Regionspolitiker skyder på ny gang i debatten om kommuners og regioners fremtid. Region Midtjyllands næstformand, Anne V. Kristensen, vil overtage kommunerne.

Drop kommunerne - og afskaf kassetænkning

Vi får mere for pengene og et bedre demokrati, hvis vi lader kommunerne blive en del af regionerne, mener Anne V. Kristensen, der er næstformand i Region Midtjylland for Venstre og medlem af Den Lokalpolitiske Tænketank. Læs hendes motivation for det markante forslag her.

Så er debatten om, regioners eksistensberettigelse igen blusset op. Debatten indholder mange påstande om hvad der er bedst og ikke mindst mange påstande om at der ikke findes bedre organisering til sundhedsvæsenet.


Jeg tilhører den mellemvare, som egentlig bare gerne vil have det bedste for vores sundhedsvæsen og vores samfund. Det er ikke et enten eller og det er i virkeligheden heller ikke kun et spørgsmål om sundhedsvæsen og regioner.

Vi har præsteret gigantiske resultater på det faglige, økonomiske og organisatoriske niveau i regionerne. Men vi har generelt kun øje for vores egen økonomi, hvilket jo er naturligt nok, men kunne det da ikke være dejligt hvis vi også tænkte samfundsøkonomisk.
Det være sig både den enkeltes personlige økonomi, kommunernes økonomi og ikke mindst alle de øvrige afledte omkostninger der i samfundet, når vi sætter ting i gang.

Men vi har ikke præsteret nok på de områder hvor borgerne både er i regionernes tilbud og i kommunens tilbud.
Her er der stadig en del kassetænkning. Bevares det bliver da stille og roligt bedre, men jeg vil gerne gå endnu længere.
Jeg ville gerne inddrage kommunernes udgifter til f.eks. sygedagpenge i vores beslutninger. 


En sammenlægning af regioner og kommuner vil fjerne de fleste uhensigtsmæssige kassetanker. Kun på den måde kan vi sammentænke ressourcer og indsatser til gavn for både borgere og for økonomien.
Om de 5 så skal hedde kommuner eller regioner, er helt underordnet. Hvad der derimod er vigtigt, er om det er gennemtænkt, planlagt ordentligt og ikke bliver trukket ned over hovedet på nogen med et års varsel.

Nu vil nogen så påstå at jeg fjerner et demokratisk lag og gør lokalpolitikken fjern for borgeren. Det har intet på sig. Idag er der skolebestyrelser på alle skoler. Men hvis vi nu skal være ærlige har de så nok at skulle have sagt? Jeg synes det ikke. Jeg synes nærmest det er lidt til grin.
Og når vi nu beklager os over at borgerne ikke interesserer sig nok for deres lokale demokrati, så er jeg sikker på, at de interesserer sig for lige nøjagtigt det eller de områder som de er i daglig berøring med. 

Derfor: Lad os lave 5 kommuner/regioner og samtidig øge det rigtigt lokale demokratis beslutningskompentence.

Med 5 råd til erstatning for 98 kommuner og 5 regioner, vil der sikkert også være råd til at lønne politikerne, så de kan beskæftige sig med det politiske arbejde på fuld tid og 100 pct. fokuseret - i stedet for sådan lidt med venstre hånd mellem arbejde og familieliv.

Måske ville det endda blive en bredere repræsentation i rådene.

Emneord: Regioner, Kommuner, Den Lokalpolitiske Tænketank, Demokrati, Nærdemokrati, Lokaldemokrati, Anne V. Kristensen, Strukturreform, Sundhedsvæsen
Den Lokalpolitiske Tænketank på DenOffentlige.dk Den Lokalpolitiske Tænketank samler 16 politikere fra forskellige partier, kommuner og regioner. Ambitionen er, at tilføre lokaldemokratiet mere nerve, øget opmærksomhed og bidrage til debatten om...
Aktivitet: Artikler: 37 | Events: 1 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 09.04.14 Claus Nyby
  Drop kommunerne - og afskaf kassetænkning

  Gennem mange år - og det meste af mit liv - har jeg skulle lægge øre til, at amterne skulle afskaffes og har har ligeledes hele livet ofte gjort mine overvejelser i forhold hertil, og altid haft meningen, at det burde være kommunerne der skulle afskaffes - den holdning har jeg stadig. I dag har vi så fået 5 regioner, der mere eller mindre erstatter de tidligere amter og med tilnærmelsesvis samme ansvarsområder og arbejdsopgaver, og reduceret kommunerantallet fra 114 til 98, og bestemt positivt i min verden.

  Ser man på Danmark som en virksomhed, hvilket vi rent økonomisk bør gøre (økonomien danner rammerne for livet omkring os på samtlige områder om vi vil det eller ej) - ceteris paribus, så er organisationsplanen ganske forkert som den ser ud i dag - der er for mange unødvendige led, og her mener jeg bestemt, at kommunerne er det led der er den største økonomiske belastning for virksomheden, så jeg vil give Anne V. Kristensen ret på samtlige områder hun nævner, og jeg vil absolut kunne komme med mange flere punkter der taler for, at kommunerne bør afskaffes. Mange lokalpolitikere vil naturligvis hævde modsat, og nok mest af alt, fordi de føler sig truet i deres stillinger og frygter fokus bliver flyttet fra lokalområderne, hvilket er helt forkert - der bør jo dannes lokaludvalg i regionregi, og det vil der uden tvivl blive, der danner rammerne og har fingrene på pulsen i lokalområderne, således disse ikke misligholdes. En væsentlig ændring af lovgivningen på området vil danne grundlaget for, at lokalområderne ikke udsættes for misligholdelse og den må på plads med rationalitet for øje og ikke med "jeg børnene" i mente, som jeg ofte føler lokalpolitikere udstiller sig som.

  Med samling af ansvarsområderne og udvidelsen af regionerne kan vi skære ned på mange overflødige og unødige processer - som absolut må siges hidhører kommunerne i dag - hvor der kan spares betydelige summer og ydes langt bedre, hurtigere og rationel service for borgerne. Et eksempel er her fra Midtjylland vores sygehuse - vi husker nok hvor stor debat det skabte, da lokalhospitalerne skulle afskaffes og omstruktureres - ser vi på effektiviteten i dag på området er vi da nået langt længer end før og lur mig om økonomien ikke taler i samme retning.

  Jeg vil til enhver tid bakke Anne V. Kristensen op i debatten, og er hovedrystende over, at en fremtrædende karakter/politiker fra Venstre kan stå frem og sige, at den tankegang ikke er i henhold til Venstres ideologi - det er den da så bestemt, og jeg er da sikker på, der er noget i ideologien Venstre står for, der er fløjet utroligt hurtigt over hovedet på vedkommende.

  Afskaf kommunerne og ved lovgivning skal regionerne gives ansvaret med lokalvalgte udvalg, der repræsenterer de respektive områder i regionen. Flyt arbejdspladser, flyt sund fornuft, nedskær tiderne på processerne og spar penge og resultatet vil blive en bedre, mere simpel og optimal organisationsplan for Danmark og slutbrugerreglerne - os alle som borgere.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 04.05.17 Politik
  Nyt parti vil indføre app-demokrati

  Nyt parti vil flytte folketingsdebatter og forhandlinger om lovforslag ud til vælgerne med en app. Partiets medlemmer skal følge resultat af afstemninger i sin app.

 • 13.05.15 Politik
  Nordiske ministre vil fremtidssikre public service

  De nordiske kulturministre har netop, i en fælles erklæring, givet hinanden håndslag på at arbejde for, at public service-medierne i Norden i et digitalt medielandskab fortsat skal understøtte den demokratiske debat og sikre et uafhængigt nyhedsudbud.

 • 24.02.15 Politik
  Silkeborg lægger afstand til firmaer i skattely

  Bred tilslutning i Silkeborg Byråd til, at Silkeborg Kommune ”ønsker” og ”skal tilstræbe at undgå” at handle med selskaber og firmaer, som benytter skattely.

 • 12.11.14 Politik
  Kommuner skal tænke kreativt om køn i nyt netværk

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har startet et netværk af syv kommuner, som skal se på, hvordan de gode eksempler for ligestilling i kommunernes service til borgerne kan udbredes til resten af landet.

 • 23.10.14 Velfærd
  Få kommuner byder på egne opgaver

  Kun få kommuner og offentlige myndigheder byder selv på opgaver, de har sendt i udbud. Det viser ”Analyse af omfanget af og erfaringer med kontrolbud”, som Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har udarbejdet.