Fattigdomsdebatten

Fattigdomsdebatten

Fra 1999 til 2010 steg antallet af fattige i Danmark med 38 procent. En stabilt stigende kurve, der prikker hul i vores forestillinger om, at velfærdsmodellen kan holde borgerne ude af fattigdom. Denne samfundsudvikling kræver en grundig, konstruktiv debat. Derfor har DenOffentlige.dk sat fattigdom til debat i 2014. 

Fattigdomsdebattens temaredaktør er Per K. Larsen, der har beskæftiget sig med fattigdom og socialt udsatte gennem årtier, og i dag er landssekretær i European Anti Poverty Network.

Du kan bidrage til debatten med kommentarer under artiklerne. Du er også velkommen til at bidrage med artikler og synspunkter og skal i så fald sende en mail til [email protected]

Klik til højre i boksene herunder for at se hvad der allerede er ugivet i debatten. 

Blogs

 • Mona er enlig mor på kontanthjælp og brød et tabu: Jeg spurgte andre enlige, hvordan de klarer sig
  15.11.16

  Vi bryder næsten alle loven for at overleve, fortæller en enlig mor på kontanthjælp. Hun satte sig for at bryde tabu og tale med andre enlige om udfordringerne. Her er deres svar, som blev indhentet FØR kontanthjælpsloftet.

 • Fattigdomsdebatten runder af: Socialområdet skriger på en socialreform
  15.06.15 Velfærd

  "Det er ikke nyt, at der er tabere. Det nye er, at de bliver ydmyget, straffet og fastholdt i fattigdom, i stedet for at blive hjulpet til at forsørge sig selv". Sådan lyder kritikken fra Per K. Larsen, som runder fattigdomsdebatten af på DenOffentlige.

 • Historien om Lisa: Hun vil gerne, men får den forkerte hjælp
  20.02.15 Velfærd

  Lisa har livet foran sig endnu. Hun vil gerne have et godt og trygt liv, men i sine foreløbig 28 år har der kun være få stabile år. Kommunerne er en væsentlig del af udfordringen, skriver temaredaktør Per K. Larsen i denne uge klumme i Fattigdomsdebatten.

 • Ghettoen svarer igen
  30.01.15 Velfærd

  Det er på tide at vise ghettoerne tillid, for de har faktisk succes med at skabe nærvær og fællesskab, når de får lov, skriver Per K. Larsen i ugens klumme i Fattigdomsdebatten.

 • Mens vi venter på politikerne: Hjælp med at forberede en ny socialreform
  16.01.15 Velfærd

  Udviklingen på socialområdet skriger på en reform. Efter fire årtiers eksperimenter og skud i alle retninger står vi midt i en socialkrise, som kun en ny grundlæggende socialreform kan løse. Her er et bud på tre spor for en kommende socialreform.

 • Efter årtiers fallit på socialområdet er her tre fokusområder for en socialreform
  09.01.15 Politik

  Økonomien, systemet og arbejdsmarkedet er tre centrale fokusområder, for at rette op på årtiers spild af menneskeskæbner og milliarder på socialområdet. Her er et første udkast til en socialreform.

 • Brev til landets politikere: Her er udsatte danskeres ønsker
  19.12.14 Velfærd

  Jeg ønsker at blive behandlet som et menneske. Jeg ønsker mig en tidsgrænse for, hvor lang tid kommunerne må bruge på at afklare mig. Her er årets måske mest konstruktive og oprigtige opråb i debatten. Redaktør Per K. Larsen har set tilbage for at se frem.

 • Blok på bistand – vor tids fattiggård
  05.12.14 Velfærd

  Det er ynkeligt at se på, hvordan mennesker fastholdes i dårligdom og fagpersonale kommer til kort og gør alt andet end at give den kvalificerede rådgivning, de er uddannet til, skriver Per K. Larsen i dagens spark til Fattigdomsdebatten.

 • Pligt til arbejde – og ret til at få det
  28.11.14 Velfærd

  Per K. Larsen tager fat om nældens rod i dagens Fattigdomsdebat, hvor han skaber ligevægt mellem system og borger. Læs hans opskrift på en balance mellem borgerens ret til et arbejde og samfundets pligt til at levere det - og om de milliarder, der venter i samfundsøkonomisk gevinst.

 • Frygt, skam, og forsoning
  14.11.14 Velfærd

  Med brevet fra Mona i sidste uge kom der gang i debatten. Det får temaredaktør Per K. Larsen til at minde om, at kun en ud af fem nyfødte i en socialt udsat familie, får det vi kalder et godt liv. Fire fødes ind i socialt udsathed, og man kan vel svært argumentere for, at de er skyldige i egen situation. Ugens indlæg i Fattigdomsdebatten.

 • Haves: Kommunal rådgivning Ønskes: Retssikkerhed og resultater
  24.10.14 Velfærd

  I 40 år har ansvarlige aktører gået som katten om den varme grød i debatten om socialområdet. Lad os gøre rent bord, og få en fordomsfri debat om, hvordan socialområdet bedst organiseres, skriver Per K. Larsen. Han stiller bla spørgsmål ved kommunernes evner som driftsansvarlige i de svære socialsager.

 • EU's frie marked giver fattige borgere
  10.10.14 Velfærd

  EU's frie bevægelighed af varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft medfører sociale forringelser. Samtidig har sociale ydelser været forudsætningen for et lige og rigt Danmark. Som dansker må man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor i alverden sætter vi noget over styr som virker? skriver Per. K. Larsen i Fattigdomsdebatten og kommer med bud på, hvordan vi blandt andet via et rummeligt arbejdsmarked, ændring af regler og rehabilitering kan sikre velfærd og vækst.

 • Kommunerne har udspillet deres rolle på socialområdet – en tale, der ikke bliver holdt
  26.09.14 Ledelse

  Der er brug for en alvorlig debat om kommunernes evne til at levere brugbare resultater på socialområdet. De har haft 40 års chance, men reelt fejlet. Derfor er det relevant at stille tabu-spørgsmålet, om kommunerne er de rigtige til de tunge socialopgaver, skriver Per K. Larsen i Fattigdomsdebatten. Hvad skal der til for at bryde troen på at kommuner er bedst til alt, spørger han.

 • Stærkere veje til arbejde og velfærd
  05.09.14 Velfærd

  Det er med økonomer som med andre eksperter. Der er forskellige meninger på markedet. Den for tiden mest populære økonomiske teori er for øvrigt slet ikke økonomisk, men psykologisk. Den siger, at hvis kontanthjælpen sættes ned og dagpenge forringes, så får modtagerne mere lyst til at gennemføre uddannelse, komme i arbejde, blive raske og selvforsørgende. Der er absolut ingen evidens for dette synspunkt, skriver Per K. Larsen i dagens indlæg i Fattigdomsdebatten.

 • Økonomiaftale forbereder dødsdom over krisecentre
  29.08.14 Politik

  Indsatsen for fattige og socialt udsatte, når regering og kommuner nu lister mål ind om en sammenhængende indsats for borgere på kvindekrisecentre og forsorgshjem, skriver temaredaktør Per K. Larsen her i en ordentlig afklædning af aftalen om kommunernes økonomi fra før sommerferien.

 • Underklassen skal reddes af EU
  22.08.14 Velfærd

  Vi er på vej væk fra velfærd som har gjort danskerne til et af verdens mest trygge og lykkelige folk. Det sker samtidig med udviklingen af EU’s indre marked. Men EU rummer også socialt ansvarlige alternativer.

 • Stemmer på Kanten kan afgøre næste folketingsvalg
  20.06.14 Politik

  Folketingsvalget der rykker nærmere ser ud til at blive afgjort af marginaler. Nye vælgere kan få stor indflydelse på om vægtskålen tipper til den ene eller anden side af Folketinget. Derfor er Stemmer på Kanten blevet en politisk magtfaktor - og både blå som røde politikere kan her få et indblik i de dagsordner, der kan vinde næste valg.

 • Fire fordomme om fattigdom
  05.06.14 Velfærd

  Der er behov for en læs-let indføring i fattigdommens anatomi. For selvom Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport om faldende fattigdom er en god nyhed (i hvert fald nogen tid endnu), er den også præget af fordomme. Lige så kyndige forfatterne er udi økonomi, lige så uvidende er de desværre når det kommer til sociale og menneskelige faktorer.

 • Til dig der er i tvivl om du skal stemme på søndag
  23.05.14 Politik

  Det er et "falsk" parlament uden regering og opposition - men dets indflydelse er virkelig og stigende. Hvad sker der, hvis du ikke stemmer til valget om det eneste demokratisk valgte organ i EU?

 • Endelig en reform der hjælper arbejdsløse
  02.05.14 Velfærd

  Virkeligheden i et beskæftigelsessystem, der gennem årene er blevet stadig mere regelstyret, ubrugeligt og umenneskeligt, ser forhåbentlig ud til at ændre sig med en ny reform. Som det ser ud nu, finder ledige arbejde nærmest på trods af jobcentrenes indsats, imens ledige med andre problemer end ledigheden, ikke får den hjælp, de har brug for, skriver Per K. Larsen.

 • Fattigdom og det frie marked hænger sammen
  24.04.14 Velfærd

  Folketinget har i mange år fortiet, at EU ikke alene betyder et frit marked. Konsekvensen af et frit marked er en social union. Vi kan enten vælge en social union, hvor velfærden stille og roligt eroderer - eller én, hvor vi hjælper hinanden med at skabe gode sociale forhold i alle lande. Grænsebomme er en fiktion.

 • Frygten for fremtiden skaber fattigdom
  14.04.14 Velfærd

  Langt de fleste danskere sparer op i stedet for at forbruge, fordi det er klogt at kunne sørge for sig selv, når samfundet ikke gør det. Løsningen er den, som nu også IMF taler om: At samfundet tager ansvar for at begrænse uligheden med bedre adgang til sundhed, uddannelse og sociale programmer.

 • Drømmen om arbejde
  04.04.14 Velfærd

  Ordene "mindre bureaukrati" har de seneste 40 år resulteret i flere statslige regler og mere kontrol med ledige. For kommuner er myndigheder, styret af regler og budgetter, og sagsbehandlere en syndig blanding af lovgivende, udøvende og dømmende magt. Resultatet er brud på retssikkerheden og mangel på tillid mellem de ledige og jobcentrene.

 • Flere fattige øger pres på sundhedsvæsnet
  28.03.14 Politik

  Når samfundet skaber flere fattige øger det presset på sundhedssektoren. Derfor er sundhedsministerens debat om lighed vigtig, men den har stået på i 40 år uden væsentlige forandringer.

 • LO: Reformer kan skubbe nogle ud i fattigdom
  25.03.14 Velfærd

  Selvom reformerne af både sygedagpenge, førtidspension og kontanthjælp uden tvivl vil hjælpe nogle grupper af borgere, er der også fare for, at andre netop bliver skubbet ud i fattigdom. Øget fattigdom er ikke foreneligt med det samfund, som LO arbejder for. Derfor er vi glade for, at regeringen har vedtaget en fattigdomsgrænse.

Artikler

 • Konkurrencestaten, social innovation- og den nødvendige socialreform
  27.02.15 Politik

  Fælles værdier, stærke netværk og sammehængskraft er nedbrudt gennem mere end tre årtiers famlen på socialområdet. Det er på tide med en socialkommission, argumenterer Inge Marie Skaarup og genåbner dermed debatten som seks tidligere socialministre lancerede i november 2012. Gæsteindlæg i Fattigdomsdebatten.

 • Rapport: Lave ydelser fører til mismod og gæld - ikke arbejde
  04.04.14 Velfærd

  Afmagt, modløshed, gæld, øget fattigdom og ulighed, som især rammer børnene, er lave ydelsers resultater, viser en rapport fra landsdækkende forskningsprojekt. En af projektets fem forskere, sociolog Maja Müller, forklarer her resultaterne, der viser, hvordan fattiges overlevelsesstrategier på lave ydelser for det meste fører til meget andet end arbejde - inklusive stiftelse af rockergæld.

 • Opgør med et fattigt samfund
  07.02.14 Velfærd

  Fra ’99 til 2010 steg antallet af fattige i Danmark med 38 procent. En stabilt stigende kurve, der prikker hul i vores forestillinger om, at velfærdsmodellen kan holde borgerne ude af fattigdom. Denne samfundsudvikling kræver en grundig, konstruktiv debat, mener Per K. Larsen, der fremover vil facilitere Fattigdomsdebatten på DenOffentlige.dk.

TILMELD NYHEDSBREV