DI: TV2 program tager fejl

De store virksomheder tryner ikke de små i ældreplejen, viser erfaringerne fra landets kommuner. I TV2 programmet ”Velfærd til salg” er der eller fokus på, at de store private virksomheder tryner de mindre, men dette har, ifølge DI, ikke hold i virkeligheden.

Dokumentarprogrammet på TV2 sætter fokus på private leverandører på hjemmehjælpsområdet og Kolding Kommune, hvor en række virksomheder er gået konkurs. Men ifølge DI, der organiser en række store private plejefirmaer, giver programmet et skævt billede af virkeligheden.

''Det er forkert, når TV2 programmet giver et billede af, at konkurserne skyldes, at de store virksomheder tryner de små. Erfaringerne fra landets kommuner er derimod, at de store virksomheder kun vinder under 30 pct. af de udbudte opgaver. Langt hovedparten af opgaverne går altså til mindre virksomheder.'' siger Mette Rose Skaksen, branchedirektør, DI.

Det er kun to år siden, at kommunerne begyndte at udlicitere opgaver på hjemmehjælpsområdet, og derfor er det, ifølge Mette Rose Skaksen, for tidligt at lave konklusioner omkring konkurserne, som TV2 programmet fokuserer på.

''Det er alt for tidligt at konkludere endeligt på årsagerne til de seneste konkurser i ældreplejen. Det er kun to år siden kommunerne begyndte at lave udbud på hjemmehjælpsområdet, og derfor er samarbejdet mellem kommunerne og virksomhederne stadig ved at finde formen'' understreger hun og fortsætter.

''Størrelsen på de virksomheder, der leverer hjemmehjælpen, er langt hen ad vejen uinteressant. Det afgørende er, at virksomhederne er specialiserede inden for ældrepleje og leverer en god kvalitet til borgerne. Derfor er det vigtigt, at kommunerne fokuserer på kvaliteten, og ikke bare prisen, når de indgår aftaler med private virksomheder,'' siger hun.

For at nedsætte risikoen for konkurser har DI følgende fire anbefalinger:

Kvalitet: 

Kommunerne bør i langt højere grad fokusere på kvalitet, når ældreplejen sendes ud i fri konkurrence. Ved at lade private virksomheder konkurrere om at levere den højeste standard, er kommunerne med til at fostre et marked af professionelle og veldrevne virksomheder, som kan være med til at løse den økonomiske udfordring, kommunerne står over for på ældreområdet.

Økonomisk formåen:

For at mindske risikoen for konkurs, bør kommunerne stille de nødvendige krav til virksomhedernes økonomiske formåen – eksempelvis krav til virksomhedernes soliditet og egenkapital. Dermed kan kommunerne sikre sig, at konkurrencen om at levere ældrepleje foregår mellem virksomheder med en robust økonomi, mens virksomheder, som er i risiko for at komme i økonomisk uføre, frasorteres.

Garantistillelse:

Kommunerne bør ligeledes kræve en økonomisk garanti af plejevirksomhederne. En garantistillelse er et udtryk for virksomhedernes kreditværdighed. Samtidig kan garantibeløbet udløses til at håndtere uforudsete udgifter i tilfælde af en konkurs. En garanti vil betyde dyrere tilbud, til gengæld øger den trygheden for borgerne, medarbejderne og kommunen.

Beredskabsplan:

Endelig bør kommunerne i samarbejde med plejevirksomhederne formulere en beredskabsplan til at håndtere en eventuel konkurs. Planen skal beskrive, om kommunen eller andre virksomheder overtager plejeopgaven, hvordan borgerne informeres, og om medarbejdere overdrages til kommunen eller en anden virksomhed. På den måde skal kommunerne ikke starte fra bunden, hvis en konkurs opstår samtidig med, at de ældre vil kunne få en hurtigere hjælp.

Baggrundsfakta

DI har gennemgået alle udbud af hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje), der er gennemført i kommunerne siden april 2013. Gennemgangen viser, at store virksomheder vinder mindre end 30 pct. af opgaverne, jf. figuren nedenfor.

 

Emneord: Mette Rose Skaksen, Dansk Industri, Ældrepleje, OPS Forum, Offentlig Privat Innovation
Kommentarer
 • 27.04.17 Mads Kristensen
  TV programmer tager tit fejl

  Det er ikke noget nyt at mange TV programmer tager fejl. Mange gange er simpelthen mangel på ordentlig journalistik til der ligger til grund for det. Derfor bliver folk ofte fejl informeret når de ser TV.

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 10.03.20 Infrastruktur
  Dansk Industri: Høj dansk CO2-afgift vil skade klimaet og gøre Danmark fattigere

  Klimarådet har i dag afleveret sit bud på, hvordan Danmark skal komme i mål med ambitionen om at nedbringe den danske CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Fundamentet i Klimarådets anbefalinger er en høj dansk CO2-afgift på 1.500 kr. pr. ton – det er ifølge DI ikke vejen frem, fordi det vil skade den grønne omstilling, koste job og gøre vores samfund fattigere. Det er afgørende, at målet om de 70 pct. nås ved at udvikle - og ikke afvikle - Danmark, mener DI.

 • 21.06.18 Sundhed
  Ministre vil have undersøgt mangel på SOSU'er og sygeplejersker

  Fire ministre skyder kortlægningsarbejde i gang, der skal undersøge kommuner og regioners udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet.

 • 25.10.17 Velfærd
  DI: Tiltrængt fokus på borgernes frie valg

  Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til at styrke og udvide borgernes frie valg. DI er tilfredse med, at regeringen skærper fokus på borgernes frie valg, som på flere områder i dag ikke fungerer godt nok.

 • 07.09.17 Velfærd
  Nu får ældre en robot til at styre pillerne

  Robot skal håndtere medicin hos ældre borgere i eget hjem. Ni kommuner er gået sammen om køb af pillerobot.

 • 02.02.17 Ledelse
  DI får anerkendelse for debat om konkurser

  IKA, Foreningen af offentlige indkøbere, tildeler Dialogpris 2017 til Dansk Industri. Prisen går til DI for indsatsen med at fremme en konstruktiv dialog om, hvordan konkurser blandt private leverandører af hjemmepleje kan forebygges og håndteres bedst muligt.