Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Pålidelig statistik er en vigtig forudsætning for, at demokratiet og samfundsøkonomien kan fungere.

Danmarks Statistik har ifølge lov om Danmarks Statistik tre hovedopgaver:

1. Vi indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet, evt. i samarbejde med andre statistikproducenter. Herudover udarbejder vi statistiske analyser og prognoser.

2. Vi bidrager til det internationale statistiksamarbejde. Som medlem af EU indgår Danmark i et lovmæssigt forpligtende statistiksamarbejde. DST har i den forbindelse ansvaret for at koordinere alle danske bidrag til europæiske statistikker. Herudover er DST aktivt involveret i statistiksamarbejdet i FN, OECD, IMF og Norden mv.

3. Vi udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter