Djøf nedsætter Nordskov II-udvalg

Forholdet mellem politikere og embedsmænd og de rammer, de arbejder under, skal kulegraves af bredt sammensat udvalg.

Rammerne for samarbejdet mellem politikere og embedsmænd bliver nu kulegravet af et uafhængigt udvalg, som rummer både politikere, embedsmænd, forskere og mediefolk.

Tema om offentlig modernisering

Gennem 30 år har politikerne forsøgt at modernisere den offentlige sektor.

Læs her hvad centrale nøglepersoner mener om de forsøg. 

- I lyset af den række af sager, der har ramt centraladministrationen det seneste halve år, har Djøf besluttet at nedsætte et udvalg, der skal se på samspillet mellem embedsmænd, politikere, befolkning og medier, siger Henning Thiesen, formand for de offentlige chefer i Djøf.

Grundlaget for embedsmænds betjening af ministre og Folketing er beskrevet i Nordskov Nielsen rapporten ”Fagligt etiske principper i offentlig administration” fra 1993.

- Rapportens konklusioner og anbefalinger forekommer stadig relevante og gyldige, men de vilkår, hvorunder de skal udleves, har ændret sig markant de seneste 20 år. Vi har derfor brug for at analysere udviklingen og vurdere grundlaget for god offentlig forvaltning, tilføjer Henning Thiesen.

Formand for udvalget bliver Bo Smith, tidligere departementschef gennem 15 år i Beskæftigelsesministeriet – og medlem af det oprindelige Nordskov Nielsen-udvalg.

- De mange verserende sager har medført en debat, om den offentlige forvaltning fungerer, som den skal. Embedsmændene skal følge med tiden og kunne håndtere nye vilkår og krav – blandt andet fra medierne – og samtidig skal de fastholde grundlæggende normer i det danske demokrati. Den udfordring vil vi belyse i udvalget, siger Bo Smith.

Bo Smith er glad for, at det er lykkedes at sammensætte et udvalg, der samler repræsentanter fra det politiske liv, den offentlige administration, forskerverdenen og medierne.

- Udvalget rummer erfaringer, der bredt dækker de problemstillinger, vi skal arbejde med, siger Bo Smith.

Udvalget nedsættes af og finansieres af Djøf, men udvalget arbejder helt uafhængigt af Djøf. Det kan i sit arbejde og konklusioner ikke modtage nogen form for instruktion fra Djøf.  Udvalget fastlægger selv sit nærmere kommissorium. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i løbet af 1 år.

Udvalget lægger vægt på at få erfaringer og indspil fra omverden, og derfor lægger udvalget ud med et åbent møde, hvor alle er velkomne til at deltage. Mødet finder sted den 19. juni 2014.

 

Udvalgets sammensætning

 • Bo Smith, tidligere departementschef
 • Bertel Haarder, MF, medlem af Folketingets Præsidium og tidligere minister
 • Frank Jensen, overborgmester i København, tidligere MF og minister
 • Lisbeth Knudsen, ansvarshavende chefredaktør, Berlingske
 • Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Niels Fenger, professor i forvaltningsret, Juridisk fakultet, Københavns Universitet
 • Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune
 • Marius Ibsen, tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune
 • Pernille Christensen, formand for Natur- og Miljøklagenævnet
 • Mari Louise Bro Larsen, specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet
 • Cecilie Heerdegen Leth, fuldmægtig i Fødevareministeriet
 • Jacob Holbraad, direktør for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Undervisningsministeriet
Emneord: DJØF, Nordskov-Nielsen II, Politisk ledelse, Embedsværk, Slotsholmen
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 28.05.14 Jytte Ørum Nørup
  Djøf nedsætter Nordskov ll udvalg

  Djøf synes, at have en central rolle i magtudøvelse og magtfordeling i Danmark. Der er tilsyneladende sammenspisthed mellem politiskvalgte ledere i Danmark og de sattsansatte topembedsmænd. Hvordan en undersøgelse foranstaltet af Djøf kan afdække hvorvidt antagelsen om Djøfs rolle i magtapparatet er problematisk eller ej synes urealistisk. Umiddelbart virker nedsættelse af en sådan undersøgelseskommission som endnu et forsøg på, at føre de almindelige borge bag lyset og fortie og skjule hvordan, og hvem det egentlig er, der er den udøvende og den lovgivende magt i Danmark.
  Afskaf kariere politikere og muligheden for, at Djøffere kan udpeges som ministre: hvis de ikke har tilendebragt uddannelse
  Har minimun x antal år til, at høste erfaringer fra erhvervsliv og anden medvirken og deltagelse i samfundet. Lad gerne nyvalgte politikere starte med en såkaldt indslusningsløn, ligesom politikere foreslår andre erhvervsgrupper skal starte med en indslusningsløn. En lønudviklingsmodel for politikere kan give politikere en større ydmyghed overfor erhvervet og noget at stæbe efter. Politikere skal have en løn, man kan leve for ligesom alle andre, men ikke en løn som er bedre end alle andre offentligt ansattes. Der er et kammarateri i mellem statsembedsmændene og politkere som får satireprogrammer som "Javel Hr Mionister" til at blegne.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 12.06.18 Ledelse
  Djøf: Afsæt penge til at uddanne offentlige ledere

  Med Ledelseskommissionens anbefalinger i hånden er det igen slået fast, at god offentlig ledelse gavner alle - borgere, virksomheder og medarbejdere. Lad os give den plads til at virke, siger Hanne Fugl Eskjær, formand for Offentlige Chefer i Djøf.

 • 20.03.17 Politik
  Kære minister: Lad succesen fortsætte

  Landdistrikternes Fællesråd, Håndværksrådet og Djøf har skrevet til erhvervsministeren og bedt ham finde flere penge til landdistriktsvækstpilot-ordningen.

 • 21.09.15 Ledelse
  Djøf: Et sundt embedsværk – der kan blive bedre

  - Vi står foran en vigtig diskussion om samspillet mellem medierne, politikerne og embedsværket. For det er ingen hemmelighed, at det moderne 24/7 mediebillede allerede i dag påvirker politikernes hverdag drastisk og dermed også embedsmændenes, siger Lisa Herold Ferbing om Bo Smith Udvalgets rapport.

 • 21.09.15 Ledelse
  KomDir: Tilfredshed med Bo Smith-udvalgets rapport

  ”Det er vigtigt, vi i de enkelte kommuner forholder os til, hvordan arbejdsbetingelserne for byrådene kan forbedres”, siger Kommunaldirektørforeningens formand, Henrik Kolind, i forlængelse af Bo Smith udvalgets anbefalinger.

 • 25.04.14 Ledelse
  Tillid, dialog og anerkendelse på dagordenen i jobcentret

  Det gode samarbejde på Slagelse Jobcenter kan forhåbentlig genoprettes efter to konstruktive møder mellem de faglige organisationer, jobcentret og direktøren på området. Efter medarbejderne på centret i april opfordrede deres tillidsfolk til at trække sig fra samarbejdsorganerne på arbejdspladsen, skal dialogen nu skabe tillid og anerkendelse i jobcentret.