Flemming Trap Højer

Flemming Trap Højer

Galoche Alle 15, 4600 KØGE

Telefon: 28601296 Website: www.flemmingtrap.dk E-mail:

FlemmingTrap.dk leverer betydningsfuld rådgivning til botilbud og kommunale myndighedsområder. 

Vi tror på, at ligeværdige og retfærdige indsatser bidrager til borgernes trivsel og udviklling. 

Flemming Trap er Cand. jur, og har en baggrund som bl.a. sektionsleder i Socialtilsynet, ligesom han har været Social- og sundhedsdirektør i den kommunale sektor.

Efter godt 25 års virke i både den kommunale og statslige sektor, med stillinger på flere niveauer, samt været chefkonsulent på flere større satspuljemiddelprojekter i mere end 20 kommuner, hvor han har interviewet hundredevis af politikere, direktører, fagchefer, koordinatorer, it-folk, medarbejdere og ikke mindst borgere, har han set og identificeret, hvordan den offentlige sektor ret beset svigter vores mest udsatte borgere, fordi struktur, styring, organisering, teknologi, (fag)kulturer og budgetansvar spænder ben for et reelt tværfagligt helhedsorienteret samarbejde mellem de mange forvaltningsområder. 

Flemming Trap sætter med afsæt i en prasisnær erfaring fra sine mange positioner i den offentlige og private sektor, fokus på de mange barrierer for en effektiv og helhedsorienteret tværfaglig indsats i den offentlige sektor. Flemminhg Trap håber sine blogs at være med til at sætte en reel debat igang, der på sigt vil medføre væsentlige forbedringer i og af vores selfærdssystem. Der er brug for nytænkning. 

 

Blogs

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner

  • Flemming Trap Højer
    • CEO ⎢ Cand. jur. ⎢Ekspert i Lov om Socialtilsyn⎢Foredragsholder
    • t: 28601296
    • e: [email protected]