Erfaringer med social IT på handicapområdet samles ét sted

Med en bevilling på 4 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden går Socialt Udviklingscenter SUS nu i gang med at etablere en vidensbank over social IT på handicapområdet. 20 kommuner skal være med i udviklingsarbejdet. Der er stadig enkelte ledige pladser.

Adgang til nye, sociale informationsteknologier kan gøre en stor forskel for mennesker med handicap. Fx kan mennesker med autisme via en app lære at brygge kaffe uden at være afhængig af en støtteperson. Og med et Skype-lignende program kan mennesker med udviklingshæmning tale med familie og venner via internettet, uden at en pædagog behøver at være involveret.

Social IT til kommunikation, leg og læring

Der findes tusindvis af forskellige teknologier, der understøtter kommunikation, leg og læring, sociale netværk og større indflydelse på eget liv. Men det er svært for både medarbejdere i kommuner, brugerne og deres pårørende at få overblik over de mange muligheder og at finde de bedste match mellem teknologier og brugernes udfordringer.

Overblik over resultater

Nu bliver der hjælp at hente. Udover det eftertragtede overblik skal en ny vidensbank give adgang til brugere og eksperters vurderinger af eksisterende teknologier og de resultater, der kan opnås med dem.

Vidensbanken etableres som en hjemmeside og skal blandt andet være en hjælp til kommuner, der gerne vil effektivisere indførelsen af social IT ved at bygge videre på andres erfaringer.

20 kommuner, der allerede har erfaringer med social IT til borgere med forskellige funktionsnedsættelser skal være med i udviklingsarbejdet over de næste halvandet år. Der er stadig enkelte ledige pladser.

Behov for videndeling på tværs

SUS har taget initiativ til at etablere vidensbanken på baggrund af en landsdækkende afdækning af brugen af social IT på handicapområdet i 2012.

Afdækningen viste, at der i høj er behov for at dele viden på tværs af sociale tilbud og kommunale forvaltninger. Flere kommuner har ytret ønske om en videndatabase, der samler og systematiserer erfaringer med social IT.

Det er det arbejde, SUS nu sætter i gang med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Skal din kommune være med? Kontakt os for at høre nærmere, hvis din kommune har gjort sig de første erfaringer med social IT og er interesseret i at være med til at udvikle vidensbanken.

Læs mere om SUS’ arbejde med social IT på www.socialitlab.dk

Kontakt

Anna Helene Mollerup, konsulent
tlf. 2548 9017, [email protected]

Villads Bach Petersen, konsulent
tlf. 6016 7060, [email protected]
 

Socialt Udviklingscenter SUS på DenOffentlige.dk Socialt Udviklingscenter SUS er i verden for at forbedre den. I tæt samspil med borgere og professionelle udvikler vi nye, stærke sociale løsninger. Vores mål er at forbedre livskvaliteten for ...
Aktivitet: Artikler: 81 | Events: 46 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også