Det kan ramme fødevareindustrien i Danmark hårdt, hvis der kommer gaskrise. Foto: Shutterstock
Det kan ramme fødevareindustrien i Danmark hårdt, hvis der kommer gaskrise. Foto: Shutterstock

Denne industri bliver ramt hårdest af gaskrisen

Erhvervsliv

22/06/2022

Jens Asbjørn Bøgen

En industri tegner sig for mere end 40 procent af gasforbruget i Danmark - og bliver gaskrisen værre, kan det få vidtrækkende konsekvenser.

Danmark er generelt godt rustet til at håndtere høje gaspriser eller en forsyningskrise på gasområdet.

Enkelte virksomheder og brancher kan dog blive hårdt ramt af høje udgifter eller manglende adgang til gas. Det viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

”Det er i særlig grad fødevareerhvervene, som har høje udgifter til gas og dermed rammes af høje gaspriser,” siger Gustav Elias Dahl, analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en pressemeddelelse.

Mejerier, slagterier, fiskeindustri, bagerier, drikkevareindustri og øvrig fødevareindustri stod i alt for 42 procent af gasforbruget i industrien i 2018 og er således den mest gasafhængige industribranche.

”En forsyningskrise på gasområdet kan betyde markant højere gaspriser eller i værste fald, at nogle virksomheder må undvære gas i en periode. Det gør det dyrt for slagterierne at slagte svin og for mejerierne at bearbejde mælk til færdige produkter. I sidste ende kan det gå ud over forbrugerne i form af høje fødevarepriser,” siger Gustav Elias Dahl.

Mange ansatte hos sårbare virksomheder i fødevarebranchen

EU’s forordning til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden indeholder et solidaritetsprincip, som medfører, at privatforbrugere i andre EU-lande har forrang til at købe gas i forhold til danske virksomheder, som ikke er beskyttede kunder. Dermed kan nogle danske virksomheder risikere helt at få lukket for gasforsyningen, hvis der opstår en forsyningskrise i EU.

Af de ikke-beskyttede gaskunder er en stor del af virksomhederne koncentreret i fødevarebranchen. Målt på ansatte udgør virksomheder i fødevarebranchen 40 procent af det samlede antal beskæftigede i virksomheder, der er ikke-beskyttede gaskunder.

”Fødevarevirksomhederne er sårbare over for stigende gaspriser eller manglende gas, og har mange ansatte, hvis job kan være udsat i tilfælde af en forsyningskrise,” siger Gustav Elias Dahl.

Målt i forhold til produktionsværdi er det glas- og betonindustrien, der har det største gasforbrug. Gasforbruget udgør 1,5 procent af glas- og betonindustriens samlede produktionsværdi, mens det gælder 0,6 procent af fødevareindustrien.

Læs analysen her

Analysens hovedkonklusioner

  • Danmark er generelt godt rustet til at håndtere høje gaspriser eller en forsyningskrise på gasområdet.

  • Enkelte virksomheder og brancher kan dog blive hårdt ramt af høje udgifter eller manglende adgang til gas.

  • Fødevarebranchens virksomheder står for 40 procent af de ansatte i selskaber, der er på listen over ikke-beskyttede gaskunder, som risikerer at få lukket for gassen. Samtidig er det den branche i industrien, der har størst udgifter til gas.

  • Glas- og betonindustrien har de højeste udgifter til gas målt i forholdt til branchens produktionsværdi. 

Mest Læste

Annonce