Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Godt nyt til 1,2 millioner danskere - fradraget bliver hævet i 2023!

Forbrug

22/11/22 1:47

Jens Asbjørn Bøgen

Satserne blev også hævet helt ekstraordinært i april på grund af de stigende benzinpriser.

Hvert år benytter rundt regnet 1,2 mio. danskere sig af muligheden for fradrag i forbindelse med transport mellem hjemmet og arbejdspladsen. Herudover er der også nogle, der får godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

Nu har Skatterådet fastsat de nye satser for 2023, og en stor gruppe danskere kan se frem til højere satser i det kommende år.

"Tilbage i april 2022 regulerede vi i Skatterådet ekstraordinært satserne på grund af uforudsete stigninger af benzinpriserne, og nu hæver vi igen satserne for 2023. Årsagen til, at satserne stiger, er, at vi skønner, at benzinpriserne vil stige yderligere, samt en forventning om, at udgifter ved at holde bil vil stige. Det påvirker alt sammen satsen i en opadgående retning," siger formand for Skatterådet, Jane Bolander.

Skatterådet fastsætter hvert år satserne for det kommende år. Ifølge lovgivningen bliver satserne altid beregnet ved kørsel i bil, uanset om man benytter offentlig transport, kører i bil eller andet.

Skatterådet har taget afsæt i en benzinpris på 15,87 kr./l. ved beregningerne af satserne for 2023. Ved fastsættelse af satserne indgår der i beregningerne også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, der bl.a. omfatter udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk, supplerende rustbehandling og forsikringer m.v.

Data: Skattestyrelsen

Data: Skattestyrelsen

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der er fortsat ikke fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset, hvilket transportmiddel man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får fortsat ikke nedsat satsen ved kørsel udover 120 km.

Læs mere på Kørselsfradrag (befordringsfradrag) - Skat.dk

Data: Skattestyrelsen

Data: Skattestyrelsen

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne for dette er uændrede.

Satsen for udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul er skønsmæssigt fastsat til 0,61 kr. Det svarer til en stigning på 6 øre. Stigningen i satsen tager afsæt i den procentvise ændring i forbrugerprisindekset.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce