Døve børn med CI-apparat har stadig problemer

Trods forbedrede behandlingsmuligheder har døve børn mange udfordringer i hverdagen. Det viser nye undersøgelser fra SFI, der også sætter fokus på, hvilke vilkår døve og hørehæmmede har i voksenlivet.

For et par årtier siden måtte døve børn lære tegnsprog for at kunne kommunikere med andre mennesker. I dag får døve børn et Cochlear Implantat, der er et elektronisk apparat til øret, som giver ellers døve børn mulighed for at høre og få talesprog. Men børnene har stadig et kommunikationshandicap, viser SFI i nye undersøgelser.

Socialt samvær er vanskeligt

For selvom børnene nu kan lære at læse og tale, så er det stadig anstrengende for dem at lytte. Det betyder, at de ikke er på lige fod med deres kammerater og derfor ikke fuldt ud lærer at begå sig socialt i skolen eller til fritidsaktiviteter som andre børn.

”Mange tror, at CI-apparater har løst problemerne og gjort døve børn hørende. Og det har de også et stykke ad vejen, men de har stadigvæk et handicap, og de går dårligere rustet ind i voksenlivet end normalt hørende,” siger seniorforsker Steen Bengtsson, der står bag projektet.

Sværere at uddanne sig og få job

Når det handler om døve og hørehæmmede voksne, er der også udfordringer. Selvom de ligner den almindelige befolkning på rigtig mange områder – fx når det gælder deltagelse i samfundslivet generelt, kontakt med andre, helbred og motionsvaner – så er der udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Døve og hørehæmmede voksne bliver ikke uddannet i samme grad som andre. Derfor er de heller ikke beskæftigede i ligeså høj grad som resten af befolkningen. Det fremgår af SFI’s undersøgelse, som også peger på, at årsagerne især er udfordringer i kommunikationen mellem den døve/hørehæmmede og omgivelserne. 

Undersøgelserne er bestilt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold og finansieret af satspuljemidler.

Yderligere oplysninger: seniorforsker Steen Bengtsson, tlf. 33 48 08 67, email [email protected]

Udgivelse: Steen Bengtsson, Lena Bech Larsen, Mette Lindsay Sommer: Døvfødte børn og deres livsbetingelser. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 14:06

Omfang/pris: 160 sider /  160,- kr. inkl. moms.

Udgivelse: Lena Bech Larsen, Mette Lindsay Sommer, Steen Bengtsson: Døve og døvblevne mennesker. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 14:07

Omfang/pris: 176 sider /  170,- kr. inkl. moms.

Udgivelsesdato: 14. maj 2014

Køb/download: www.sfi.dk

Emneord: CI, Døve børn, Steen Bengtsson, Hørehæmning
SFI på DenOffentlige.dk SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet....
Aktivitet: Artikler: 36 | Events: 5 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.

 • 09.06.20 Velfærd
  Ligestillingsarbejdet halter i de fleste dagtilbud

  Ny rapport viser, at kun få daginstitutioner arbejder målrettet med at bryde gængse normer for køn, seksualitet, handicap eller etnicitet. Nu skal forskning bane vejen for mere systematisk arbejde med mangfoldighed og ligestilling i danske daginstitutioner.