Fem tips fra Beredskabsstyrelsen: Sådan implementerer din organisation erfaringer under krisen

Alle myndigheder, virksomheder og organisationer er påvirket af coronakrisen. Her er fem tips til løbende at indarbejde læring fra håndteringen af krisen i din organisation.

Udbruddet af coronavirus/COVID-19 har medført dramatiske omvæltninger for alle myndigheder, virksomheder og organisationer i Danmark. Beredskabet i organisationerne er kommet under stort pres. Krisestyringsopgaver, planlægning, ressourcer, koordination og samarbejde er blevet udfordret i en hidtil uset grad.

For at organisationen kan stå stærkest muligt, giver det mening allerede nu at begynde at evaluere og implementere læringspunkter løbende. Erfaringer og læring fra håndteringen af coronakrisen kan være med til at forbedre beredskab og krisestyring fremadrettet.

Her følger fem tips til, hvordan I kan samle erfaringer og implementere dem i din organisation.

1) Afklar formål, mål, fokus og spørgsmål
Saml kernen i jeres beredskabsorganisation, f.eks. den strategiske stab, direktionen og den beredskabsansvarlige, og drøft følgende:

 • Hvad vil I opnå med den løbende evaluering (formål)? 
 • Hvad skal den ende ud i (mål)? 
 • Hvilke fokusområder vil I særligt kigge på? F.eks. informationshåndtering, krisekommunikation eller øvrige kerneopgaver i krisestyringen 
 • Hvilke spørgsmål skal den løbende evaluering besvare? 
 • Hvem skal stå for den løbende evaluering? 

2) Keep it simple - but with substance
Vælg de metoder og værktøjer, I kan håndtere, og som passer ind i jeres organisation.

 • Brug enkle men effektive metoder og værktøjer, f.eks. observationsskema, interviewguide og/eller kort spørgeskema 
 • Få krisestabens medlemmer til at fortælle deres historie om krisestyringsarbejdet 
 • Del gode og dårlige oplevelser og sæt ord på overraskelser, undren, nye overvejelser og egen læring 
 • Lad være at fælde dom. Forsøg at facilitere drøftelser og lad aktørerne konkludere selv 

3) Vær kritisk refleksiv
Erfaringer fører ikke pr. automatik til ny læring. Der skal passende forstyrrelser og refleksion til.

 • Vær kritisk undersøgende og skab refleksion blandt aktørerne over egen organisering, kultur og praksis 
 • Iagttag arbejdsprocesser, mødeaktiviteter og samarbejdsformer, som var I eksterne observatører 
 • Stil spørgsmålet: ”Hvorfor gør vi, som vi gør?” 
 • Observer ikke bare, hvad der foregår, men undersøg også hvilke intentioner, der ligger bag, og hvilke effekter det har 

4) Hav fokus på proces fremfor produkt
Hav hele tiden i baghovedet, at I skal kunne bruge læringen fra den løbende evaluering.

 • Fokusér på at skabe forbedringer fremfor bagudrettede analyser og vurderinger 
 • Overvej hvordan læringen præsenteres – f.eks. i slides, video eller i en workshop 
 • Processen er vigtigere end en afsluttende rapport. Men dokumentér læringen undervejs 

5) Indarbejd læringen undervejs
Omsæt løbende erfaringer og hverdagslæring til forbedret praksis. Det skal ikke afvente en senere evaluering.

 • Pluk de lavthængende frugter, mens de stadig er friske 
 • Integrér den løbende evaluering i krisestyringsarbejdet, men sørg for, at det ikke griber forstyrrende ind i aktørernes arbejde

Foto: Fungerende direktør i Beredskabsstyrelsen Flemming Klokager

Beredskabsstyrelsen på DenOffentlige.dk Beredskabsstyrelsen
Aktivitet: Artikler: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 28.05.21 Ledelse
  Søren Brostrøm indtræder i WHO’s globale bestyrelse

  Sundhedsstyrelsens direktør har i den forløbne uge været i Geneve for at deltage i WHO’s årlige Verdenssundhedsforsamling. Ligesom i 2020 finder den sted virtuelt, men fordi Søren Brostrøm har ledet møder i en af de to hovedkomitéer, har han deltaget i Geneve.