Djøf Forlag

Djøf Forlag

Gothersgade 137, 1123 København K

Telefon: 39 13 55 00 Website: https://www.djoef-forlag.dk/da E-mail:

Djøf Forlag består af Jurist- og Økonomforbundets Forlag A/S, Handelshøjskolens Forlag, Djøf Publishing samt Nyt Juridisk Forlag A/S, hvoraf sidstnævnte udgiver ’Køreklar’ til landets køreskoler. Forlaget ejes af en erhvervsdrivende fond etableret i 1959.
 
Forlaget udgiver lærebøger til de længere og kortere videregående uddannelser, lovkommentarer, håndbøger og debatskabende bøger samt fagtidsskrifter inden for jura, økonomi, samfund, organisation, ledelse og kommunikation. Forlaget udgiver bøger og tidsskrifter i trykt form, hvortil der i højst mulig grad anvendes 100 % genbrugspapir. Hovedparten af forlagets udgivelser udkommer også som e-bøger.
 
Djøf Forlag udgiver samlet ca. 130 titler årligt. Bøgerne er skrevet af fagfolk til fagfolk og henvender sig til praktikere, forskere, studerende, professionelle m.fl., der har behov for den bedste faglige viden inden for et område.
 
 
Redaktion
Redaktionen består af forlagsdirektøren, redaktionschefer, projektledere og en række tilknyttede fagkonsulenter. Redaktionen igangsætter nye projekter/bøger, opsøger de faglige miljøer og vurderer indsendte manuskripter.
 
Redaktionschefen og projektlederen har den direkte kontakt med forfatteren. Til hver udgivelse knyttes der en person, hvis opgave er at støtte forfatteren gennem hele udgivelsesprocessen: fra bogen antages gennem produktionsfasen til markedsføring, salg og distribution.
 
 
Fagfællebedømmelse
Djøf Forlag er optaget som niveau 1 på autoritetslisten for forlag, hvilket betyder at fagfællebedømte udgivelser er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator (BFI).
 
Fagfællebedømmelse betyder at mindst én anden kyndig forsker har bedømt og anerkendt det faglige indhold af en publikation (bog eller artikel). Læs om retningslinjerne for forskningsregistrering til BFI her.
 
Når en publikation er fagfællebedømt, er det anført i tidsskriftet eller i bogens kolofon. Vedrørende udgivelser inden for det juridiske område har forlaget underskrevet fælles retningslinjer for fagfællebedømmelse gældende for danske forlag.
 
 
Konsulenter
Djøf Forlag har, ud over en lang række ad hoc konsulenter, følgende fagkonsulenter tilknyttet forlaget:
 
Direktør, cand.jur. Jens Møller, professor, dr.jur. Jan Pedersen, Århus Universitet, professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, professor, ph.d. Peter Nedergaard, Københavns Universitet, professor, ph.d. Svend Erik Hougaard Jensen, CBS, advokat, cand.jur et art Pia Deleuran og professor, ph.d. Carsten Rohde, CBS.
 
Redaktører, redaktioner og redaktionskomitéer for tidsskrifterne fremgår af deres respektive hjemmesider.
 
 
Internationalt samarbejde
Forlaget udgiver årligt et stigende antal engelsksprogede publikationer under Djøf Publishing eller som co-publishing med internationale samarbejdspartnere, så som Kluwer Law International, McGraw-Hill Education, McGill-Queen’s University Press, Georgetown University Press. Forlaget har aftaler med udenlandske agenter og distributører, bl.a. Marston Book Services & Oxford Publicity Partnership, United Kingdom/Europe og International Specialized Book Services (ISBS), USA.

Artikler

 • Fem ledere om Ledelseskommissionen: Forventeligt, banalt og virkelig godt stykke arbejde
  08.08.18 Ledelse

  Forventelige selvfølgeligheder, banale hensigtserklæringer og manglende anvisninger på næste skridt. Men også: en god måde at få offentlig ledelse sat på dagsordenen – og et virkelig godt stykke kommissionsarbejde.

 • Per Nikolaj Bukh: God styring handler om at ramme rigtigt
  28.07.18 Ledelse

  Siden finanskrisen tørlagde de offentlige pengekasser, er en ny praksis vokset frem: Styring efter effekt. Den velfærd, vi bruger skattekronerne på, skal levere value for money. Interview med Per Nikolaj Bukh.

 • Brug værdierne rigtigt og skab mening
  08.05.18 Ledelse

  Værdibaseret ledelse er et fabelagtigt ledelsesinstrument. Og et forfærdeligt hult koncept, hvis værdierne hverken giver mening for medarbejderne i hverdagen eller er til tydelig gavn for borgerne eller kunderne i butikken, mener Helle Hein.

 • Fri os fra forsimplet ledelse
  23.04.18 Ledelse

  Det er tid til at gøre op med de mange fikse ideer om ledelse, der byder sig til over for ledere. De giver et unuanceret billede af ledelsesopgaven og er i sidste ende skadelige for vores organisationer.

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner