Socialt Udviklingscenter SUS er i verden for at forbedre den. I tæt samspil med borgere og professionelle udvikler vi nye, stærke sociale løsninger.

Vores mål er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der har brug for en ekstra håndsrækning. Fx fordi de har et fysisk eller kognitivt handicap eller en psykisk lidelse, eller fordi de har problemer med hjemløshed eller misbrug.

Vores tilgange og strategier varierer, men vi forsøger altid at skabe blivende forandringer for dem, indsatsen handler om, ved at styrke kvalitet og effektivitet i de systemer, der omgiver dem.

Vi arbejder på tværs af fagområder og sektorer, og involverer borgere og professionelle i engagerende og udviklende processer. Vi skaber resultater ved at kombinere viden om, hvad der virker, med nysgerrighed og mod til at eksperimentere.

SUS er et socialt projekt- og konsulenthus, der er organiseret som en almennyttig forening. Vi samarbejder med og løser opgaver for et stort netværk af organisationer, kommuner, ministerier og fonde.

 

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter