af fossile brændsler. Globalt står energi for ca. 70% af de samlede globale -udledninger. En omstilling fra fossil til grøn energi er derfor helt afgørende for at levere de nødvendige reduktioner og holde de globale temperaturstigninger i skak.

I spidsen for Danmarks indsats

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen vil stå i spidsen for Danmarks indsats frem mod topmødet.

”Vi vil arbejde for et meget ambitiøst resultat af topmødet, som kan understøtte COP26, der ligger umiddelbart efter topmødet. I vores rolle vil vi særligt have fokus på at inddrage den private sektor og sikre konkrete løsninger på, hvordan lande kan opnå sine målsætninger om at forøge mængden af vedvarende energi i energisystem, øget energieffektivitet og ikke mindst en hurtig udfasning af kul på en bæredygtig måde”, siger Dan Jørgensen.

Ifølge det internationale vedvarende energiagentur, IRENA, kan investeringer i mere vedvarende energi, energieffektivitet, elektrificering levere næsten 90 % af de nødvendige reduktioner frem 2050. Investeringer i grøn omstilling kan desuden understøtte en bæredygtig vækst og grønne jobs. Omstilling til grøn energi skal være en motor for COVID-19-genopretning, der også understøtter mange af de andre 17 verdensmål som f.eks. sundhed gennem elektrificering af sundhedsklinikker.

Bæredygtig økonomisk genstart

”COVID-19 krisen har ramt verdens fattigste lande hårdt, og der er brug for en genstart af landenes økonomier. Men det skal ske gennem en grøn, retfærdig og mere bæredygtig omstilling, der også skaber grønne jobs. Danmark kan i FN vise vejen og inspirere andre lande til at følge trop, så vi kan hjælpe de svageste befolkninger med at komme på fode igen mere grønt og effektivt”, siger minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde, Flemming Møller Mortensen.

Som Global Theme Champion bygger Danmark videre på rollen som leder af energiomstilling fra FN klimatopmødet i 2019. Danmark er valgt, fordi vi har høje klimaambitioner og markante styrkepositioner og kompetencer inden for udviklingen og integration af vindenergi, energieffektivitet og samarbejde med den private sektor gennem bl.a. klimapartnerskaberne.

Danmark skal lede forberedelserne til FN-topmødet sammen med Brasilien, Colombia, Tyskland, Indien og Storbritannien.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.