Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

1,5 millioner danskere kan glæde sig: Strømpriserne falder 1. april

Forbrug

27/03/2024 08:19

Kathrine Frich

Udgifterne til transport af strøm bliver væsentligt lavere.

Når kalenderen på mandag vendes og viser april, så kan 1,5 mio. husstande og virksomheder i Østdanmark se frem til en elregning, hvor udgifterne til transport af strøm bliver lavere. Netselskaberne Cerius-Radius’ tariffer skifter nemlig fra vinterpriserne til det lavere sommerniveau.

Gælder 1,5 millioner danskere

Det er en fast del af den tarifmodel, som Cerius-Radius indførte i starten af 2023, hvor tarifferne både varierer i løbet af døgnet og i løbet af året. Hensigten med modellen er, at kundernes udgifter til transport af strøm skal afspejle omkostningerne, som netselskaberne har forbundet med at drive nettet. 

”Strømforbruget er generelt lavere i sommeren, og det betyder, at presset på elnettet aftager. Det skal selvfølgelig også afspejle sig på kundernes regning. Så når deres elmåler snurrer i sommerhalvåret, kan kunderne glæde sig over, at deres udgifter til transport af strøm er lavere end i vinteren,” siger Cäthe Bay-Smidt, funktionschef i Cerius-Radius.

De 1,5 mio. østdanske elkunder vil opleve lavere tariffer i perioden fra kl. 6 om morgenen til midnat. Største prisfald sker i tidsrummet mellem kl. 17.00 og 21.00, hvor tariffen falder fra ca. 1,30 kr. pr. kWh. til ca. 0,60 kr. pr. kWh., mens tariffen i de øvrige lyse timer sænkes fra ca. 0,45 kr. pr. kWh. til det halve.

Cerius-Radius har lavet generelle tarifnedsættelser ad to omgange siden februar 2023 - både i marts og oktober 2023. Samtidig holder netselskaberne hele tiden øje med, hvornår der igen er rum til at give priserne yderligere et hak ned.

”Energikrisen er kommet på afstand, og vi har lige været igennem en vinter med mere normale tilstande. Vores opgave er at sikre, at forsyningssikkerheden er høj, og at vi har de nødvendige midler til at fremtidssikre elnettet. Vi har samtidig et stærkt fokus på at drive netselskaberne så ansvarligt som muligt, så kundernes omkostninger bliver holdt nede. De seneste år har dog vist, at det kan være svært at spå om prisudviklingen på energimarkedet, men vi håber, at vi kan følge op med yderligere prisnedsættelser i løbet af 2024,” siger Cäthe Bay-Smidt.

Tarifmodellen har vist sit værd

Cerius-Radius har analyseret kundernes forbrugsvaner i første år med den nye tarifmodel, og der viser tallene tydeligt, at der har været en ændret adfærd blandt private og mindre virksomheder. Faktisk har forbrug svarende til 58 mio. igangsætninger af en vaskemaskine flyttet sig fra dagtimerne til om natten, hvor der er mindst myldretid i elnettet.

”Der er en økonomisk gevinst for kunderne forbundet med at flytte forbrug, og det har mange taget til sig. Blandt andet ved at lade elbilen forskudt og tænke over, hvornår vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbleren skal køre. Og den udvikling håber vi vil fortsætte. Det er nemlig både til glæde for kunderne, som får en mindre elregning, og til gavn for elnettet, når belastningen fordeles ud over hele døgnet. Det gør nemlig, at vi i netselskaberne kan prioritere vores ressourcer til udbygning af nettet til de steder, hvor efterspørgslen er størst, og hvor udviklingen går hurtigst,” siger Cäthe Bay-Smidt.

Cerius’ og Radius’ sommertariffer løber i perioden fra 1. april til udgangen af september, hvorefter vintertarifferne igen træder i kraft. Netselskabernes tariffer udgør ca. 18 pct. af den samlede elregning hos den typiske privatkunde.

Mest Læste

Annonce