Et utryghedsskabende Zoneforbud

Zoneforbuddet blev indført for at fjerne utryghedsskabende lejre i bybilledet. Men hvem er det egentlig, der skaber denne utryghed?

Vinteren har indtil videre været meget mild, det er ikke meget sne der er faldet. Selvom mange af os drømmer om en hvid jul/vinter, hvor børn og børnebørn - og os store børn -. kan komme ud og lege i sneen, ja så er der altså også en lille gruppe mennesker for hvem, kulde og sne kan være dødbringende. 

 
Gadens folk. 
 
Mennesker er hjemløse af mange forskellige grunde. Men ofte er misbrug, psykisk sygdom, stigende ulighed og ensomhed samt stramme økonomiske og sociale reformer de typiske årsager. 
 
Èn ting er, at tale om skæve sociale reformer. Noget andet er, rent faktisk at gøre noget ved det! I Alternativet ønsker vi handling. 
 
Trods diverse projekter og investeringer står vi tilbage med et stadig stigende antal hjemløse, især blandt vores unge. Det mener vi i Alternativet, er helt uacceptabelt i et rigt samfund som vores. Alternativet har derfor, i samarbejde med Gadejuristen og mere end 50 hjemløse, udarbejdet 10 forslag til værdige veje ud af hjemløshed i udspillet "Et Alternativ til gaden". 
 
Dét vores hjemløse efterlyser er bl.a.; 
 
- bedre boligindsatser og sikre bosteder 
 
- personlige og meningsfulde indsatser som fx. gadepsykolog, hjemløsekort og socialt frikort samt personligt budget på op til 50.000 kr. der skal understøtte den enkeltes egne ønsker og behov samt øge motivation gennem større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet
 
- afskaffelse af tiggeriloven og et stop for tvang og sanktioner 
 
At kriminalisere dét at være hjemløs med diverse ulighedsskabende og stigmatiserende reformer er ikke vejen frem. Tværtimod. Derfor skal vi udover ovenstående, også have ophævet zoneforbuddet. Dét forbud der strider imod FN’s anbefalinger, som Danmark selv har været med til at foreslå, og som sidste år resulterede i at Hus Forbi sælgeren André Christiansen blev bortvist fra Københavns Kommune i tre måneder. Hvorfor? Fordi han havde fundet tryghed i, sammen med andre hjemløse, at sove på Strøget. Betjentene der anholdte og udviste André, vurderede at hans overnatning i gadebilledet var utryghedsskabende. Utryghedsskabende? Hvad betyder det, helt præcist? Og for hvem? Hvordan kan det være utryghedsskabende, at de mest udsatte mennesker i vores samfund slår sig sammen, for varme og tryghed? 
 
Kære danskere! 
 
Det er på høje tid at vi genopretter empatifølelsen og tilliden til hinanden. På høje tid at vi genopretter det danske velfærdssamfund som det engang var kendt for; et sikkerhedsnet der greb vores svageste og mest udsatte medborgere. 
 
Dét står højest på min dagsorden som folketingskandidat, og menneske. Og jeg håber det står højest på din. 
 
For et bedre Danmark, for et grønt hÅb - stem med hjertet. 2019 skal være løsningernes år. 
 
Rigtig godt nytår!
 
Kh Mette
Emneord: KANDIDATERNE, Nytår18 Kandidaterne
Mette Rahbek på DenOffentlige.dk 43 år, fra Odense og folketingskandidat for Alternativet Fyn.   Mine første erfaringer som kandidat høstede jeg ved KV17 i Odense, hvor 387 fantastiske mennesker valgte at sætte deres X ved m...
Aktivitet: Artikler: 13 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 28.05.20 Velfærd
  Behovet for flere pædagoger stiger: 50.000 børn flere børn i daginstitutionsalderen

  Der bliver brug for 9000 pædagoger frem mod 2030, hvis vi skal følge med det stigende børnetal og tage hånd om de mange flere børn, der i de kommende år skal have en god hverdag i landets daginstitutioner. Det understreger behovet for en velfærdslov, der kompenserer kommunerne fuldt ud for den demografiske udvikling og for at fremrykke loven om minimumsnormeringer.

 • 27.05.20 Velfærd
  Krisen kalder på investeringer i fællesskabet

  Vejen til økonomisk genopretning går gennem en genopbygning og styrkelse af velfærdssamfundet, siger FOAs formand, som mener, at fortiden skræmmer.

 • 20.05.20 Velfærd
  Turbo på beskæftigelsesindsatsen: Lav reglerne for løntilskud om

  Beskæftigelsesministeren har nu besluttet at genåbne beskæftigelsesindsatsen med digitale samtaler. Det er godt, men der er også brug for en kraftigt styrket indsats og mere fleksible regler for at sikre, at de mange nye ledige kommer hurtigst muligt i job igen. Det mener Ledernes Hovedorganisation, som derfor fremlægger et udspil med 11 konkrete indsatser til en oprustning af beskæftigelsesindsatsen.

 • 19.05.20 Velfærd
  Corona-omstilling: Jobcenter har succes med virtuelle rehabiliteringsmøder

  Hver måned er der i gennemsnit indstillet 25 sager til rehabiliteringsmøde. På møderne har et tværfagligt team fokus på at belyse borgerens sag ud fra et helhedsperspektiv med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet har til opgave at udarbejde en fyldestgørende indstilling til kommunen i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er således møder af stor betydning for den enkelte borger.

 • 19.05.20 Velfærd
  Mennesker med udviklingshandicap mistrives mens de venter på kommunerne

  En ny undersøgelse viser, at mennesker med udviklingshandicap er ramt af en massiv nedlukning af deres dagtilbud. Det har store konsekvenser for denne sårbare gruppe borgeres trivsel og mentale sundhed – og det strider imod regler og signaler fra Christiansborg.