Forandrende, forpligtende fællesskaber

Fokus skal ikke længere være på hvilken service det offentlige kan levere, hvad virksomhederne kan producere eller hvad borgerne kan håndtere. Det skal handle om hvad vi kan skabe sammen. Derfor skal den politiske ledelse turde gå forrest og være klar til at forandre for at forbedre.

Af Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune

”Hvor store er kommunalpolitikernes ambitioner om øget dialog og borgerinddragelse? Og hvad er forventningerne til embedsværkets evne og vilje til at lytte? ” spørger Marianne Thyrring.

Læs Marianne Thyrrings indlæg: Brug borgerne. For bedre løsninger - og et styrket lokaldemokrati

Både politikere og embedsfolk på landets rådhuse har for længst forstået, at den opgave Danmark står over for er så omfattende og vigtig, at den ikke kan løses i en traditionel logik, der begrænser forståelsen af velfærdssamfundet til det offentlige system. Vi har brug for et aktivt samspil og en helt ny arbejdsdeling mellem borgere, organisationer og virksomheder, hvis vi også i fremtiden skal kunne glæde os over et velfærdssamfund, der giver lige muligheder til alle og hjælper dem, der har brug for det.

Diskussionen om hvorvidt udviklingen af velfærdssamfundet bør være en rent offentlig affære er dermed allerede forældet. Efter årtiers vækst har vilkårene for udviklingen af vores samfund ændret sig fundamentalt. Vi har været igennem den værste krise i min levetid samtidig med, at befolkningssammensætningen ændrer sig, så der bliver flere ældre og færre til at betale for velfærden. Med færre penge og flere behov, er vi er ganske enkelt nødt til at rykke sammen og etablere forpligtende fællesskaber mellem politikere, offentligt ansatte, borgere og virksomheder, hvis vi skal videreudvikle vores samfund.

Behovet for at alle tager ansvar for fællesskabet er indiskutabelt. Den politiske ledelse skal turde gå forrest og - med afsæt i aktive medborgeres erfaringer og ideer – være klar til at forandre for at forbedre. De offentlige ledere og medarbejdere skal vride sig fri af vanetænkningen og sætte fokus på det, der skaber reel værdi. Og borgerne skal sige farvel til rettighedsmentaliteten og spille en mere aktiv rolle – både i udviklingen af de offentlige tilbud og i løsningen af konkrete opgaver. Et moderne velfærdssamfund må nødvendigvis bygge på fælles ansvar og udvidet medborgerskab, hvor alle kan og har ret til at yde et bidrag.

En ændret arbejdsdeling og et fælles ansvar

I Aarhus er vi allerede godt i gang med at ændre arbejdsdelingen. Med afsæt i en erklæret politisk forventning – på tværs af politiske tilhørsforhold – om, at udviklingen af byen er et fælles ansvar for alle kommunale medarbejdere sammen med hele byen, er det lykkes at sætte en ny dagsorden. I praksis har det bl.a. betydet, at borgere og virksomheder har haft en central rolle i konkret prioritering af den kommunale organisering, haft afgørende indflydelse på udvikling og valg af velfærdsteknologiske løsninger, udviklet nye indsatser til at sikre flere en videregående uddannelse og bidraget med centrale elementer i en ambitiøs byudviklingsplan. Alt sammen med konkrete resultater, mere effektive løsninger og gladere borgere på bundlinjen!

Sideløbende med udviklingen af de traditionelt offentlige opgaver løser stadig flere frivillige - ligesom over det meste af landet - en række vigtige opgaver som lektiehjælpere, besøgsvenner, dynamoer i sports- og fritidsklubber og meget mere, der har helt afgørende betydning for sammenhængskraften i Danmark. Samtidig tegner der sig et billede af virksomheder, der i stigende grad trodser krisen og tager socialt ansvar for bl.a. at sikre praktik- og arbejdspladser til borgere, der har brug for en håndsrækning.

Mit svar på Marianne Thyrrings spørgsmål er derfor, at alt tyder på, at en ny arbejdsdeling er under udvikling, og at det kommunale ambitionsniveau for den proces er tårnhøjt!  I et samfund med ny velfærd (ikke mindre eller dårligere velfærd) skal fokus ikke længere være på hvilken service det offentlige kan levere, hvad virksomhederne kan producere eller hvad borgerne kan håndtere. Det skal handle om hvad vi kan skabe sammen!

I den umiddelbare fremtid er folkeskolen et af de næste store områder, hvor en ny arbejdsdeling skal udfoldes, og hvor borgere og frivillige organisationer kan komme til at spille en central rolle. Skolereformen sætter helt nye rammer for organiseringen og samarbejdet mellem en række centrale aktører, og jeg er både som borgmester, som politiker, som borger og som far meget optaget af, at reformen bliver en succes til gavn for elever og lærere samt for innovation og produktivitet i Danmark.

Stafetten går til Stefan Hermann

Jeg sender derfor blogstafetten videre til Stefan Hermann, der som rektor på Professionshøjskolen Metropol og aktiv uddannelsespolitisk debattør kan give et kvalificeret bud på, hvordan man kan forestille sig en ny arbejdsdeling i folkeskolen, og hvilke ledelsesmæssige greb, der skal til for at sikre den nødvendige omstilling?

 

Emneord: Borgerinddragelse, Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, Stefan Hermann, Folkeskolereform, Offentlig service, Kommunalpolitik, Velfærdssamfund, Arbejdsdeling, Offentlig ledelse
Lederskabs-stafetten på DenOffentlige.dk Lederskabs-stafetten skal mobilisere lederskabsreformen over Danmark. Hvis vi vil kunne håndtere fremtidens samfundsmæssige udfordringer, stiller det krav om lederskab i alle sektorer og på alle...
Aktivitet: Artikler: 46 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.02.20 Infrastruktur
  Letbanen fik en god start på året

  Passagertallene for januar er med 463.000 rejser tæt på Letbanens rekordmåned i november. Det viser Midttrafiks opgørelse for januar 2020.

 • 28.08.19 Velfærd
  Lejres borgmester flytter sit kontor ud til borgerne

  Torsdag flytter Lejre Kommunes borgmester Carsten Rasmussen sit kontor til Englerup for en dag. Det er første stop på en rundtur, der vil bringe borgmesteren til mange flere steder i Lejre Kommune.

 • 15.03.19 Social
  Mere helhed for borgerne: Social og beskæftigelse i en forvaltning

  Rådmand Kristian Würtz foreslår at forenkle organiseringen ved at lægge de to forvaltninger – Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen – sammen til én forvaltning under en fælles ledelse og med seks nye driftsområder, der sammenkobler de sociale og jobrettede indsatser til borgerne.

 • 01.03.19 Politik
  Professorer: Politikere er låst i hensyn til middelklassen

  PODCAST: Jørn Henrik Petersen og Ove Kaj Pedersen påtaler en situation, hvor politikerne er låst mellem hensyn til det store flertal af vælgere, som har det godt, og hensynet til den sociale kontrakt, hvor udsatte får den nødvendige hjælp og støtte. Her bliver den kommende valgkamp central, mener de.

 • 11.12.18 Sundhed
  Sundhedspris har fokus på pårørende i 2019

  Danske Regioner har åbnet for indstillinger til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ. Prisen går i år til et projekt, der har fokus på at inddrage og støtte pårørende.