Femern A/S udbyder tømning af sø

Gemmer der sig arkæologiske hemmeligheder på bunden af en sø ved Rødbyhavn? Det skal undersøges som led i forberedelsen af verdens længste sænketunnel.

Midt på den kommende byggeplads for Femern-tunnelen ligger i dag en 8 hektar stor, kunstig sø. Femern A/S udbyder nu opgaven med at nedlægge søen, og samtidig er planlægningen af en helt ny sø et par kilometer væk i gang.

Som led i de forberedende anlægsaktiviteter til Femern-tunnelen, som forligskredsen bag Femern-projektet tiltrådte i foråret, inviterer Femern A/S virksomheder til at byde på den usædvanlige anlægsopgave.

”Strandholm Sø ligger lige der, hvor fremtidens biler og tog vil køre ned i tunnelen. Derfor er vi nødt til at dræne den. Vi gør det nu, så Museum Lolland-Falster kan foretage arkæologiske undersøgelser af søen, inden de store entreprenører for alvor går i gang. På den måde gør vi den samlede tidsplan for projektet mere robust”, siger Henrik Schøler Dahl, design manager i Femern A/S.

Strandholm Sø er kun ca. 1 meter dyb og blev til i forbindelse med opførelsen af det lollandske dige efter stormfloden i 1872, da en naturlig sandforekomst blev opgravet og indbygget i diget. Søen blev udvidet i 1940, da der skulle bruges materialer til et vejbyggeri.

Opgaven for entreprenørerne bliver at dræne hele området for vand, etablere en ca. 350 meter lang spunsvæg, der vil sikre det eksisterende dige under udgravningen og holde området tørt, mens arkæologerne graver.

Femern A/S etablerer erstatningsnatur for de naturområder, der går tabt som følge af tunnel-byggeriet, og derfor udgraves der cirka 6 km derfra - to kilometer øst for sommer-husene ved Hyldtofte på Lungholm inddæmning - en ny sø på samme størrelse.

Tømningen og tørholdningen af Strandholm Sø er sammen med flere andre arbejder led i den aftale, forligspartierne bag Femern-forbindelsen indgik i marts 2018. Her besluttede man at fremrykke forberedende anlægsaktiviteter for godt 400 millioner kroner inden for det samlede anlægsbudget på 52,6 mia. kroner.

 

Om Femern-tunnelen:

• Femern-tunnelen er danmarkshistoriens største anlægsprojekt.

• Anlægsbudgettet er på 52,6 mia. kroner.

• Femern-forbindelsen er brugerbetalt efter samme model som forbindelserne over Storebælt og Øresund.

• Femern-tunnelen bliver 18 kilometer lang.

• Det vil tage 10 min. i bil og 7 min. i tog at krydse Femern Bælt, når tunnelen åbner.

Femern A/S på DenOffentlige.dk Femern A/S er et datterselskab af det danske, statsejede Sund & Bælt Holding A/S, under Transport- Bygnings og Boligministeriet. Femern A/S har til opgave at planlægge og opføre en fast forb...
Aktivitet: Artikler: 20 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også