Inddragelse eller involvering - hvordan når vi borgerne i samskabende processer?
19/12/2018
Velfærd Der er forskel på at inddrage og involvere. Ledelseskonsulent Jens Ulrich peger her på de centrale forskelle, som kan være relevante at huske på, når man arbejder med borger-relationer.
Professorer: Nedsæt en styringskommission
20/10/2018
Ledelse Sørensen og Torfing peger her på fem styringsproblematikker og foreslår at nedsætte en styringskommission, der kan komme med nye bud på, hvordan vi indretter den offentlige styring i fremtiden.
Magtforsker: Lederne lukker sig om sig selv
26/06/2018
Ledelse Kunne Ledelseskommissionen have inviteret bare en enkelt mellemleder, menig ansat - eller endda borger - indenfor i sit arbejde? Eliteforsker efterlyser eftertanke fra lederne selv - inden de udvalgte udvikler sig til et aristokrati.
Politikere holder ikke altid fast i beslutninger
30/11/2017
Politik I Silkeborg har 30 lokalråd høringsret. Det betyder mange møder, men også at borgerne føler sig lyttet til.
Der er altid nogen, der er udenfor
31/10/2017
Ledelse ”Hvem er inde – og ude?” er et af tidens vigtigste spørgsmål at stille, fordi det er en umulig mission at få alle med. Så hvordan håndterer vi den udfordring, at der altid vil være nogen, der er udenfor? Svaret er: Vi faciliterer fællesskaber.
Helt i frontlinien handler på trods: Claus skaber løsninger i hverdagen
19/05/2015
Ledelse Det er konstant med jobbet som indsats, når han skaber løsninger i den offentlige sektors frontlinie. Men sådan burde det ikke være. Derfor bliver en menig offentligt ansat hverdagens helt.
Undersøgelse: Omfanget af borgerinddragelse vokser
02/04/2017
Velfærd Borgere og virksomheder i bliver i højere grad inddraget i sagsbehandlingen på teknik-og miljøområdet, viser COK-undersøgelse. Men der er også behov for, at ledere og sagsbehandlere i kommunerne sikrer, at de udsatte borgere bliver hørt.
Op mod ni ud af ti gange rammer vi forkert, når borgeren kontakter os
04/03/2016
Ledelse I Odense har vi erkendt, at mellem 60-90 procent af de henvendelser, vi modtager fra borgere, kommer som en konsekvens af, at systemet ikke har gjort noget eller ikke har gjort det rigtige fra borgernes perspektiv, skriver Mikkel Schjøtt-Kristensen i en advarsel mod at gøre samskabelse til et projekt.
Tre kendte kommunale direktører: Lokaldemokrati er i nybrud
09/12/2016
Ledelse Ønsket om at udvikle kommunal politik og velfærd i et tæt samspil mellem politikere og borgere stiller nye krav til topembedsmændene, når de skal spille ’politikerne gode’. Tre af dem fortæller her, hvordan de håndterer den opgave.
Den kærlige kommune er blevet konkret: Borgere og politikere har skabt et nyt “vi”
02/05/2016
Politik Politikerne satsede indflydelsen og inviterede borgerne ind i maskinrummet med en politik. Både borgere, politikere og medarbejdere bliver udfordret, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) og byrådsmedlem Hans Skou (V)
Ringkøbing-Skjern: Ejerskab er nøglen til innovation
12/04/2016
Politik I Ringkøbing-Skjern Kommune har de siden 2010 forsøgt at udnytte medarbejdernes egne idéer og kreative løsninger for at styrke innovationen. Det har blandt andet banet vejen for Naturens Rige, som er en politisk vision for hele kommunen
Derfor drukner det kommunalpolitiske lederskab
21/03/2014
Politik Forventningerne til lokalpolitikernes lederskab står i skærende kontrast til politikernes reelle muligheder. Det viser en ny analyse af forholdet mellem forventningerne fra Kommunernes Landsforening og Kommunaldirektørforeningen og lokalpolitikernes egne oplevelser af deres indsats og indflydelse. Hvis lokaldemokratiet skal have bedre vilkår er der således alvorligt brug for, at sætte politikernes lederskab på dagsordenen lokalt, regionalt og nationalt.
Der er altid nogen, der er udenfor
31/10/2017
Ledelse ”Hvem er inde – og ude?” er et af tidens vigtigste spørgsmål at stille, fordi det er en umulig mission at få alle med. Så hvordan håndterer vi den udfordring, at der altid vil være nogen, der er udenfor? Svaret er: Vi faciliterer fællesskaber.
Borgerne er en stor udfordring for kommunalpolitikere
29/05/2017
Velfærd "Komplekse problemstillinger" er den største udfordringer for kommunalpolitikerne. Men lige efter kommer "borgerinddragelse", viser en undersøgelse foretaget af COK i 95 kommuner.
Nordfyns Kommune vil involvere borgerne i frikommuneforsøg
13/10/2016
Velfærd Kommunen vil invitere bredt ind til en tænketank, der skal indkredse det nærmere indhold i forsøget med fokus på samskabelse og
Borgerne i Rødovre får direkte adgang til byrådssalen
02/09/2016
Politik Rødovre kommune giver borgerne større indflydelse med borgerdrevne forslag, som drøftes i kommunalbestyrelsen.
Byråd iværksætter undersøgelse efter hård kritik
20/12/2013
Politik Efter hård kritik fra udsatte borgere tager politikere i Vejen Kommune nu affære. Der er iværksat en undersøgelse af beskæftigelsesområdet for at skabe en bedre sagsbehandling og dialog. Borgmester erkender, at borgerne skal anerkendes og inddrages mere. Men spørgsmål stillet ved byrådsmøde 10. december er stadig ubesvaret.
Borger-underskrifter skal give direkte vej til Folketinget
14/08/2015
Politik 50.000 underskrifter skal fremover kunne sende et forslag direkte i folketingssalen, hvis det står til politikerne.
Politikere holder ikke altid fast i beslutninger
30/11/2017
Politik I Silkeborg har 30 lokalråd høringsret. Det betyder mange møder, men også at borgerne føler sig lyttet til.
Slip kontrollen
30/10/2014
Politik Når ildsjælene inviteres med, får man et bedre resultat. Naturstyrelsen har arbejdet med åben proces og borgerinddragelse.
Det skal være enkelt at være frivillig i Rudersdal
27/05/2013
Ledelse Arbejdet med Frivillighedspolitikken samt rammer og vilkår for frivilligheden i Rudersdal Kommune er langt fremme.
Læger og sygeplejersker vil give patienter magt
29/10/2014
Velfærd Patienter på danske sygehuse skal inddrages mere i deres behandling. Regeringen er parat med 300 millioner.
Flere klager i sundhedsvæsnet fører dialog med læger
07/06/2015
Ledelse Folk, der klager over sundhedsvæsnet, mødes i stigende grad med den behandlingsansvarlige til dialogsamtale.

Pressemedelser

Seneste blogindlæg

Cases

Navnenoter