Mere end 4 ud af 10 nyuddannede akademikere har svært ved overgangen til arbejdsmarkedet. Foto: Shutterstock
Mere end 4 ud af 10 nyuddannede akademikere har svært ved overgangen til arbejdsmarkedet. Foto: Shutterstock

Nye tal: Stor gruppe har svært ved at bruge deres uddannelse

Erhvervsliv

06/09/2022 10:20

J. Bøgen

Faktisk er det hele 4 ud af 10, der har svært ved at tilpasse sig arbejdsmarkedet.

Overgangen fra studielivet til arbejdsmarkedet er svær.

Sådan svarer 42 procent af de nyuddannede kandidater i Danmarks Studieundersøgelse, der netop er offentliggjort.

Blandt dem, der oplever, at overgangen er svær, svarer hver fjerde, at de mangler kompetencer eller ikke bruger det, de har lært på deres uddannelse. Mere end hver tredje begrunder det med, at de har svært ved at forklare arbejdsgivere, hvad de kan.

Kigger man på tværs af de fem hovedområder på universiteterne, er udfordringen særligt markant for kandidater fra humaniora og samfundsfag. Her svarer mere end halvdelen, at tærsklen fra studielivet til arbejdsmarkedet er svær at krydse.

Minister: Gør stort indtryk

Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen (S) spærrede øjnene op, da han så resultaterne.

"De nyuddannedes oplevelser gør stort indtryk på mig. I dag begynder hver tredje ung på universitetet. Derfor er det et ganske alvorligt problem, hvis mange kommer ud på den anden side af studiet og ikke føler sig ordentligt rustet til arbejdslivet. Tallene vidner for mig om, at vi ikke er lykkes godt nok med at samtænke uddannelse og arbejdsmarked, og at samspillet mellem uddannelse og job i dag nok ikke er godt nok," siger han.

Fakta

  • Kandidatuddannede på det private arbejdsmarked forventes tæt på fordoblet på 15 år: fra 150.000 i 2015 til 280.000 personer i 2030 (Udvalget om bedre universitetsuddannelser 2018).

  • Den gennemsnitlige dimittendledighed for nyuddannede kandidater på tværs af alle hovedområder er i dag 13 procent. Tallet har været relativt stabilt mellem 11 og 13 procent de seneste ti år.

  • Den gennemsnitlige dimittendledighed for nyuddannede kandidater på hovedområderne er: Humaniora 25 %, Natur 15 %, Teknik 11 %, Samfund 9 % og Sundhed 6 %.

Fakta: Danmarks Studieundersøgelse 2021

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet har spurgt alle nyuddannede dimittender i beskæftigelse, hvordan de oplevede overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked. 14.522 har svaret.

  • 42 pct. af de nyuddannede kandidater oplever overgangen til arbejdsmarkedet som svær.

Blandt disse svarer:

  • 24 pct., at overgangen til arbejdsmarkedet er svær, fordi de ikke bruger det, de har lært på deres uddannelse.

  • 22 pct., at overgangen til arbejdsmarkedet er svær, fordi de mangler kompetencer.

  • 35 pct., at overgangen er svær, fordi det er svært at forklare arbejdsgivere, hvad de kan.

Danmarks Studieundersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og nyuddannede fra alle videregående uddannelsesinstitutioner. Uddannelses- og Forskningsministeriet udgiver i september hovedresultater fra undersøgelsen blandt nyuddannede.

Mest Læste

Annonce