Flemming Trap Højer

Flemming Trap Højer

Galoche Alle 15, 4600 KØGE

Telefon: 28601296 Website: www.traptalks.dk E-mail:

Efter godt 25 års virke i både den kommunale og statslige sektor, med stillinger på flere niveauer, herunder toplederniveau, chefkonsulent på flere større satspuljemiddelprojekter i mere end 20 kommuner, hvor jeg har interviewet hundredevis af politikere, direktører, fagchefer, koordinatorer, it-folk, medarbejdere og ikke mindst borgere, har jeg set og identificeret, hvordan den offentlige sektor ret beset svigter vores mest udsatte borgere, fordi struktur, styring, organisering, teknologi, (fag)kulturer og budgetansvar spænder ben for et reelt tværfagligt helhedsorienteret samarbejde mellem de mange forvaltningsområder. 

Jeg er drevet af en passion for at fortælle beslutningstagerne, meningsdannere, og den brede offentlighed om, hvor i den offentlige, og særligt den kommunale og regionale sektor jeg ser det "går galt". 

Jeg sætter med afsæt i en prasisnær erfaring fra mine mange positioner i den offentlige og private sektor fokus for barriererne for en effektiv og helhedsorienteret tværfaglig indsats, der ligger indbygget i sektoren, samt hvilke konsekvenser det dagligt har for hundredvis, ja formentlig tusindvis af borgere. Jeg vil løbende komme med mine bud på, hvor løsningerne skal søges, og det vil med garanti give høj puls hos nogle af læserne.

Jeg håber mine blogs vil være med til at sætte en reel debat igang, der på sigt vil medføre væsentlige forbedringer i og af vores selfærdssystem. Der er brug for nytænkning. 

 

Blogs

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Kontaktpersoner

  • Flemming Trap Højer
    • CEO ⎢ Cand. jur. ⎢Ekspert i Lov om Socialtilsyn⎢Foredragsholder
    • t: 28601296
    • e: flemming@traptalks.dk