Er det offentlige i form til at konkurrere med virksomhederne?

Elitesportsudøvere og virksomheder er i løbende konkurrence med andre, hvilket er en væsentlig driftkraft i udviklingen. Den drivkraft bør fylde mere i den offentlige sektor.

Sommeren 2016 har budt på et væld af sportsarrangementer. Tidligere på sommeren blev EM i fodbold og Tour De France afholdt, og et succesfuldt dansk OL er afsluttet. Fællesnævneren for disse arrangementer er, at de elitesportsfolk der deltager skal træne målrettet og få det yderste ud af deres talent, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at stå øverst på skamlen.

Læs mere fra DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

Konkurrencen er hård, for alle vil gerne vinde. Det betyder, at der skal trænes målrettet og præsteres på allerhøjeste niveau, hvis guldet skal hjem. Nogle gange skal der også tænkes nyt inden for både træning, teknik og udstyr. De fleste af os kender eksempelvis højdespringeren Dick Fosbury, der ved OL i Mexico i 1968 gjorde noget helt nyt ved at springe baglæns og dermed vandt suverænt. På grund af Fosburys nytænkning er verdensrekorden i dag næsten en halv meter højere end før. En nytænkning der udsprang af drivkraften for at vinde.

Det offentlige konkurrerer ikke 

På samme måde udvikler virksomhederne deres produkter og services for at vinde konkurrencen om ordrerne. Arbejdsgange optimeres og effektiviseres, nye produkter og services skal udvikles og forfines og kundeservicen perfektioneres. Det er vilkårene for private virksomheder, hvis de skal overleve på et marked, hvor konkurrenterne står i kø for at overtage kunder og markedsandele. Som forbrugere nyder vi godt af konkurrencen mellem virksomhederne. Konkurrencen på markedet sikrer lave priser, og konkurrencen bidrager til at der hele tiden bliver udviklet nye og bedre produkter og services. Det ser vi eksempelvis inden for elektronikprodukter, som bliver stadig smartere. De fleste af os kan derfor også blive enige om, at konkurrencen mellem de private virksomheder bidrager til bedre, smartere og billigere produkter.

Men hvordan står det så til med konkurrencen i det offentlige? Den offentlige sektor konkurrenceudsætter rundt regnet en fjerdedel af de opgaver, der potentielt kan skabes konkurrence om. Det betyder, at der ikke er konkurrence om knap 75 procent af de offentlige opgaver, hvilket svarer til opgaver med en samlet værdi på næsten 300 mia. kr. årligt.

Konkurrence bør være drivkraften

Utallige rapporter, cases mv. viser, at en situation med mere konkurrence har positive effekter for både omkostningerne og kvaliteten af den service vi får for vores skattekroner. Med andre ord har konkurrence den samme grundlæggende drivkraft i den offentlige sektor som i sport og mellem virksomheder. Derfor er det uforståeligt, at politikerne ikke er bedre til at udfordre de offentlige leverandører og lader dem konkurrere med private virksomheder om at levere den skattefinansierede service, til borgerne. Det er urealistisk at den offentlige sektor skulle være bedst til at løse hver eneste opgave, som vi alle er med til at finansiere via skatter og afgifter.

Vi ved, at konkurrence udvikler vores samfund. Vi ved, at private virksomheder allerede varetager en lang række centrale funktioner i vores samfund. Ingen kan påstå at være verdensmester uden at have deltaget i en konkurrence. Hvis vi skal have verdens bedste velfærd, kommer vi derfor ikke uden om konkurrence.

Det handler om at blive dygtigere

Regeringen har annonceret, at der kommer en plan, der skal øge konkurrencen om de offentlige opgaver. I DI ser vi frem til planen, som vi håber bliver ambitiøs, og sikrer, at der bliver konkurrence om at løse langt flere skattefinansierede opgaver. DI anbefaler, at regeringens plan indeholder et politisk mål om, at 45 pct. af de skattefinansierede og udbudsegnede driftsopgaver skal konkurrence-udsættes i 2025. Målsætningen bør suppleres med et krav om flerårige udbudsstrategier, der skal bidrage til at styrke det strategiske arbejde med konkurren-ceudsættelse af driftsopgaver i både kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Konkurrence handler ikke kun om øget produktivitet, det handler mindst lige sig meget om nye, bedre, smartere, mere miljørigtige, mere kreative løsninger og meget andet. Det er derfor på høje tid, at vi får skudt konkurrencen i gang i det offentlige – så vi alle får både bedre og effektiv velfærd for vores skattekroner.

 

Emneord: OPS, Konkurrence, Offentligt privat samarbejde, Dansk Industri, DI, Mette Rose Skaksen, Konkurrenceudsættelse, Effektivitet, Innovation, Fornyelse, Konkurrenceevne
Kommentarer
  • 08.11.16 Nils Åkesson
    Det offentlige skal ikke konkurrere!

    Frk/fru Skaksen skriver om konkurrence som om, det er det eneste saliggørende, mens det gang på gang (med usvigelig sikkerhed fristes man at sige), viser sig at kvaliteten af servicen er for dårlig og at det efterfølgende oprydnings-arbejde efter en privat aktør er særdeles omkostningstungt, Et par engelske forskere lagde for nylig New Public Management i graven, Efter en undersøgelse af New Public Management i praksis har de kunne konkludere at denne administrationsform hverken har givet fordele eller har gjort det offentlige billigere og private aktører har generelt ikke formået at løfte opgaven. Sammen med IMF's udmelding om at den neo-liberalistiske model ikke har leveret på resultater. Så må det for f****n da stå klart som krystalglas, at det private ikke har nogen plads i løsning af offentlige opgaver. Og desuden er jeg og temmelig mange andre skatte-betaler temmelig harme og sure over lempfældig omgang med vores penge og ansvaret for udførelsen. Og samtidig skal offentligt ansatte høre hvor dårligt de udfører deres arbejde fra selv samme kant, som de private aktører typisk repræsenterer. Hvis ikke det er fordi jeg er førtids-pensionist og ikke har så meget andet at rive i, er det egentlig totalt fjollet at bruge tid på dette, for det er så utroligt indlysende at en 6. kl.'s elev ville kunne forstå hvor den halter

  • 19.09.16 Jesper Jensen
    ikke nogen tryllestav

    Konkurrenceudsættelse eller udlicitering er ikke nogen tryllestav, der kan løse alle udfordringer, som denne blog påpeger. Spørg bare alle de ældre, der er blevet offer for de mange plejekonkurser. Men andre af sportens metoder kunne i stedet være inspiration og løfte vores offentlige service - fx Brailsfords 'minimal gains' princip, hvor alle jagter små forbedringer i hver enkelt element af hver enkelt opgaveløsning. Tænk hvis alle de omkring 750.000 offentlig ansatte forbedrede deres arbejde blot en lille smule på én gang...

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også