Direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis er initiativtager til ny global dyrevelfærdsorganisation. World Federation for Animals er skabt i samarbejde med dyrevelfærdsorganisationer fra hele verden. Foto: Dyrenes Beskyttelse. Til fri afbenyttelse.

Dansk direktør bag ny global dyrevelfærdsorganisation

Direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis er initiativtager til ny global dyrevelfærdsorganisation. World Federation for Animals er skabt i samarbejde med dyrevelfærdsorganisationer fra hele verden.

Direktør for Dyrenes Beskyttelse Britta Riis har stået i spidsen for etableringen af den nye globale dyrevelfærdsorganisation World Federation for Animals. World Federation for Animals består foreløbigt af 19 stiftende medlemsorganisationer fra hele verden, og vil gøre sin indflydelse gældende på højeste politiske niveau ved at sætte dyrevelfærd på dagsordenen i FN-systemet.

"Ideen opstod som en undren over, at der ikke fandtes et fælles talerør for dyrevelfærd på den globale scene på samme måde som andre brancher og interesseorganisationer har en global repræsentation. Eksempelvis er det ærgerligt, at dyrevelfærd ikke bliver nævnt i FN’s 17 verdensmål, selvom dyrenes forhold og forholdet mellem dyr, mennesker og natur i høj grad er en del af bæredygtighedsproblematikkerne. Derfor gik jeg i gang med at finde samarbejdspartnere, der har lige så stor passion for dyrevelfærd, som vi har i Dyrenes Beskyttelse," siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.

World Federation for Animals vil arbejde for hensynet til dyrene på en række parametre, der er en del af de globale politiske dagsordener om bæredygtighed, klimaforandringer, biodiversitet, pandemirisici og fødevaresikkerhed. Det kommer til at ske gennem koordinerende politisk lobbyarbejde både regionalt og internationalt, hvor World Federation for Animals vil være dyrenes globale stemme.

Deler vision

Medlemmerne af World Federation for Animals deler visionen om, at menneskers udnyttelse af dyr må ophøre. Alle dyr er levende og sansende væsener, som fortjener, at deres velfærd bliver beskyttet – også på tværs af kontinenter og landegrænser.

"Dyrenes Beskyttelse er med sine 145 år Danmarks største og ældste dyrevelfærdsorganisation, og vi insisterer på dyrevelfærd som et centralt politisk og etisk emne. Vi har desuden både erfaring, netværk og faglig ekspertise til at søsætte et globalt projekt. Nøglen til at løse de store problemstillinger omkring dyrevelfærd ligger i et stærkt internationalt samarbejde og i at opnå størst mulig indflydelse i globale politiske sammenhænge," siger Britta Riis.

En problematik, som World Federation for Animals vil sætte ind overfor, er den omfattende kommercielle handel med vilde dyr, som er forbundet med ufattelige lidelser og dårlige forhold for dyrene, og som derudover kan være årsag til fremtidige pandemier. Her er der brug for en styrket lovgivning og en indsats omkring håndhævelse af lovene.

Dyrenes Beskyttelse har igennem en årrække været aktivt medlem af den fælleseuropæiske organisation Eurogroup for Animals. Foreningens engagement i det europæiske dyrevelfærdsarbejde rettet mod EU-lovgivning fortsætter, og ved stiftelsen af World Federation for Animals udvides engagementet og netværkssamarbejdet for dyrene til den globale politiske arena.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 28.05.21 Ledelse
  Søren Brostrøm indtræder i WHO’s globale bestyrelse

  Sundhedsstyrelsens direktør har i den forløbne uge været i Geneve for at deltage i WHO’s årlige Verdenssundhedsforsamling. Ligesom i 2020 finder den sted virtuelt, men fordi Søren Brostrøm har ledet møder i en af de to hovedkomitéer, har han deltaget i Geneve.