Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme

Merkurvej 7, 6000 Kolding

Telefon: 7630 8000 Website: www.danskfjernvarme.dk E-mail:

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for 405 fjernvarmeværker fordelt over hele landet.  Af disse er ca. 40 kommunale forsyninger med ca. 50 % af fjernvarmeleverancen. Ca. 350 er andelsselskaber med knap 50 % af varmeleveringen. Der er ca. 10 private selskaber, der kun leverer en smule af al fjernvarme.
 
Dansk Fjernvarmes medlemsværker forsyner ca. 1,6 mio. boliger med fjernvarme. 

Dansk Fjernvarme blev stiftet i 1957 under navnet Danske Fjernvarmeværkers Forening for at varetage fjernvarmeværkernes interesser og samtidig organisere samarbejdet værkerne imellem. Desuden varetager Dansk Fjernvarme i dag forhold til myndighederne og samarbejder med andre organisationer inden for energibranchen. 

Økonomi 
Dansk Fjernvarmes aktiviteter finansieres primært via medlemskontingentet, der beregnes på grundlag af det enkelte værks årlige varmesalg. Foruden kontingentbidraget har foreningen indtægtsgivende aktiviteter som eksempelvis temadage, møder, kursusaktiviteter og medlemsbladet FJERNVARMEN. 

Politik 
Som en naturlig følge af, at Dansk Fjernvarmes medlemsværker producerer varme til mere end halvdelen af befolkningen, er foreningen en organisation, der fra politisk side bliver lyttet til. Dansk Fjernvarme har en god kontakt til det politiske liv på Christiansborg og sørger for at fremlægge foreningens holdning for relevante ministre og Folketingets energipolitiske udvalg og skatte- og afgiftsudvalget, når der i konkrete sager er behov for at tale fjernvarmeforbrugernes sag.

Artikler

 • Danskerne siger nej til at sælge deres energiselskaber
  20.02.14 Infrastruktur

  Et klart flertal går imod regeringens planer om at lade kommercielle aktører overtage forsynings- og energiselskaber. Regeringen bør stoppe udsalget og tage sig en tænkepause, opfordrer Dansk Fjernvarme.

 • Finansministerens sænkning af kalkulationsrenten er ikke nok til at sparke gang i grøn vækst
  31.05.13 Politik

  Regeringen burde fyre op under den grønne omstilling til gavn for vækst og beskæftigelse. En sænkning af kalkulationsrenten til 4 procent er ikke nok, viser Gram Fjernvarmes projekt med at bygge verdens største solvarmeanlæg. Ærgerligt, at kampene for de grønne projekter nu må fortsætte med opslidende og fordyrende klage-sager med naturgasselskaberne, påpeger Dansk Fjernvarme.

 • Energiklagenævnet grøn-stempler lavere kalkulationsrente
  17.05.13 Infrastruktur

  Energiklagenævnet bremser verdens største solvarmeanlæg. Men Dansk Fjernvarme glæder sig over, at Energiklagenævnet slår fast, at den såkaldte kalkulationsrente på 5 procent kun er vejledende. Der må gerne anvendes en lavere rente til samfundsøkonomiske beregninger. Dermed kan Gram Fjernvarmes projekt med verdens største solvarmeanlæg med et kæmpe damlager til at gemme sommersol til vinterens kulde blive epokegørende for grøn, dansk fjernvarme.

 • Kommuner indfører skat på fjernvarme
  17.04.13 Politik

  Krav om garanti-provision fra kommuner betyder en ”skat på fjernvarme”. Nogle kommuner kræver betaling årligt for at give en kommunegaranti for fjernvarmeværkers lån til grønne og effektive energianlæg. Nogle kommuner kræver tilmed pengene bagudrettet på gamle kommunegarantier.

Navne

 • Anders Eldrup ny formand for fjernvarmens tænketank Grøn Energi
  18.03.14 Ledelse

  Anders Eldrup blev tirsdag valgt som ny formand for tænketanken Grøn Energi og afløser dermed bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen fra Danfoss som frontfigur i fjernvarmens grønne tænketank. Fjernvarme kan blive Danmarks nye, store eksporteventyr, fordi fjernvarme både kan binde energisystemet sammen og lagre og opsamle ellers spildt energi. Det er grønt, effektivt og økonomisk værdifuldt, siger Anders Eldrup.

 • Astrid Birnbaum ny afdelingsleder hos Dansk Fjernvarme
  20.08.13 Infrastruktur

  Dansk Fjernvarme har pr. 1. september ansat tidligere forsyningsdirektør i HOFOR Astrid Birnbaum som afdelingsleder i afdelingen for Faglig Rådgivning og Medlemsservice.

 • Kamma Eilschou Holm Jonassen ny vicedirektør for Dansk Fjernvarme
  01.02.13 Infrastruktur

  Dansk Fjernvarme har ansat Kamma Eilschou Holm Jonassen som ny vicedirektør. Foreningens nye vicedirektør kommer fra en stilling som Rets- og administrationschef i Energitilsynet og har før det arbejdet i såvel Energistyrelsen som Energiministeriet.

Pressemeddelelser

 • Dansk Fjernvarme: Selvmål at lægge varmepumper på is
  29.09.15 Infrastruktur

  Det er et regulært energipolitisk selvmål, når regeringen nu vil lægge varmepumperne på is og dermed lægge hindringer i vejen for at udbygge et grønt og sammenhængende energisystem.

 • Fjernvarmen investerer grønt for 5 mia. kr. og skaber 6000 arbejdspladser i 2013
  08.01.13 Infrastruktur

  Solvarmeanlæg, geotermi, biomasse og kilometervis af nye ledningsnet. Fjernvarmeværkerne landet over investerer for ca. 5 mia. kr. i 2013 i grøn vækst. Det skaber 6.000 arbejdspladser, viser undersøgelse fra Dansk Fjernvarme. Men alt tyder på, at investeringerne går totalt i stå der efter.

 • Kun hos 50 fjernvarmeselskaber risikerer forbrugerne stigende varmepriser for at betale ejerne overskud
  06.12.12 Infrastruktur

  Kun fjernvarmeselskaber som er aktieselskaber eller decideret kommunalt ejede fjernvarmeselskaber kan gøre brug af Energitilsynets afgørelse om forrentning af såkaldt fri egenkapital fra før Varmeforsyningsloven trådte i kraft i 1981. Det drejer sig om ca. 50 selskaber, som fortrinsvis er ejet af kommuner. De øvrige ca. 350 andelsejede fjernvarmeværker kommer ikke til at skrue varmeregningerne op for at betale fortjeneste til ejerne. Det er nemlig forbrugerne selv.

 • Geotermi skal sikres med national garantiordning
  03.12.12 Infrastruktur

  Geotermi kan dække 250.000 danske husstandes varmebehov. Den vedvarende og grønne energi fra jordens indre kræver en national garantiordning for at kunne gøres til virkelighed. Driftserfaringer fra Thisted, København og Sønderborg skal sammen med det lukkede Viborg-projekt klarlægges og analyseres.

 • Store varmepumper kan gøre spildvarme til grøn fjernvarme
  30.11.12 Bæredygtighed

  Grøn revolution på vej, så man kan udnytte al den spildenergi, som industrivirksomheder i dag bruger el på at køle bort til fuglene. Regeringens finanlovsplaner om afgiftslempelse til store varmepumper i fjernvarmen vil betyde mindre brændselsforbrug og mere effektiv energiudnyttelse. I dag bremses dette af høje afgifter.

 • Afgifter slår igennem på fjernvarmeprisen
  26.11.12 Infrastruktur

  Prisen på fjernvarme er steget med 578 kroner til 13.648 kroner for et standardhus. Det er en stigning på 4,4 procent. Generelle prisstigninger på brændsler samt stigende afgifter er årsagen, viser Dansk Fjernvarmes varmeprisstatistik for 2012.

 • To ud af tre har grøn fjernvarme
  18.10.12 Bæredygtighed

  16.500 flere husstande blev koblet på fjernvarme det senest år. Nu har 63 procent eller 1.614.934 husstande fjernvarme. Fjernvarme er 52 procent grøn.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner