null

Merkurvej 7

6000

Kolding

Telefon: 7630 8000

www.danskfjernvarme.dk

[email protected]

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for 405 fjernvarmeværker fordelt over hele landet.  Af disse er ca. 40 kommunale forsyninger med ca. 50 % af fjernvarmeleverancen. Ca. 350 er andelsselskaber med knap 50 % af varmeleveringen. Der er ca. 10 private selskaber, der kun leverer en smule af al fjernvarme.
 
Dansk Fjernvarmes medlemsværker forsyner ca. 1,6 mio. boliger med fjernvarme. 

Dansk Fjernvarme blev stiftet i 1957 under navnet Danske Fjernvarmeværkers Forening for at varetage fjernvarmeværkernes interesser og samtidig organisere samarbejdet værkerne imellem. Desuden varetager Dansk Fjernvarme i dag forhold til myndighederne og samarbejder med andre organisationer inden for energibranchen. 

Økonomi 
Dansk Fjernvarmes aktiviteter finansieres primært via medlemskontingentet, der beregnes på grundlag af det enkelte værks årlige varmesalg. Foruden kontingentbidraget har foreningen indtægtsgivende aktiviteter som eksempelvis temadage, møder, kursusaktiviteter og medlemsbladet FJERNVARMEN. 

Politik 
Som en naturlig følge af, at Dansk Fjernvarmes medlemsværker producerer varme til mere end halvdelen af befolkningen, er foreningen en organisation, der fra politisk side bliver lyttet til. Dansk Fjernvarme har en god kontakt til det politiske liv på Christiansborg og sørger for at fremlægge foreningens holdning for relevante ministre og Folketingets energipolitiske udvalg og skatte- og afgiftsudvalget, når der i konkrete sager er behov for at tale fjernvarmeforbrugernes sag.

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter