Dyster rapport om fremtidens klima

Hvis ikke det lykkes at bremse udledningen af drivhusgasser, vil klimaændringerne ramme kloden hårdt. Det viser en rapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, der i dag er blevet offentliggjort i Japan.

Rapporten beskriver mulighederne for at tilpasse os til de forandringer, der uundgåeligt vil ske. Men den peger også på, at risikoen for alvorlige klimaændringer bliver væsentligt mindre, hvis vi sætter ind i tide.

Forskerne i FN’s Klimapanel peger på, at på verdensplan vil klimaændringerne i kombination med øget efterspørgsel udgøre en risiko for fødevareforsyningen. Vandressourcer vil blive knappe i store dele af verden, selvom der også er steder, hvor de øges.


Flere økosystemer er allerede nu truet, og risikoen stiger med stigende temperatur. Det gælder ikke mindst koralrevene og den arktiske havis.

Der er allerede nu en moderat risiko for ekstreme vejrbegivenheder som oversvømmelser og tørke, og risikoen bliver høj, hvis temperaturen stiger med yderligere en grad i forhold til i dag. Der vil også være en risiko for planter og dyr og for den globale økonomi.

”Vi skal tage denne rapport meget alvorligt. Det er ved at være sidste chance, hvis vi skal forhindre alvorlige klimaændringer. Det gode er, at vi har de tekniske løsninger. Det handler alene om politisk vilje”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Rapporten peger på, at lokale temperaturstigninger på to grader kan medføre, at høstudbyttet for hvede, ris og majs vil falde i de tempererede og tropiske områder.

I byerne vil mennesker og værdier være truet af vandmangel, varme, ekstremnedbør og tørke. Sårbarheden kan blive reduceret væsentligt, hvis man forbereder sig og opfører en robust infrastruktur.

Derfor er der brug for, at vi allerede nu tilpasser os en fremtid med et ændret klima.

”Vi har allerede set, hvordan klimaforandringer kan ramme Danmark med skybrud og voldsomme oversvømmelser. Vi har taget de første vigtige skridt herhjemme med de kommunale klimatilpasningsplaner, og rapporten viser tydeligt, at det er et nødvendigt arbejde, vi har sat i gang,” siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Rapporten, der er offentliggjort i dag, er den anden af tre delrapporter fra FN’s Klimapanel. Den handler om klimaændringer, klimatilpasning og sårbarhed. Den samlede rapport offentliggøres i København til oktober.

 

Emneord: Klimaplan, Klima, Rasmus Helveg Petersen, FN's Klimapanel, Drivhusgasser, Global opvarmning, Klimarapport, IPCC
Ministeriet for Klima, Bygning og Energi på DenOffentlige.dk Ministeriet for Klima, Bygning og Energi er nu blevet nedlagt efter valget og det nye Ministerium hedder nu Energi-, forsynings- og klimaministeriet. 
Aktivitet: Artikler: 60 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 16.03.20 Infrastruktur
  Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg leverer 20 procent af CO2-reduktionerne frem mod 2030

  Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg lægger i sine anbefalinger til regeringen op til en gennemgribende forandring af bygge- og anlægsbranchen. CO2-regnskaber for bygge- og anlægsprojekter, forbud mod oliefyr og strenge krav til renoveringer af offentlige og private bygninger er nogle af de mere end 60 forslag fra klimapartnerskabet.

 • 09.03.20 Politik
  Ny rapport om vejen til 70-procentsmålet i 2030

  I en ny rapport præsenterer Klimarådet en række anbefalinger, der skal få Danmark i mål med 70 procent reduktion i 2030. Omstillingen kræver både hurtige implementeringer af de allerede kendte teknologier og en mere langsigtet, strategisk indsats.

 • 05.03.20 Infrastruktur
  National rapport: Danmarks vitale infrastruktur lider under klimapres

  Ny rapport peger på, at Danmark mangler op mod 175 milliarder for at kunne opretholde en ordentlig fremtids- og klimasikret infrastruktur. Værst ser det ud for vores vandforsyning, de kommunale bygninger, veje og broer samt jernbanenettet. Klimaparatheden halter for stort set alle infrastrukturområder.

 • 02.03.20
  Miljøministeren: Klimaramte kommuners forslag skal på bordet

  Lea Wermelin opfordrer Kommunernes Landsforening og borgmestre, som er ramt af de aktuelle oversvømmelser til at komme med forslag til regeringens plan for klimatilpasning.

 • 25.02.20 Infrastruktur
  Regeringen: Danmark skal klimasikres bedre

  Danmark er alt for sårbar overfor massivt regnfald. Der skal gang i klimatilpasningen rundt om i landet. Derfor foreslår regeringen en gennemgribende ændring af reglerne, der skal gøre det lettere og billigere at lave tiltag, der kan håndtere de stigende vandmængder og beskytte danskerne mod oversvømmelser ved massiv regn.