Danmarks Statistik

Danmarks Statistik

Sejrøgade 11, 2100 København Ø

Telefon: 3917 3917 Website: www.dst.dk E-mail:

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Pålidelig statistik er en vigtig forudsætning for, at demokratiet og samfundsøkonomien kan fungere.

Danmarks Statistik har ifølge lov om Danmarks Statistik tre hovedopgaver:

1. Vi indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet, evt. i samarbejde med andre statistikproducenter. Herudover udarbejder vi statistiske analyser og prognoser.

2. Vi bidrager til det internationale statistiksamarbejde. Som medlem af EU indgår Danmark i et lovmæssigt forpligtende statistiksamarbejde. DST har i den forbindelse ansvaret for at koordinere alle danske bidrag til europæiske statistikker. Herudover er DST aktivt involveret i statistiksamarbejdet i FN, OECD, IMF og Norden mv.

3. Vi udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Artikler

 • Større tiltro til institutioner end tal
  23.01.13 Velfærd

  Danskerne giver højere karakterer for troværdighed til institutionen Danmarks Statistik end nogle af dens centrale statistikker om arbejdsløshed og økonomisk vækst. Men hvad skal der til, for at tal afspejler samfundet præcist?

Navne

 • Rigsstatistiker Jan Plovsing takker af
  12.03.13 Ledelse

  Rigsstatistiker Jan Plovsing har netop meddelt, at han fratræder sin stilling 31. juli 2013 for at gå på pension. Det sker efter 18 år i jobbet, som han tiltrådte 1. april 1995. Jan Plovsing fylder 68 år til maj.

Cases

 • Kvinder bruger færre penge på tøj og sko
  13.11.13 Velfærd

  Mange mænd vil sikkert læse denne artikel med vantro og grine hånligt af konklusionerne. Men den er altså god nok: i løbet af de seneste år er husstandenes udgifter til kvindetøj og kvindesko faldet drastisk.

Pressemeddelelser

 • KV/RV2017: Kommuner og regioner står for trefjerdedele af det offentlige forbrug
  22.10.17 Velfærd

  Kommunerne står for halvdelen af det offentlige forbrug og beskæftiger seks ud af ti offentligt ansatte. Regionerne og staten står hver for omtrent en fjerdedel af det offentlige forbrug.

 • Større stigning i indkomstskatterne
  02.12.14 Velfærd

  Indkomstskatteprovenuet steg med 3,2 pct. i 2013, og de skattepligtige indkomster steg med 2,1 pct. De skattepligtige indkomster er opgjort til 1.028,0 mia. kr., og indkomstskatterne heraf er opgjort til 346,2 mia. kr.

 • Hovedrevision af nationalregnskabet på vej
  21.01.14 Politik

  Danmarks Statistik offentliggør 15. september 2014 hovedreviderede tal for nationalregnskab, offentlige finanser og betalingsbalance.

 • Danmarks Statistik på Twitter
  03.01.14 Politik

  Fra i dag er Danmarks Statistik på Twitter. Det sker bl.a. af hensyn til de mange journalister og mediefolk, som er aktive på Twitter.

 • Enlige mænd tjener mindst
  19.12.13 Politik

  Enlige mænd tjener mindre end mænd i parforhold. Det viser tal fra Danmarks Statistiks nye publikation Befolkningens løn.

 • Mere kriminalitet i by end på land
  12.12.13 Politik

  I 2012 var der 95 anmeldelser for overtrædelse af straffeloven pr. 1.000 indbyggere i alderen 15 år og derover. Antallet var størst i tæt befolkede kommuner med 133 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere.

 • Virksomheder med e-salg bruger ofte sociale medier
  09.12.13 Infrastruktur

  40 pct. af de virksomheder, der har mindst ti ansatte, bruger sociale medier i 2013. Blandt virksomheder med e-salg, fx via hjemmeside, er andelen imidlertid hele 56 pct.

 • Polen dominerer eksporten til de nye EU-lande
  02.12.13 Politik

  I 2012 eksporterede Danmark varer og tjenester for 45,5 mia. kr. til de ti lande, der blev medlemmer af EU i 2004. Eksporten til disse lande er dermed steget næsten 50 pct. i løbende priser siden 2005.

 • Seks ud af ti går på nettet via mobilen
  28.11.13 Velfærd

  I dag går 63 pct. af alle 16-74-årige mobilbrugere på nettet via deres telefon. Det er en voldsom stigning siden 2008, hvor andelen kun var 9 pct. Udviklingen er naturligvis hjulpet på vej af udbredelsen af smartphones.

 • Ikke-vestlige indvandrere afbryder ofte en bacheloruddannelse
  22.11.13 Velfærd

  Blandt de ikke-vestlige indvandrere, der begyndte på en bacheloruddannelse i perioden 2005-2008, afbrød 43 pct. af mændene og 35 pct. af kvinderne uddannelsen. Frafaldsprocenterne er næsten på samme niveau blandt de ikke-vestlige efterkommere.

 • Udenlandske virksomheder dominerer forskning i it
  15.11.13 Infrastruktur

  Inden for it-brancherne står udenlandsk ejede virksomheder for hele 86 pct. af virksomhedernes udgift på 3,7 mia. kr. til egen forskning og udvikling. It vil her sige computerprogrammering og konsulentbistand vedrørende informationsteknologi mv.

 • Stigning i industriproduktionen – fald i beskæftigelsen
  01.11.13 Infrastruktur

  Da finanskrisen satte ind i slutningen af 2008, faldt produktionen i industrien inden for et år med 20 pct. Samtidig faldt beskæftigelsen i industrien med 15 pct.

 • Månedlig arbejdskraftundersøgelse
  30.10.13 Infrastruktur

  I morgen, torsdag den 31. oktober, udgiver Danmarks Statistik for første gang månedlige tal fra arbejdskraftundersøgelsen (AKU).

 • Grønt nationalregnskab og grønt BNP
  24.09.13 Bæredygtighed

  I dag udgiver Danmarks Statistik publikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP – metoder og muligheder.

 • Små virksomheder lægger mest op i skyen
  30.04.13 Ledelse

  Små danske virksomheder bruger cloud computing til flere formål end de større virksomheder. Cloud computing er it-service, der leveres og benyttes via internettet. Når man ser på brugerne af cloud computing i 2012, benyttede 37 pct. af virksomhederne med 10-19 ansatte sig af mindst fem services. I virksomheder med mindst 100 ansatte var andelen 21 pct.

 • Medicinalindustrien fører inden for forskning
  10.01.13 Velfærd

  Medicinalindustrien står for hele 19 pct. af erhvervslivets samlede udgifter til forsknings- og innovationsaktiviteter. Denne branche er den ene af fire brancher, som samlet set står for 57 pct. af dansk erhvervslivs forsknings- og innovationsaktiviteter.

 • 982 personer på 14 år straffet for kriminalitet i 2011
  11.12.12 Politik

  Efter nedsættelsen af den kriminelle lavalder blev der i 2011 truffet 1.275 strafferetlige afgørelser i forhold til personer, der var 14 år på gerningstidspunktet. 1.091 afgørelser var fæl­dende, dvs. personen blev fundet skyldig. Det svarer til 86 pct., hvilket er på niveau med andelen blandt de 15-19-årige.

 • Ældre indvandrere forsvinder fra jobmarkedet
  04.12.12 Velfærd

  Jo ældre borgerne i Danmark bliver, desto større bliver forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem personer med dansk oprindelse og ikke-vestlige indvandrere. Den største forskel findes hos de 50-59-årige, hvor mænd med dansk oprindelse har en beskæftigelsesfrekvens, der er 36 procentpoint højere end mandlige indvandrere fra ikke-vestlige lande. Hos kvinderne er forskellen hele 41 procentpoint.

 • Et portræt af befolkningen på 65+
  22.10.12 Velfærd

  Hvordan står det til med de ældres boligforhold, indkomster, sundhed, uddannelsesniveau og en række andre aspekter? Det kan du læse om i den nye publikation 65+, som Danmarks Statistik udgiver i dag. Publikationen giver et indblik i de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation. Få en smagsprøve på 65+ nedenfor:

 • Digitalisering giver bedre kvalitet i det offentlige
  29.02.12 Infrastruktur

  Digitalisering i den offentlige sektor resulterer oftere i bedre kvalitet end i frigørelse af ressourcer. 85 pct. af myndighederne har i høj eller nogen grad mærket en bedre kvalitet eller service af digitalisering. Hos 64 pct. har digitaliseringsprojekterne frigjort ressourcer, men sjældent i høj grad.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner