Dansk Sprognævn

Dansk Sprognævn

Worsaaesvej 19, 4. sal, 1972 Frederiksberg C

Telefon: 33 74 74 00 Website: https://dsn.dk/ E-mail:

Dansk Sprognævn er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet.

Nævnet blev oprettet i 1955.

Dansk Sprognævn har tre hovedopgaver:

  • at følge det danske sprogs udvikling, fx ved at registrere nye ord
  • at svare på spørgsmål om dansk sprog og sprogbrug
  • at fastlægge den danske retskrivning og redigere og udgive den officielle danske retskrivningsordbog, jf. retskrivningsloven

Endvidere er Sprognævnet sekretariat for Dansk Tegnsprogsråd.

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV