3F's medlemmer er beskæftiget indenfor blandt andet lagerarbejde, transport, rengøring og byggeri. Arkivfoto: Shutterstock.

Fagforbund: Så stort er faldet i efterlønnen

En stor modregning i efterlønnen betyder, at en typisk faglært eller ufaglært arbejder kan tabe helt op til 47.000 kroner.

47.000 kroner.

Så meget har den hårde modregning i efterlønnen de senere år kostet for en typisk faglært eller ufaglært arbejder. Det skriver Fagbladet 3F, der fungerer som fagblad for fagforbundet 3F.

Det er 3F, der står bag beregningerne. Ifølge en af fagforbundets økonomer er det de borgere, der har udsat deres efterløn med det sigte at få den højeste sats, som nu må nøjes med et lavere beløb.

- Ser man på modregningen på månedsbasis, betyder det, at går man tidligt på efterløn i dag, har et typisk medlem af 3F cirka 1.700 kroner mindre om måneden sammenlignet med de gamle regler.

- Og går man senere på efterløn, får man næsten 4.000 kroner mindre hver måned før skat, siger økonom i 3F Jesper Grunnet-Lauridsen.

Beregningerne baserer sig på en typisk 3F’er med et pensionsdepot på knap 800.000 kroner og en årlig udbetaling af livsvarig pension på cirka 23.500 kroner.

Samlet set har det en værdi á cirka 1,2 millioner.

3F: Lempeligere forhold i 'Arne-pensionen'

Regeringen fremlagde i sidste uge deres forslag til en ny tidlig pension. Og at dømme ud fra udspillet vil modregningen her blive betydeligt mere lempelig end i efterlønnen.

- Her skal du op og have pensioner til en værdi af over tre millioner, før der vil blive modregnet lige så hårdt, som der gør i efterlønnen. Har man under to millioner bliver der slet ingen modregning i tidlig pension, siger 3F-økonomen Jesper Grunnet-Lauridsen.

Det er regeringens forventning, at mange af dem, der i starten vil være fristet af den nye, tidlige pension, vil være efterlønnere.

Regeringen vil gøre det valgfrit, om man vil på efterløn eller tidlig pension, hvis man har ret til begge dele.

3F er Danmarks er største fagforening med 270.00 medlemmer, der primært er ansat i faglærte- og ufaglærte stillinger i servicesektoren i både den private og offentlige sektor.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 11.09.20 Politik
  Danmark får en asyl-ambassadør

  Pressemeddelelse: Arbejdet med regeringens ambition om et mere retfærdigt og humant asylsystem styrkes med en ny ambassadørpost og oprettelsen af en tværministeriel task force.

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.