Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Danmarks eksport til Storbritannien falder voldsomt

Erhvervsliv

26/5/21 11:44

LTT

Storbritanniens sagde endegyldigt farvel til EU-samarbejdet den 1. januar 2021 og det fik straks herefter konsekvenser for det danske erhvervsliv.

Den danske vareeksport til Storbritannien er nemlig faldet med 30,2 procent, og vareimporten er faldet med 45,9 procent. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet.

Eksporten falder med 30,2 procent 
"Fra et kortvarigt forhøjet niveau i december 2020 til januar 2021 faldt den danske vareeksport til Storbritannien med 30,2 procent, mens vareimporten faldt med 45,9 procent," skriver Finansministeriet. 

Dansk eksport til EU stiger
Selvom eksporten til Storbritannien faldt, kan dansk erhvervsliv dog stadig glæde sig. Da importen og eksporten til EU steg i samme periode. "Til sammenligning steg den danske vareeksport til EU i samme måned med 13,3 procent mens vareimporten fra EU steg med 1,1 procent. Det indikerer, at Brexit havde en stor indvirkning på varehandlen med Storbritannien omkring årsskiftet," skriver Finansministeriet. 

Næststørste eksporttilbagegang i nationalregnskabets historie
Det markante fald i Danmarks eksport til Storbritannien sker efter et år, hvor Danmark har oplevet den næststørste tilbagegang i eksporten siden nationalregnskabet blev indført i 1966. Det skriver Altinget