Efter Corona: Der er brug for et nyt ledelsesmæssigt syn på offentlig innovation og drift

Den sædvanlige diskussion om enten drift eller innovation er helt forkert. Der kræves en radikal ny tilgang til innovation og innovationsledelse blandt offentlige topledere og top-politikere. Der er brug for udsyn, højt til loftet og ren luft

Ekspertforskydning til frontlinjen

Under Corona krisen har mange forstået hvor vigtig vandbærerne er for at et samfund i krise skal kunne fungere. “Vandbærerne – sygeplejersker; plejepersonale; skraldemænd; pædagoger; lærere; socialrådgivere etc. – er dem, der har frontlinjeekspertisen og erfaringerne med at forstå, engagere og inddrage brugere og borgere i deres nærområde i udviklingen af nye løsninger.

Det kræver, med andre ord, en ekspertforskydning, og dermed også et nyt ledelsesmæssigt syn på, hvorledes der arbejdes med innovation og styring og det frirum, der skal til for at udvikle nye samfundsløsninger”.

Under Corona fase 1 har tidlig inddragelse af  videnspersoner og sundhedseksperter været en success fordi beslutningerne har været baseret på kalkuleret beregning og risikovurderinger. Under den nuværende Corona fase 2, går det for langsomt fordi der mangler at inddrage videnspersoner som erhvervsfolk, økonomer etc.  som kan være med på at lave risikoberegninger og finde gode løsninger i fase 2. 

Co-creation og designtænkning

"Der er stor forskel på, om borgere og medarbejdere og fagprofessionelle i frontlinjen inddrages gennem høringsrunder, eller om de er vigtige spillere i udviklingen. 

Gennem en tidligere og dybere inddragelse af frontlinjemedarbejderne, (og andre eksperter red.) og brugerne i såkaldt ’co-creation’ og designsprint (hurtige udviklingsprocesser) kan der opnås flere sidegevinster.

For det første bringer det flere fagligheder og erfaringsområder i spil med hinanden. Det skaber nye, ofte uventede løsningsmuligheder.

For det andet stimulerer den decentrale inddragelse af såvel frontlinje medarbejdere og brugere den entreprenante kultur i og omkring det offentlige velfærdssystem, private virksomheder og de politisk ledede processer.

Og endelig er det afgørende for udviklingen af det danske velfærdssystem, at borgerne og medarbejderne finder velfærdsinnovationerne attraktive, og at disse taler til deres engagement og entusiasme”.

Er løsningen ny form for uddelegering?

Vi tror på at top-politikere og offentlige topledere skal finde en ny kombination mellem delegering og styring. Vi tror hverken på traditionel topstyring eller traditionel uddelegering.

I traditionel topstyring mangler man involvering som middel til at skabe medarbejdernes og frontlinjeledernes motivation, idé og entusiasme for sagen.

I traditionel delegering kommer man til at give så store friheder at det skaber usikkerhed og stress. Topledere tror at de genererøst giver magten fra sig. Men i virkeligheden overlader man hele implementeringsopgaven til medarbejderne. Den opgave som faktisk er det mest udfordrende i alle forandringsprocesser.

Implementering tages ikke alvorligt nok

På den ene side synes top- og mellemledere at stå med nye krav og uforståelige spørgsmål fra medarbejderne, når de gives frihed til selv at udføre opgaven. Frontlinjen, på den anden side, efterspørger tydeligere rammer og retningslinjer for hvordan det skal foregå, når de bliver tilført en ny ledelsesret.

Ingen af parterne har “fejl” eller “skyld”.

Der skal udvikles en tredje vej - efter Corona krisen

Nogle kalder det frisættende ledelse, Frederic Laloux kalder det “organisationers næste udviklingstrin”. Frisættende ledelse indebærer at udvikle udvikle en prøve fejle kultur. innovationskompetencer, designtænkningskompetencer og en lærende kultur tilpasset det 21. århunderede med dens store fokus på drift.

Det handler i sidste ende om at være meget åbensindet. Have mod til at prøve og fejle. Og mod til at afprøve noget uden at vide svaret på forhånd. Lige som under Corona krisen.


Denne artikel er skrevet af Andreas Borg, Managing Partner i Social IQ.dk. Den tredie vej har vi udforsket sammen med ledere og medarbejdere i en længere periode, bl.a. i Holbæk og Helsingør Kommuner. I forbindelse med udviklingsprojekter om teamsamarbejde og læringskultur og i aktionsforsknings- og udviklingsprojektet “ledelse på tværs”.Kilder: Ovenstående citater er fra Poul Rind Christensen, den offentlige.dk 21.12.11. Christensen er professor, centerchef Designskolen Kolding / Syddansk Universitet.  Om frisættende ledelse henvises til bogen af samme navn af Mads Ole Dall m.fl.  Om organisationers næste udviklingstrin, se Frederic Laloux bog “Reenventing Organizations” som har inspireret ledere i hele verden.

 

Social IQ på DenOffentlige.dk Konsulenthuset Social IQ er et konsulenthus som arbejder med offentlig og social innovation. Ekspertise indenfor evaluering og læringskultur, samt ledelse af læring som håndværk i virksomheden.
Aktivitet: Artikler: 6 | Kompetenceområder: 3

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 22.01.21 Bæredygtighed
  Vejen til nul-emissions fremtid kræver ny form for ammoniakproduktion

  Et nyt globalt samarbejde, der skal undersøge nye måder at producere grøn ammoniak på, er støttet af EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, med 21 mio. kr. Projektet ledes af ingeniørforsker fra Aarhus Universitet.

 • 22.01.21 Bæredygtighed
  Vi skal i gang med energiøerne nu

  Den politiske beslutning om energiøer i Nordsøen og Østersøen cementerer Danmarks rolle som førende havvindnation. Men politikerne behøver ikke at bruge tid på at drøfte, hvordan energiøerne præcis skal se ud.

 • 21.01.21 Bæredygtighed
  Internationale eksperter: Danmark har et "unikt system"

  Miljøminister Lea Wermelin gør status over de tre tiltag hun iværksatte på baggrund af kritik af sprøjtemiddelområdet i perioden 2011-2018 fra Rigsrevisionen. Fejl og mangler i Miljøstyrelsen er blevet udbedret, og internationale eksperter har set på det danske system. Flere tiltag igangsættes for at gøre beskyttelsen af vores grundvand endnu bedre.

 • 14.01.21 Bæredygtighed
  EU bør forbyde gruppe af problematiske stoffer

  Som den første industriorganisation støtter DI, at EU forbyder grupper af kemiske stoffer, hvis de er skadelige for mennesker og miljø. I dag bliver stofferne vurderet enkeltvist, inden de bliver forbudt, og det tager årevis per stof.

 • 13.01.21 Bæredygtighed
  Forskningsprojekt skal komme evighedskemikalier til livs

  Novo Nordisk Fonden har bevilget støtte til et projekt, der skal udvikle et multi-step system til at rense vand for per- og polyfluoralkylstoffer. Metoden tager udgangspunkt i naturens egne enzymer samt et helt nyt nanomateriale, som forskere ved Aarhus Universitet udvikler.