Foto: Dyrenes Beskyttelse
Foto: Dyrenes Beskyttelse

Nye tal: Så mange dyr bruges til forsøg i Danmark

Dyr

24/04/2024 07:59

J. Bøgen

Mus udgør størstedelen af forsøgsdyrene.

Selvom den 24. april er Forsøgsdyrenes dyr er der ikke meget at fejre i dag.

Den seneste rapport fra Dyreforsøgstilsynet, der hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, viser nemlig, at antallet af forsøgsdyr i Danmark steg i 2022.

219.089 nye dyr blev brugt til forsøg i Danmark, hvilket er en stigning på 6.536 fra året forinden. Derudover blev 3.531 dyr genbrugt i forsøg, hvilket giver et samlet tal på 222.620.

Det er oftest mus, det går udover, mens grise har oplevet en stor stigning og udgør nu 11 procent af forsøgsdyrene i Danmark.

"Det er alt, alt for mange dyr, der lider en skæbne som forsøgsdyr. Det er en trist tendens, når vi samtidig kan se, at tallet er stigende. I stedet burde man se på alternative forskningsmetoder, der ikke går ud over dyrene," siger Anne Sofie Meilvang, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

Fakta: Sådan påvirkes dyr i forsøg

 • 44,1 procent har oplevet mild belastning. Det betyder kortvarig, let belastende smerte, lidelse eller angst. For eksempel kort fastholdelse eller overfladisk procedure.

 • 50,2 procent har oplevet belastning og/eller forsøg af moderat karakter. Det betyder enten kortvarig moderat eller langvarig, let belastende smerte, lidelse eller angst, der svækker dyrenes velvære eller generelle tilstand. For eksempel operationer under bedøvelse og med smertestillende, men stadig med smerter efter operationen.

 • 2 procent har oplevet svær belastning, som indebærer betydelig eller langvarig, moderat belastende smerte, lidelse eller angst. Det medfører sandsynligvis betydelig svækkelse af dyrenes velvære og generelle tilstand. For eksempel test af om noget er giftigt, hvor død er slutpunktet.

 • 3,7 procent har været udsat for terminale forsøg, der foregår under bedøvelse, hvor dyrene ikke kommer til bevidsthed igen.

Erstat, reducer, forfin

Netop alternativer til forsøgsdyr kigger 3R-centeret på. Navnet 3R dækker over replacement, reduction og refinement og står for at finde alternativer til forsøgsdyr, udvikle metoder, der mindsker brugen af dyr, og forbedre forhold for de dyr, der stadig måtte blive anvendt til forsøg.

I Danmark har Dyrenes Beskyttelse været med til at stifte det danske 3R-Center og er fortsat bidragsyder til samarbejdet.

"Vi ønsker at være med til at udbrede kendskabet og få implementeret 3R i både den offentlige og private sektor. Det gør vi ved at støtte forskningen og søge politisk opbakning i både Danmark og EU for at stramme lovgivningen for forsøgsdyr," siger Anne Sofie Meilvang.

Det er altså ikke kun inden for Danmarks grænser, at Dyrenes Beskyttelse søger at præge tingenes tilstand. Organisationen er repræsenteret i Eurogroups ”Animals in Science”-gruppe, hvor det endelige mål er at få udskiftet alle dyr til en mere human tilgang.

Et tiltag, der heldigvis virker til at være opbakning til, hvilket viste sig forrige år, da Dyrenes Beskyttelse, gennem Eurogroup for Animals, opfordrede sine medlemmer til at underskrive et initiativ, der skal gøre en ende på dyreforsøg ved fremstilling af kosmetik.

Det var en succes, og 1,2 millioner EU-borgere skrev under, selvom det burde have været unødvendigt, da EU allerede i 2009 forbød dyreforsøg til test af kosmetik. Men da flere love regulerer forsøgene, så er der desværre fortsat dyr, der bliver brugt til at teste ingredienser til kosmetik.

"Det kan ikke være rigtigt, at vi bruger dyr til at teste ting som kosmetik, der ikke engang er livsnødvendigt for os mennesker," siger Anne Sofie Meilvang.

Fakta: Det gør 3R

 • Erstatning (Replacement). Det kan for eksempel være at bruge computermodellering, der simulerer biologiske processer og interaktioner til at forudsige, hvordan kroppen vil reagere på et bestemt stof eller kemikalie. Dermed undgår man brug af dyr.

 • Reduktion (Reduction). Det kan for eksempel være at reducere antallet af forsøgsdyr ved at være bedre til at dele resultater med andre forskere. Dermed undersøger man ikke de samme ting flere gange. Det kan også være ved at designe forsøgene mere nøje, så man reducerer antallet af dyr, det kræver at få valide resultater.

 • Forfinelse (Refinement). Det kan for eksempel være at tilbyde dyrene ekstra berigelse i deres bure eller træne dem til at få taget blodprøver, så man undgår stress ved bedøvelse.

Fakta: Forsøgsdyr i tal

 • Omkring 115 millioner dyr bliver hvert år brugt til forsøg på verdensplan

 • 222.620 af dyrene findes inden for Danmarks grænser

 • 3.531 dyr var blevet brugt til forsøg i Danmark tidligere og blev det igen i 2022

 • 4.447 dyr blev anvendt til udvikling og bevarelse af genetisk ændrede dyrestammer

 • Mus udgør 65 procent af forsøgsdyrene i Danmark, mens rotter og grise står for 11 procent hver

 • Brugen af grise steg med 38 procent i 2022, så det i alt drejede sig om 23.641

 • For første gang i mange år blev aber anvendt til forsøg i Danmark i 2022 (11 i alt)

Mest Læste

Annonce