Fire gode råd om håndtering af kemikalier på arbejdspladsen

En nyere undersøgelse har vist, at mange virksomheder og offentlige institutioner mangler viden om sikker håndtering af kemikalier. Her er fire gode råd.

Sikker håndtering af kemikalier er et emne, som fylder mere og mere i mediebilledet, hvilket formentlig hænger sammen med, at en nyere undersøgelse har vist, at mange virksomheder og offentlige institutioner mangler viden på det område. Den manglende viden på området bekymrer mange eksperter, idet forkert håndtering af kemikalier kan koste dyrt. I dag vil vi forsøge at gøre dig lidt klogere på emnet ved at forkæle dig med fire gode råd om håndteringen. 
 
Undersøg om der findes et alternativt produkt
Man bør altid undersøge, om der findes et sundere alternativ til det kemikalieholdige produkt. 
 
At kigge efter alternativer er ikke kun en god idé, men rent faktisk lovpligtigt i henhold til arbejdsmiljøloven. Dog er der ikke altid mulighed for at finde et alternativt produkt, som ikke indeholder kemikalier og farlige stoffer. Det skal ikke desto mindre undersøges.  
 
Vær opmærksom på eventuelle gener
Det er endvidere sund fornuft at være opmærksom på eventuelle gener såsom allergi, eksem m.v. Det kan man evt. undersøge i forbindelse med, at man udarbejder en arbejdspladsvurdering. Det er lovpligtigt at udarbejde denne vurdering, uanset om man har 10 eller 800 ansatte.  
 
APV (arbejdspladsvurdering) er sat i verden for at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Her er man særligt opmærksom på, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive syge, nedslidte eller på anden vis komme til skade. 
 
Ret dit blik mod sikkerhedsdatabladet 
I henhold til loven skal alle leverandører af kemikalier forsyne brugeren med et sikkerhedsdatablad på dansk. Dette er et ufravigeligt krav, hvis kemikaliet leveres til erhvervsmæssig brug. Du kan læse mere om de gældende krav til sikkerhedsdatablade på nettet, hvis du er nysgerrig. 
 
Arbejdstilsynet stiller en lang række krav til, hvordan sikkerhedsdatabladet skal udarbejdes, og hvilke oplysninger det skal indeholde. Det er dog ikke din, men derimod leverandørens ansvar, at disse krav er opfyldt. Du bør ikke desto mindre bruge lidt tid på at gennemgå sikkerhedsdatabladet for at danne dig et overblik over mulige farer ved produktet. 
 
Gør altid brug af relevante værnemidler
Man bør altid tage sine forholdsregler, når man arbejder med kemikalier på arbejdspladsen. Det er især vigtigt, at man husker at bruge relevante værnemidler. Der findes ikke kun engangshandsker og åndedrætsværn, men også forklæder, kitler og meget mere. Disse værnemidler bør være lige inden for rækkevidde. 
 
Det er alfa og omega, at alle medarbejdere er instrueret i, hvordan man skal håndtere de forskellige kemikalier og desuden har forståelse for, hvor vigtigt det er at bruge forskellige værnemidler. Enhver arbejdsplads bør i øvrigt have en arbejdspladsbrugsanvisning, som man kan finde frem, hvis man bliver i tvivl om, hvordan man skal håndtere et givent kemikalie. 
 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer