Den ubehagelig stikbold på social- og handicapområdet

"Kære Helle Linnet, som chef bør du tage ansvaret på dig og fortælle politikerne og befolkningen, at det er den misligholdte økonomi, der præger virkeligheden og hverdagen i landets kommuner," skriver en kronisk handicappet borger i en reaktion på socialchefernes svar på stigende kritik.

Kære Helle Linnet,

Jeg har med interesse læst artiklen, hvor du tager til genmæle efter den voksende kritik af kommunernes forvaltning på social- og handicapområdet.

Egentligt kan jeg godt forstå dine argumenter og problematikken i, at det er den benhårde jura og de mange tusinde sider lovtekster, der råder på området – og ikke den faglige og sunde fornuft. Det kan jeg egentligt godt forstå.


Jeg kan også sætte mig ind i, hvor ubehageligt det må være for dine medarbejdere ikke at kunne lade fagligheden herske og give borgeren den hjælp, de har behov for. Den evige problematik med at sætte faglighed og ordentlighed over for en stram økonomisk ramme, går oftest dårligt i spænd med hinanden.

Som menig borger med et kronisk fysisk handicap har jeg selv været til flere møder, hvor jeg har mødt fortvivlede socialrådgivere, der har givet udtryk for, hvis deres faglighed skulle råde, ville de have tildelt mig større hjælp, end den hjælp, som de endte med at tildele mig på papiret. Ved disse møder har de netop opfordret mig til at anke afgørelserne ved Ankestyrelsen. Disse oplevelser vil jeg betegne som dybt grænseoverskridende og uholdbare – både for undertegnede, men i særdeleshed for socialrådgivernes faglige stolthed.

Jeg tror, det er denne frustration fra borgerne, du og andre politiske aktører kan mærke nu. Jeg kan altså godt forstå, at den menige borger ikke føler sig sikker i retssikkerheden, når omtrent hver tredje ankesag bliver omgjort i Ankestyrelsen, når det gælder social- og beskæftigelsesområdet.

Det betyder, at der sker en eller anden fejl eller mangel i næsten hver tredje af disse sager, der havner i Ankestyrelsen. Derudover kan man også gruble lidt over, hvor et stort mørketal, der ligger gemt bag de officielle tal af autoritære og godtroende borgere, der ikke prøver deres sag ved Ankestyrelsen. Tankevækkende.

Lad os være ærlige: Det handler jo om økonomi, kroner og ører. Lettere retorisk kan man spørge sig selv, er det i orden, at kommunerne ikke får den økonomi og ressourcer, de har brug for, så de reelt kan overholde lovgivningen på social- og handicapområdet? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Langt fra.    

Hvad er løsningen så? Løsningen er i hvert fald ikke, at borgere, kommuner og politikere begynder at spille en omgang ubehagelig stikbold med hinanden. En del af løsningen er, at vi i fælleskab begynder at fortælle politikerne i Folketinget, at knappe ressourcer og god faglighed sjældent går godt hånd i hånd. I stedet for, at det bliver en indbyrdes kamp mellem hinanden.

Som chef bør du tage ansvaret på dig og fortælle politikerne og befolkningen, at det er i høj grad den misvedligeholdte økonomi, der præger virkeligheden og hverdagen i landets kommuner. Og det er det, der går ud over borgerne og den faglige stolthed hos dine medarbejdere. I sidste ende er det jo befolkningen, der kan hyre nogle politikere, der tager social- og handicapområdet alvorligt og kan give rammebetingelserne for dine medarbejderes faglighed og værdighed tilbage.  

 

Emneord: Socialkrisen, Socialkrise, Handicappede unge, Voksenhandicap, Kronisk sygdom, 170817
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 11.10.17 M.S. Carstens
  Handicappet > skak mat!

  M.S. Carstens kan benytte sin pc om eftermiddagen, til at skrive mails (som svar til kommunen), ergo kan Carstens også selv håndtere fjernbetjening til plejeseng om natten og fratages derfor 6 af 7 gangehjælp i døgnet(inden for en frist af 24 timer), uagtet, at undertegnede fortsat ikke selv kan komme ud af sengen med meget mere.
  Men sådan er det, når handicappede er tvangsindlagt under den kommunale ældreplejen!

  Jeg ville gerne skrive meget mere til dette, både for de ældre og for de handicappede, men kræfterne rækker ikke og gør jeg det alligevel, resikerer jeg, at det sidste af mit liv også bliver inddraget på denne konto.

 • 19.08.17 M.S. Carstens
  Alt imens underskrevne kommentarer fra mig,

  kan jeg kort gengive, at kommunen ville spare ti minutter, men ender ud med, at jeg (handicappet) nu bliver nød til at få hjælp 7 gange i døgnet frem for tidligere 2, hvor min mand (pensionist) fik 10minutters hjælp, som nu er kvittet, hvorfor han ikke mere har kræfter nok, til også at hjælpe mig, som før.

  Men det går skam godt med beskæftigelsen i kommunen!

 • 19.08.17 M.S. Carstens
  Ps.

  Nej, der mangles ikke penge, men der bliver brugt penge, så Guderne må sig forbarme:
  For får år siden, var der e´n visitator ude hos en borger i forbindelse med §83, nu kommer der to pr gang (i hver sin bil 2gange 30km)
  derefter kommer der ikke kun e´n hjemmetræningsterapeut, men to ad gangen
  og da de ikke lige havde chek på opgaven, vil de altså gerne lige komme igen
  og dertil kommer så lige et hav af skriftlige "observationer", overleveringer, formålsløse forslag osv., som de to første visitatorer nu skal tage stilling til, sammen med nye fra hjælpemiddlafdlingen, der også skal sagsbehandle, fordi der skulle spares 10 minutter om dagen, til to ellers velfungerende borgere: en handicappet og en pensionist.

  Man tror det er løgn, men når jeg ser, hvordan pengene bruges, så er der godt nok ikke mangel på penge,
  men der er godt nok stor mangel på hensigten med, hvad pengene bruges til.

 • 19.08.17 M.S. Carstens
  Godt skrevet!

  Men får vi mon svar på, hvorfor der misbruges socialservice-skattekroner på det, som jeg skrev under:
  http://denoffentlige.dk/socialchefer-i-kraftig-reaktion-utilstedelig-kritik-af-kommunernes-arbejde#comments
  16.08.17
  M.S. Carstens ?
  Jeg håber, men det er en opslidende kamp, om livet / kommunal underkastelse.

 • 18.08.17 Marijke Bangsvig
  Velfærd

  Tak til Jakob Nossell, for i så klar formulering, gør opmærksom på, at social lovgivningen er god nok,men at der mangler penge til området.
  Denne manglende økonomi gør, at det bliver en umulig opgave for dem der administrerer lovgivningen, med den følge at brugeren må affinde sig med manglende hjælp og dyb frustration hos socialrådgiverne med flere. Mange (endnu)raske borgere fokuserer kun på skattelettelser, men glemmer helt, at borgere der slås med kronisk handicap eller sygdom, betaler for dette med en uværdig tilværelse.

 • 18.08.17 Peter Hansen
  Genmæle fra virkeligheden

  Tak, Jacob Nossell for dit genmæle.

  Med venlig hilsen


TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også