Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Råd advarer: Robotterne kommer, men du får ikke noget ud af det

Erhvervsliv

14/03/2023

Jens Asbjørn Bøgen

Til gengæld kommer andre til at få en større portion af kagen.

Det Økonomiske Råd præsenterer i dag deres rapport 'Produktivitet 2023'.

Og går man rapporten igennem, er det særligt værd at lægge mærke til kapitel 3 - i hvert fald hvis du på den ene eller anden måde har noget med fremstillingsvirksomheder at gøre.

For under overskriften 'Robotterne kommer' dykker de økonomiske vismænd nemlig ned i betydningen af den teknologiske udvikling, og hvad den kommer til at betyde for os menneskelige arbejdere.

Den gode nyhed er, at beskæftigelsen stiger i de virksomheder, der i høj grad automatiserer fremstillingsprocessen, så der er ikke umiddelbart grund til at frygte for jobbet.

Den dårlige nyhed er imidlertid, at du ikke skal regne med, at du får noget ud af den øgede værditilvækst.

Mere til ejere, mindre til medarbejdere

I forbindelse med rapporten skriver det økonomiske råd, at de danske fremstillingsvirksomheder investerer i stigende omfang i automatiserende maskiner og robotter.

Antallet af virksomheder, som har foretaget investeringer af den art, har været stigende, men der er ikke tale om nogen dramatisk udvikling.

Analyser præsenteret i årets produktivitetsrapport viser, at produktiviteten ikke overraskende øges i de virksomheder, som investerer i automatiserende maskiner, herunder robotter. Analyser viser imidlertid også, at beskæftigelsen stiger i de automatiserende virksomheder.

Dette sker dog samtidig med, at der sker en forskydning mellem aflønningen af medarbejdere og ejere, sådan at lønmodtagerne modtager en mindre del af den samlede værditilvækst.

Kan få fremtidige konsekvenser

Udviklingen er værd at følge, da udviklingen i lønkvoten både påvirker den personlige indkomstfordeling i samfundet såvel som statsfinansernes langsigtede holdbarhed.

“Automatisering øger produktiviteten og dermed den samlede velstand. Samtidig sker der imidlertid også et skift i, hvordan samfundskagen deles mellem medarbejdere og virksomhedsejere, sådan at virksomhedsejerne får en større andel af en voksende kage," siger overvismand Carl-Johan Dalgaard og tilføjer:

“Udbredelsen af robotter vil påvirke samfundsøkonomien på mange måder, men som det ser ud lige nu, er der umiddelbart ikke oplagte argumenter for, at man fra politisk side skal skubbe bag på udviklingen eller prøve at bremse den. Men det er værd at følge med i udviklingen og være parat til at ændre på rammevilkårene.”

Du kan læse hele 'Produktivitet 2023' her.

Mest Læste

Annonce