Djøf Forlag består af Jurist- og Økonomforbundets Forlag A/S, Handelshøjskolens Forlag, Djøf Publishing samt Nyt Juridisk Forlag A/S, hvoraf sidstnævnte udgiver ’Køreklar’ til landets køreskoler. Forlaget ejes af en erhvervsdrivende fond etableret i 1959.
 
Forlaget udgiver lærebøger til de længere og kortere videregående uddannelser, lovkommentarer, håndbøger og debatskabende bøger samt fagtidsskrifter inden for jura, økonomi, samfund, organisation, ledelse og kommunikation. Forlaget udgiver bøger og tidsskrifter i trykt form, hvortil der i højst mulig grad anvendes 100 % genbrugspapir. Hovedparten af forlagets udgivelser udkommer også som e-bøger.
 
Djøf Forlag udgiver samlet ca. 130 titler årligt. Bøgerne er skrevet af fagfolk til fagfolk og henvender sig til praktikere, forskere, studerende, professionelle m.fl., der har behov for den bedste faglige viden inden for et område.
 
 
Redaktion
Redaktionen består af forlagsdirektøren, redaktionschefer, projektledere og en række tilknyttede fagkonsulenter. Redaktionen igangsætter nye projekter/bøger, opsøger de faglige miljøer og vurderer indsendte manuskripter.
 
Redaktionschefen og projektlederen har den direkte kontakt med forfatteren. Til hver udgivelse knyttes der en person, hvis opgave er at støtte forfatteren gennem hele udgivelsesprocessen: fra bogen antages gennem produktionsfasen til markedsføring, salg og distribution.
 
 
Fagfællebedømmelse
Djøf Forlag er optaget som niveau 1 på autoritetslisten for forlag, hvilket betyder at fagfællebedømte udgivelser er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator (BFI).
 
Fagfællebedømmelse betyder at mindst én anden kyndig forsker har bedømt og anerkendt det faglige indhold af en publikation (bog eller artikel). Læs om retningslinjerne for forskningsregistrering til BFI her.
 
Når en publikation er fagfællebedømt, er det anført i tidsskriftet eller i bogens kolofon. Vedrørende udgivelser inden for det juridiske område har forlaget underskrevet fælles retningslinjer for fagfællebedømmelse gældende for danske forlag.
 
 
Konsulenter
Djøf Forlag har, ud over en lang række ad hoc konsulenter, følgende fagkonsulenter tilknyttet forlaget:
 
Direktør, cand.jur. Jens Møller, professor, dr.jur. Jan Pedersen, Århus Universitet, professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, professor, ph.d. Peter Nedergaard, Københavns Universitet, professor, ph.d. Svend Erik Hougaard Jensen, CBS, advokat, cand.jur et art Pia Deleuran og professor, ph.d. Carsten Rohde, CBS.
 
Redaktører, redaktioner og redaktionskomitéer for tidsskrifterne fremgår af deres respektive hjemmesider.
 
 
Internationalt samarbejde
Forlaget udgiver årligt et stigende antal engelsksprogede publikationer under Djøf Publishing eller som co-publishing med internationale samarbejdspartnere, så som Kluwer Law International, McGraw-Hill Education, McGill-Queen’s University Press, Georgetown University Press. Forlaget har aftaler med udenlandske agenter og distributører, bl.a. Marston Book Services & Oxford Publicity Partnership, United Kingdom/Europe og International Specialized Book Services (ISBS), USA.

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter