Danmark og Sverige i fælles kamp imod diabetes

Det nye fælles DiaUnion-projektet styrker og udvikler Greater Copenhagens life science klynge Medicon Valley´s position som et af Europas førende centre for forskning i autoimmun diabetes.

Sverige og Danmark er blandt de lande i verden med flest type-1 diabetespatienter i relation til indbyggerantal. Begge lande har en lang tradition for excellent forskning og behandling, og med det nye fælles diabetesprojekt DiaUnion, støttet af EU´s Interreg program, bygger vi bro mellem de to lande og sætter i fællesskab ekstra kræfter ind på at bekæmpe den livsfarlige sygdom. DiaUnion-projektet styrker og udvikler Greater Copenhagens life science klynge Medicon Valley´s position som et af Europas førende centre for forskning i autoimmun diabetes.


Tidligere på året underskrev Region Hovedstaden og Region Skåne en hensigtserklæring om at styrke samarbejdet i Greater Copenhagen inden for bl.a. sundhed. Som en konkret opfølgning på den erklæring har begge regioner, Lunds universitet, Steno Diabetes Center Copenhagen og den dansk-svenske life science klyngeorganisation, Medicon Valley Alliance (MVA) lagt op til en målrettet satsning på autoimmun diabetes, som de næste to år skal styrke forskningen med henblik på udvikling af nye behandlinger til fordel for Greater Copenhagen’s diabetespatienter. Halvdelen af projektet finansieres af en EU-bevilling på 500.000 €, men den anden halvdel finansieres af Region H, Region Skåne og Steno Diabetes Center.

Projektet skal både finansiere et tættere grænseoverskridende forskningssamarbejde, og understøtte en fælles dansk-svensk indsats målrettet forebyggelse og behandling. Ambitionen er også at undersøge muligheder for et uddannelsessamarbejde mellem regionens universiteter, og en patientmobilitetsaftale, hvor patienter i regionen får mulighed for at få tilbudt den optimale behandling, uanset om den tilbydes i Region Skåne eller Region Hovedstaden. Projektet henter således bl.a. inspiration fra det mangeårige ReproUnion-projekt, hvor ufrivilligt barnløse har mulighed for på samme måde at nyde godt af de forskellige ekspertiser og specialer på begge sider af Øresund.

- Diabetes er en folkesygdom i fremmarch. Som ansvarlige politikere skal vi finde de bedste løsninger, og her er det oplagt, at vi forener kræfterne på tværs af Øresund og sammen bruger den fælles ekspertise til at blive dygtigere og bedre til at finde den rette behandling for mennesker med diabetes, siger regionsrådsformanden i Region H, Sophie Hæstorp Andersen.

Begejstringen deles på den svenske side af Øresund. - Region Skåne bakker fuldt og helt op om projektet.

- Vi betragter vores andel af finansieringen som en strategisk investering i både bedre forskning og bedre behandlingstilbud, siger regionsrådsformand for Region Skåne, Carl Johan Sonesson, som betoner at en betydelig del af forskningen kommer til at finde sted på hospitaler i Skåne, Samtidig ser man fra Region Skånes side frem til at arbejde tættere sammen med naboerne i Danmark.

- I Greater Copenhagen står vi på skuldrene af excellent og internationalt anerkendt forskning, når det gælder screening, genetik og immunologi indenfor type 1-diabetes. Nu puljer vi viden og ressourcer yderligere, så vi kan fastholde og udbygge den nuværende førerposition, siger Petter Hartman, administrerende direktør i Medicon Valley Alliance.

- På begge sider af Øresund har vi fantastiske kompetencer inden for diabetesforskning som komplementerer hinanden. Ved at samle disse kan vi opnå resultater som ingen af os havde kunnet nå hver for sig. Samtidig skaber vi et forskningscenter som står utrolig stærkt internationalt, siger Finn Stensbjerg Kristensen, fra T1com, som var initiativtager til projektet, og hvis formål er at fremme udvikling af bedre behandlingsmetoder mod type 1-diabetes.

- Ambitionen er et paradigmeskift i vores forståelse af patofysiologien ved type 1 diabetes. Vi forventer, at forskningen vil bidrage med viden til at udvikle nye strategier for mere målrettet intervention på forskellige stadier af sygdomsprocessen. Dette vil have utrolig stor betydning for personer, der lever med, eller med risiko for at udvikle, type 1 diabetes samt deres familier, siger Flemming Pociot, Professor, overlæge, Steno Diabetes Center i København

- På baggrund af de bagvedliggende mekanismer som type-1 diabetes deler med andre autoimmune sygdomme kommer projektet til at bygge bro mellem disse. Projektet søger en forklaring på hvorfor cøliaki rammer 10% og skjoldbruskkirtel inflammation (en form for struma) rammer op mod 30% af alle børn med type-1 diabetes, siger Åke Lernmark, professor ved Lunds Universitet.
Daniel Agardh, overlæge, ekspert i cøliaki og adjungeret professor ved Lunds Universitet fremhæver at koblingen mellem cøliaki, type-1 diabetes og andre autoimmune sygdomme bærer på et enormt potentiale for udvikling af nye lægemidler og terapier, som hidtil kun har kunnet realiseres i begrænset omfang.

Projektet starter den 1. januar 2020 og løber frem til august 2020.Projektets totale budget er 1.000.000 euro og finansieres, udover Interreg, af Region H, Region Skåne og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Fakta om Type 1-diabetes:
Type 1-diabetes er en autoimmun sygdom, hvor kroppens eget immunforsvar fejlagtigt udsletter sine egne insulinproducerende celler. Insulin er et hormon man ikke kan leve foruden, da det muliggør transport af næring i form af glukose ind i cellerne, og får man ikke tilført insulin kunstigt, vil man dø. I modsætning til type 2-diabetes er sygdommen ikke livsstilsbetinget, og kan således ikke helbredes eller forebygges gennem sundere levevis. Type 1-diabetes rammer tilfældigt, oftest i barnealderen og de unge år, og har man først fået sygdommen, må man leve med den for resten af livet. Sverige og Danmark er blandt de lande i verden med største forekomst af type 1-diabetes. I Sverige får 2 børn hverdag diagnosen og ca. 50.000 personer har sygdommen. I Danmark er tallene tilsvarende høje: Ca.30.000 danskere har type 1 diabetes, heraf 4.000 børn og unge.


At leve med type 1-diabetes kræver opmærksomhed døgnet rundt i en konstant og vanskelig afbalancering af kostindtag, aktivitet, kontrol af blodsukker (også om natten) og insulin injektion. Med de eksisterende behandlingsmuligheder er det en umulig udfordring at afbalancere alle variable perfekt, det er ganske enkelt for kompliceret, og ingen anden sygdom kræver så meget af patienten på daglig basis. Af den grund nås de nationale behandlingsmål ikke, hvilket resulterer i invaliderende følgesygdomme og overdødelighed.

Kontakt for yderligere oplysninger:
Pressekontakt Region Hovedstaden via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. +45 70 20 95 88
Pressekontakt Region Skåne: Peter J Olsson Senior politisk rådgiver (M) Region Skåne Tel: +(46) 044-309 3020 Tel: +(46) 070-4487170 [email protected]
Pressekontakt Medicon Valley Alliance: Petter Hartman CEO Tel: +45 23 71 55 77 [email protected]

Region Hovedstaden på DenOffentlige.dk Region Hovedstaden står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor Region Hovedstaden har særlige opgaver ...
Aktivitet: Artikler: 176 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også