Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Næsten hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse

Erhvervsliv

03/5/21 9:00

Theis

I nogle kommuner er over 30 procent af undervisningen lagt i hænderne på personer uden en læreruddannelse. ”En gevaldig glidebane” mener Danmarks Lærerforening.

18,1 procent af de lærere, der i 2019 stod ved tavlen i en af landets folkeskoleklasser, havde slet ikke en læreruddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for Danmarks Lærerforening.

”Det er en gevaldig glidebane, at kommunerne fylder ledige lærerstillinger op med personer, der ikke har den rette uddannelse. Det er en udvikling vi skal have vendt. Vi ved fra forskningen, at læreren er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen. At undervise er en uhyre kompliceret opgave, som kræver uddannelse”, siger formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

Andelen af lærere uden en læreruddannelse er steget markant de senere år. I 2012 var det 10,3 procent af de, som varetog en lærerstilling, der ikke havde en uddannelse.

”En stigning på 80 procent i andelen af lærere uden en læreruddannelse på under 10 år, skal vi tage alvorligt. Årsagerne kan være mange. Måske er det en spareøvelse i kommunerne, at der bliver uddannet for få lærere, eller måske er forklaringen, at rigtig mange uddannede lærere vælger andre veje end folkeskolen, når de står med deres eksamensbevis i hånden. Ligegyldig hvad forklaringen er, så skal denne udvikling stoppes – nu”, siger Gordon Ørskov Madsen.

Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser også, at der er store regionale og lokale forskelle på, hvor stor en andel af lærerstyrken, der mangler en læreruddannelse. Især Sjælland har en meget høj andel af lærere uden en læreruddannelse. I flere kommuner på Sjælland og Lolland-Falster varetages op mod en tredjedel af undervisningen af personer uden en læreruddannelse.

”Vi skal sætte ind på flere fronter i kampen for at få flere veluddannede lærere ud på skolerne. Helt overordnet skal vi have gjort det attraktivt at være lærer i folkeskolen igen. Her er vi godt på vej med en ny og solid arbejdstidsaftale, som forhåbentlig vil bidrage til at rette op på flere års lærerflugt fra folkeskolen. Derudover skal vi kigge på læreruddannelserne, så vi i fremtiden kan få flere til at søge læreruddannelsen – og ikke mindst skal vi nedbringe frafaldet fra uddannelsen, der i dag er alt for stort. Og så skal kommunerne gøre en langt større indsats for at tiltrække uddannede lærere”, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand i Danmarks Lærerforening.

I analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står det også klart, at det især er personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der i stigende omfang varetager undervisningen i folkeskolen. Analysen viser, at 10,6 procent af undervisningen i folkeskolen varetages af personer, der har grundskolen eller en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse.

Læs hele analysen fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd her.

Andelen af undervisere uden en læreruddannelse er væsentligt højere på dele af Sjælland end i det øvrige Danmark. Se fordelingen på kommuneniveau her.

Annonce