Et Sammenhængende Fyn - 1

Alternativet Fyns folketingskandidater ønsker at arbejde for et mere sammenhængende Fyn.

For mig, betyder et sammenhængende Fyn at vi har lige muligheder og adgang til skole og job, offentlig transport og højhastighedsdækning. Uanset hvor vi bor. Et sammenhængende Fyn betyder også, at vi i større grad fokuserer på tilflytning til de mindre byer og vandkants-landet.

 

For at opnå denne sammenhæng, skal vi have forbedret den offentlige transport, øge landdistriktspuljen (LAG - midler), optimere højhastighedsdækningen overalt, fremme hjemmearbejde samt sætte mere fokus på familielivet ved bla. at lade 3/4 af det offentlige tilskud til en daginstitutionsplads, følge barnet.

 

Lad mig starte med ‘pengene skal følge barnet’ - princippet. I Alternativet ønsker vi at muliggøre, at  ¾ af det offentlige tilskud til en daginstitutionsplads skal kunne følge barnet. En sådan ordning vil sikre, at forældre får adgang til pasningsmuligheder på tværs af kommuner. Derudover vil ordningen give større frihed og fleksibilitet til at organisere pasning der stemmer overens med individuelle ønsker og behov som fx. hjemmepasning, sampasning eller hjemmepasningsklynger (udbygning af forældregrupper). Obligatoriske besøg af sundhedsplejerske og pædagogisk grundkursus vil sikre høj kvalitet af dagpasning.

 

En optimering af højhastighedsdækningen skal blandt andet gøre det lettere at arbejde hjemmefra uanset hvor på Fyn man er bosat, og uanset om man er selvstændig eller studerende. Flere og flere institutioner og uddannelser digitaliseres i højere grad, og det behov skal højhastighedsdækningen kunne understøtte.

 

Job og uddannelse skal være ligeligt tilgængelig for alle på Fyn. Derfor vil jeg arbejde for at etablere et miljøfradrag der belønner hjemmearbejde på lige fod med andet arbejde. Vi skal i højere grad belønne dem, der forurener mindst. Arbejder du hjemmefra er dit transportbehov minimalt. Ligeledes hvis du bor tæt på dit arbejde og går eller cykler i stedet for at tage bilen. I stedet for befordringsfradrag ved over 24 km, bør vi belønne dem med ingen eller kort transport. Ligeledes vil jeg arbejde for, at studerende på SU også kan modtage miljø -og befordringsfradrag til og fra deres uddannelsesinstitution og ifm. ulønnet praktik.

 

Fradrag kan dog ikke stå alene når det kommer til transport. Vil vi etablere et mere sammenhængende Fyn, er vi også nødt til at gøre det billigere at rejse til og fra alle vores små øer. Derfor skal vi implementere landevejsprincippet til at gælde alle færger, hele året. Og så skal vi selvfølgelig optimere den offentlige transport, jeg vil især arbejde for at gøre det meget lettere, og billigere, at få sin cykel med bus og tog.

 

En af de ting, der binder ovenstående sammen, er muligheden for at søge de såkaldte LAG-midler fra landdistriktspuljen. Puljen bruges på Samsø, Langeland, Læsø, Ærø til at udvikle turisme, styrke erhvervslivet samt styrke og synliggøre øernes potentialer som bosætningsområder. Disse lokalsamfundsfremmende tiltag skal vi styrke ved at øge puljen og afbureaukratisere den, så det bliver nemmere at søge midler herfra.

 

Så kære Fynbo! Lad os stå sammen om at skabe et mere sammenhængende Fyn. For os, og for de næste generationer.

 
Mette Rahbek på DenOffentlige.dk 43 år, fra Odense og folketingskandidat for Alternativet Fyn.   Mine første erfaringer som kandidat høstede jeg ved KV17 i Odense, hvor 387 fantastiske mennesker valgte at sætte deres X ved m...
Aktivitet: Artikler: 13 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.01.21 Politik
  Danmark skal lede ny global IEA-kommission for social retfærdig grøn energiomstilling

  Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er udnævnt som formand for Det Internationale Energiagenturs nye globale energikommission. Statsminister Mette Frederiksen er protektor for kommissionen, der skal være med til at sikre en social retfærdig omstilling til ren energi i verden.

 • 26.01.21 Politik
  Ny politisk aftale om social kontrol

  Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

 • 22.01.21 Politik
  Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

  Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle.

 • 15.01.21 Politik
  Skatteministeren skærper indsatsen mod organiseret svindel

  Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal give Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel.

 • 12.01.21 Politik
  Udviklingsministeren ude med ny udviklingspolitisk strategi

  Arbejdet med ny udviklingspolitisk strategi bliver nu igangsat. Den nye strategi skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.