Foto: Hedeselskabet

Danske kommuner kan spare over en halv milliard på at konkurrenceudsætte driftsopgaver inden for park og vej

Danske kommuner lægger i disse uger budgetter for 2016, og mange steder kæmpes der for at finde de sidste besparelser for at få det hele til at hænge sammen. Ifølge projektchef Allan Therkelsen fra Atkins kan kommuner vedvarende spare adskillige millioner om året ved at konkurrenceudsætte driftsopgaver inden for vej- og parkområdet.

Allan Therkelsen udsagn støttes af Dansk Byggeri, som vurderer, at danske kommuner samlet set kan spare 550 millioner kroner årligt på området. Og en undersøgelse fra Megafon bekræfter, at der faktisk ikke er så stor modstand i befolkningen mod at private løser opgaver inden for vej og park set i forhold til opgaveløsning på andre områder såsom institutioner og skoler.

HedeDanmark overtog i april 2012 driften af Favrskov Kommunes vej- og parkområde, hvilket hvert år har sparet kommunen for fire millioner kroner. Kontrakten er netop forlænget og løber frem til april 2018. 

”Favrskov Kommune valgte at udlicitere driften på baggrund af en budgetaftale for 2012, hvor der skulle spares penge. Vi har haft gode erfaringer med hele processen og den efterfølgende drift. Jeg synes, at det er den rigtige vej at gå for kommunerne, idet park- og vejdrift ikke længere behøver at være opgaver, der løses i eget regi,” siger Charlotte Green, tidligere formand for teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune.

Den store besparelse er realiseret, selvom kommunen ikke engang har udnyttet det fulde potentiale ved udlicitering, idet en række opgaver fortsat løses af en mindre intern serviceenhed i kommunen. Hertil kommer, at udliciteringen af vintervedligeholdelsen heller ikke er medregnet i den samlede besparelse.

”Det samlede besparelsespotential i en kommune som Favrskov ligger derfor i størrelsesordenen fem millioner kroner årligt, svarende til ca. 20 procent af kommunens samlede driftsbudget for vej- og parkområdet,” siger Allan Therkelsen, der indtil for nyligt selv var afdelingsleder i Favrskov Kommune, men nu arbejder som projektchef i Atkins, hvor han vil hjælpe andre kommuner med at realisere lignende besparelser.

I Frederikssund Kommune har den samlede besparelse været på omkring ti millioner kroner, svarende til en fjerdedel af det samlede driftsbudget. På landsplan er der ifølge Dansk Byggeri samlet set et besparelsespotentiale på omkring 550 mio. kr. på området. 

”Det er et helt oplagt område at vælge øget privat engagement inden for. Ikke mindst fordi udlicitering af driftsopgaver på vej- og parkområder er mindre upopulære end andre områder, hvor borgere godt kan være mere kritiske,” siger projektchef Allan Therkelsen fra Atkins.

Ifølge en Megafon-undersøgelse fra 2012 ser befolkningen nemlig i højere grad positivt på at inddrage private virksomheder på dette område frem for inddragelse af private aktører i driften af daginstitutioner, skoler og kulturinstitutioner.

Varig besparelse

I England er man omkring 20 år længere fremme med udlicitering af driftsopgaver inden for park- og vej. Og her er der en langt højere udliciteringsgrad. Man har derfor også langt flere erfaringer med udbud og genudbud. 

Og på baggrund af de engelske erfaringer er der derfor belæg for at tro, at de opnåede besparelser i Danmark ikke blot er en enlig svale, men kan fastholdes over tid.

"Outsourcing har vist sig at levere værdi for pengene i den offentlige sektor. Vi har gode erfaringer fra mange års praksis, hvor vi har erfaret, at prisniveauet holder og endda fortsætter med at falde. Vores rådgivning har hjulpet kunder med at fastholde et omkostningseffektivt prisniveau fra leverandører og samtidigt opretholde det rette niveau af engagement til at styre vores kunders risiko, sikre levering og opnå deres sociale målsætninger,"siger Adam Stork, chef for Business Consulting og indkøb hos Atkins UK.

Erfaringerne viser, at ved førstegangsudbud er der 20-25 procent forskel på det billigste og dyreste tilbud. Men over tid har priserne i tilbuddene en tendens til at blive mere ensartede. Det generelle billede er, at når en kontrakt har været udbudt fire-fem gange, svinger priserne mellem det dyreste og billigste bud med kun en til to procent.

Derfor kan private løse opgaverne billigere

At private operatører overhovedet kan løse opgaver i park og vej op mod 25 procent billigere kan forklares med, at private og offentlige virksomheder arbejder under forskellige vilkår. En privat operatør har bedre mulighed for optimalt at udnytte personale og maskiner og kan eksempelvis også udnytte sine ressourcer ved at arbejde på tværs af kommunegrænser og tilbyde opgaveløsning for private kunder.

En privat operatør har bedre muligheder for at have færre faste medarbejdere og dermed en mere fleksibel arbejdsstyrke i forhold til sæsonudsving, hvilket også giver mulighed for at reducere antallet af formænd, mellemledere og chefer. Og i en konkurrencepræget, privat organisation vil man også typisk være hurtigere til at implementere ny teknologi, ligesom det samlede administrative overhead tit kan udnyttes mere rationelt regionalt og måske nationalt.

Udlicitering gav bedre trivsel

En proces fra offentligt til privat drift handler ikke kun om priser og kortlægning af opgaver, men også om hvordan udlicitering påvirker resten af organisationen. I Favrskov Kommune har udliciteringen faktisk ført til, at trivslen i den tilbageværende driftsenhed er bibeholdt, og at trivslen - og produktiviteten - i administrationen er gået i vejret.

Men processen skal gennemføres på en ordentlig og fair måde, og fra start skal der tilrettelægges en gennemtænkt handleplan og kommunikationsstrategi, og alle parter inklusive det kommunale MED-system, skal involveres tidligt. 

”På mange måder er det mere en kommunikations- og managementproces end det er en teknisk og faglig proces. Det er naturligvis også først og fremmest en politisk beslutning og prioritering, om vej- og parkdrift fortsat skal være en kommunal kerneopgave, der bør løses i eget regi eller ej. Der er mange penge at spare på dette område, som kan bruges på bedre vej, cykelstier, trafiksikkerhed eller f.eks. børn, skoler og ældre,” siger projektchef Allan Therkelsen fra Atkins.

Fortsat stort potentiale

Ifølge de officielle opgørelser fra KL er den samlede konkurrenceudsættelsesgrad på trafik- og infrastruktur på lidt over 50 pct., men den er faktisk faldet de seneste år. I 2013 var den 53,0 pct. og i 2014 var den faldet til 50,8 pct.

Der er således fortsat et stort uudnyttet potentiale, idet den høje konkurrenceudsættelsesgrad dækker over, at der f.eks. i forhold til den kollektive trafik, som er en del af kontoområdet, er en konkurrenceudsættelsesgrad på næsten 75 pct.

I modsat retning trækker konkurrenceudsættelsesgraden på havne, som kun er 35 pct. Havne er til gengæld et forholdsvist lille indkøbsområde. Hvis man ser bort fra indkøb af kollektiv trafik og havne, ligger konkurrenceudsættelsesgraden i 2014 på Trafik- og infrastruktur på 40 pct.

”KL bearbejder og publicerer nøgletal fra kommunerne. De viser, at den samlede konkurrenceudsættelsesgrad inden for hovedkonto Trafik og infrastruktur faktisk har været faldende fra 53 pct. i 2013 til 50,8 pct. i 2014,” siger Rikke Thorlund Haahr, chef for offentlig-privat i KL. Hun fortsætter:

”Fraregnes kollektiv trafik og havne, ligger konkurrenceudsættelsesgraden på trafik og infrastruktur på 40 pct. i 2014. Det er dog fortsat højere end mange af de andre større områder inden for det offentligt indkøb, hvor konkurrenceudsættelsesgraden de senere år, har ligget på omkring 26 pct.

Atkins er et globalt rådgivende ingeniørfirma med stor erfaring inden for udbud og kontrahering over det meste af verden. Atkins kernekompetence er inden for infrastruktur, hvor virksomheden er blandt verdens førende rådgivere med omkring 18.500 medarbejdere.

Emneord: Kommuner, Offentlig Privat Innovation, OPS, Atkins, Offentligt privat samarbejde, Konkurrenceudsættelse, Udlicitering
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 23.09.15 Nick Allentoft, chefredaktør & stifter
  Skat


  Hej Keld Taaning,

  Interessant perspektiv at anlægge, at hvis man sparer offentlige midler, som er opkrævet hos danskerne i bl.a. skat, så mister staten skatteindtægter.......

 • 23.09.15 Keldtaaning
  Udlicitering

  Er der i den gevaldige påståede besparelse taget højde for de manglende skatteindtægter der er konsekvens af at et internationalt firma overtager opgaverne i vej og park. Dertil tillæges kommende udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse til de berørte medarbejdere.

 • 22.09.15 Nick Allentoft, chefredaktør & stifter
  Som det fremgår

  Historien er modtaget af en pressemedarbejder, der har skrevet artiklen for Atkins. Vi vurderede den redaktionelt, som en udmærket artikel, og har derfor valgt at udgive den. Det fremgår tydeligt, at den er skrevet af Atkins, og du er velkommen til at kommentere, såfremt du ser behov for det.

 • 22.09.15 svendpetersen
  udlicitering

  var dette indslag betalt af atkins?

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også