Fire kommuner går videre med fælles forsyningsselskab

Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner har i juni alle besluttet at fortsætte processen med at samle serviceselskaberne på forsyningsområdet i ét selskab. Det fælles serviceselskab forventes at være på plads 1. januar 2016.

Etablering af et fælles serviceselskab for Køge, Greve, Solrød og Stevns har været politisk behandlet i de fire kommuner i juni måned. Og her har alle fire kommuner truffet en principbeslutning om, at Energiforsyningen i Køge, Greve Solrød Forsyning og Stevns Forsyning skal lægges sammen til et fælles serviceselskab.

Beslutningen betyder, at man nu går videre med forarbejdet til stiftelsen af det fælles serviceselskab, blandt andet skal navn, hjemsted og sammensætning af bestyrelsen forhandles på plads. Stiftelsen skal til endelig beslutning i de fire kommuner i oktober 2015.

Der er alene tale om en sammenlægning af de tre eksisteren


de serviceselskaber. Det betyder, at alle medarbejdere samles i et selskab, mens der fortsat fastlægges takster og investeringsniveauer lokalt i den enkelte kommune.

Et fælles serviceselskab forventes i højere grad at kunne imødekomme borgernes ønsker om højt informationsniveau og en hurtig og effektiv service fra deres forsyning.

De fire borgmestre hilser enigheden om at gå videre med dannelsen af det fælles selskab velkommen:

”Forsyningsselskaberne står overfor store udfordringer i de kommende år. Der stilles stadig flere krav om effektiviseringer og samtidig skal der udvikles nye løsninger til f.eks. klimasikring. Ved etablering af et fælles serviceselskab vil vi bedre kunne imødekomme disse udfordringer og samtidig sikre, at borgerne stadig får en god service”, siger borgmester Flemming Christensen, Køge Kommune.

”Med et fælles forsyningsselskab i de fire kommuner får vi endnu bedre mulighed for at yde høj service til borgere og virksomheder, og samtidig med at vi sikrer, at vi kan fastholde en meget lav takst. Vi bevarer de enkelte kommuners mulighed for selv at beslutte takster og investeringer samtidig med, at vi høster stordriftsfordelene”, siger borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune.

”Det var en fornuftig beslutning, da vi for nogle år siden sammenlagde forsyningsvirksomhederne i Greve og Solrød. Men der er et endnu større potentiale både økonomisk og fagligt ved et endnu bredere samarbejde. Og det skal vi selvfølgelig drage fordel af nu”, siger borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune.

” Jeg glæder mig meget over, at vi er enige om dette samarbejde. Samfundsudviklingen peger på, at kommunerne og selskaberne må stå sammen om at løse de kommende udfordringer i større samarbejder. En endnu større fusion havde derfor måske været at foretrække, men uanset det, så er der nu med denne fusion lagt op til et samarbejde til gavn for kommunernes borgere”, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen, Stevns Kommune.

De økonomiske synergier ved det fælles selskab vurderes at være på mindst 13 mio. kroner årligt svarende til cirka 4,5 procent af de samlede omkostninger.

Det forventes, at et nyt samlet forsyningsselskab kan være på plads fra 1. januar 2016.

 

Emneord: Forsyningssektor, Forsyningsselskaber, Energiforsyning, Greve Kommune, Solrød Kommune, Stevns Kommune, Køge Kommune
Greve Kommune på DenOffentlige.dk Greve Kommune
Aktivitet: Artikler: 72 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også