Far er vigtig: Tre kommuner afprøver gruppetilbud for fædre i sårbare småbørnsfamilier

Sundhedsplejen i Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner skal sammen med SUS og Center for Børneliv afprøve og udbrede et nyt koncept for fædregrupper målrettet fædre i sårbare småbørnsfamilier. Indsatsen er støttet af Det Obelske Familiefond

”Vi er simpelthen nødt til at interessere os mere for fædrene og den ressource, de er.” Bente Haargaard, leder af sundhedstjenesten, Ringsted Kommune.

Fædre er vigtige ressourcepersoner i deres børns liv, og fædre i sårbare børnefamilier vil ofte gerne deltage i børnenes liv. Men hvis de skal involvere sig mere, kræver det, at kommunernes tilbud også matcher fædrenes ønsker og behov og ikke kun henvender sig til moren.

I et nyt projekt Fædre på Forkant vil Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner afprøve og realisere et nyt målrettet fædregruppetilbud, de selv har været med til at udvikle.

Det Obelske Familiefond har støttet udviklingen og støtter nu også afprøvningen af tilbuddet.

- Erfaringsmæssigt er kun en brøkdel af alle tilbud til småbørnsfamilier målrettet fædrene. Det er de på trods af, at det er velunderbygget, hvor vigtig inklusionen af fædre er især i de udsatte familier. Fædre, der oplever sikkerhed og selvtillid i faderrollen og tager aktivt del i forældreskabet er en ressource for den samlede familie. Fædre på Forkant adresserer derfor et meget reelt behov, siger Peter Larsen, projektchef for det sociale område i Det Obelske Familiefond.

På fædrenes præmisser

Socialt Udviklingscenter SUS skal understøtte og evaluere kommunernes arbejde med at afprøve det nye koncept.

- Vi ved fra både forskning, kommunernes praksis og fædrene selv, at behovet for et forpligtende tilbud til fædre i sårbare småbørnsfamilier er der. Ideen om egentlige fædregrupper er heller ikke ny. Udfordringen er at etablere fædregrupper, der både tiltrækker og fastholder fædrene, siger chefkonsulent Anna Mollerup fra SUS.

De nye fædregruppeforløb i de tre kommuner tilrettelægges efter fælles principper. Fædrene skal have mulighed for at deltage uden mødre –  og mulighed for at deltage alene med deres børn. Indholdet i grupperne bliver en blanding af aktiviteter og undervisning for mindre grupper af fædre med mulighed for at skabe netværk. Møder og aktiviteter lægges uden for normal arbejdstid.

Bredes ud til flere kommuner

- Vores ambitionen er, at projektet vil resultere i et succesfuldt tilbud, som kan bredes ud til mange flere kommuner. Et tilbud, der kan støtte, skabe netværk og klæde fædre i sårbare småbørnsfamilier godt på til at være vigtige ressourcepersoner i familiernes og børnenes liv på lang sigt, siger Anna Mollerup.

Center for Børneliv bringer nyeste forskningsbaserede viden ind i projektet og bidrager til at formidle erfaringer og resultater til relevante fagpersoner og fora på småbørnsområdet.

Projektet løber fra februar 2018 til udgangen af 2019.

Kontakt

Susanne Dahl, ledende sundhedsplejerske Frederiksberg Kommune
[email protected]
Telefon: 3821 1117 / Mobil: 2898 1117 

Bente Haargaard, leder af sundhedstjenesten, Ringsted Kommune
[email protected]
Telefon: 5762 7590  / Mobil: 2077 8438

Merethe Vinter, sundhedsplejerske, Thisted Kommune
[email protected]
Telefon: 9917 2041 / Mobil:  5130 8958  

Anna Helene Mollerup, chefkonsulent, projektleder, SUS
[email protected], telefon: 2548 9017

Ida Storm, leder af Center for Børneliv
[email protected], telefon 5194 1917

--------

FAKTA

Far som ressource i sårbare småbarnsfamilier 
En kortlægning, som Socialt Udviklingscenter SUS har gennemført for Det Obelske Familiefond viser, at størstedelen af kommunernes almene og udvidede kommunale tilbud til småbarnsfamilier primært er målrettet moren eller ikke er tilrettelagt med henblik på farens deltagelse.

Med den viden satte fonden i 2016 gang i et etårigt udviklingsprojekt Til Gavn for Barnet, der skulle undersøge mulighederne og behovet for at iværksætte nye tilbud til sårbare småbarnsfædre. Projektet resulterede i en række konkrete forslag til, hvordan kommunernes tilbud kan blive bedre til også at matche fædrenes behov. Læs mere i temahæftet: Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbarnsfamilier. Et af forslagene var udviklingen af et nyt koncept for fædregrupper, som tre kommuner nu arbejder videre med i projekt Fædre på Forkant.

Center for Børneliv har udarbejdet et vidensnotat om den eksisterende forskningsbaserede viden om fædreindsatser og sårbare far-barn-relationer.

 

 

Emneord:
Socialt Udviklingscenter SUS på DenOffentlige.dk Socialt Udviklingscenter SUS er i verden for at forbedre den. I tæt samspil med borgere og professionelle udvikler vi nye, stærke sociale løsninger. Vores mål er at forbedre livskvaliteten for ...
Aktivitet: Artikler: 81 | Events: 46 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også