Forebyggelse af ensomhed, angst, depression og radikalisering: Der skal være en psykoterapeut på hver en skole

Der er et stigende pres i uddannelsessystemet. Danske børn og unge har det psykisk dårligt. Skole- og ungdomsvejlederne melder om flere og flere elever, der er ramt af stress, ensomhed, angst og mobning. Der er ofte en ringe kontakt mellem forældre og børn i vores travle og opsplittede liv. Børn og unge savner stabilitet. De savner simpelthen nogen, der vi lytte til dem, så de ikke føler skam over at opleve problemer i deres liv.

Dansk Psykoterapeutforening mener, at hver skole i landet skal have mindst én psykoterapeut ansat, som kan tage sig af både børnenes og undervisernes problemer. Nu er der ikke længere en skolepsykolog til rådighed. Skolepsykologerne er nu blot konsulenter for lærerne. 


Der er lange ventelister til børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. Der skal sættes ind så tidligt som muligt i børns udvikling for at undgå psykiske problemer og lidelser. Både børn, unge og lærere skal have mulighed for at tale om problemerne i deres liv til veluddannede psykoterapeuter, så problemer med mobning, skam, ensomhed og stress kan tages i opløbet. 

Unge, der tyer til vold og radikaliseres, har alle følt sig ekskluderet, ensomme og uden for fællesskabet. Vold er skammens ansigt. Elever med problemer i skolen skal aktivt opsøges, så der kan ydes en helhedsindsats både i forhold til børnene og deres familier.

Emneord: Dansk Psykoterapeutforening, Stress, Depression, Ensomhed, Radikalisering, Trivsel
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 28.03.15 Anders Dinsen
  Hvepserede?

  Nå jeg fik vist stukket hånden ind et sted, hvor der var godt gang i den. Jeg føler mig takenemmelig over at jeg ikke blev stukket. Jeg må vist prøve at rejse den relevante debat selv: At folkeskoleloven skal indrettes så der bliver plads til lokalt foreningsliv (det er den i dag) OG til behandling af børn med behov herfor. Måske en ide, som "autencitets- og nærværsekspert" @CallesenLinda skrev til mig på twitter, at det gælder terapeuter i almindelighed. Lad os f.eks. få fysio- og ergoterapeuter på skolerne til at hjælpe fysisk handicappede børn. Nå, måske var det ikke dem hun tænkte på.

  Jeg gentager mit spørgsmål, som sexologen Per Holm Knudsen ikke prøver at svare på:

  Hvordan skal det financieres
  Hvilke principper skal der behandles efter?
  Hvad kan vi sige noget om effekten?

  /Anders

 • 23.03.15 Per Holm Knudsen
  Om psykoterapeuter og mobning i skolerne

  I en pressemeddelelse 9. marts 2015 med overskriften ”Der skal være en psykoterapeut på hver en skole”, slår formanden Erik Wasli og næstformanden Allan Holmgren fra Dansk Psykoterapeutforening til lyd for, at foreningens angiveligt 1.600 medlemmer skal ansættes på landets (ca. 3.030) skoler.
  Baggrunden for deres forslag skulle være dels en bekymring for den mobning og radikalisering, som de mener finder sted i de danske skoler, dels den aktuelle mangel på skolepsykologer i nogle danske skoler.

  Manglen på skolepsykologer skyldes, at der ikke siden 2000 er uddannet cand. pæd. psych.’er. En langvarig strid mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Århus Universitet om uddannelsen til skolepsykolog er stadig ikke løst. KL og Danmarks Lærerforening har siden krævet skolepsykologer med en læreruddannelse som baggrund, og dette har Århus Universitet afvist at stå for. Stridspunktet handler tilsyneladende mere specifikt om statsautorisation til psykolog.

  Da de ”store årgange” af lærere nu er ved at forlade skolerne, ja så forlader også et stort antal cand. pæd. psych’er skolerne. Konflikten om autorisation og uddannelsesnivo er tilsyneladende helt overset af de to ”veluddannede” psykoterapeuter, hvor af den ene (AH) endog er adjungeret professor ved CBS. Og det får dem til at foreslå at Dansk Psykoterapeutforenings medlemmer ansat på skolerne, uanset hvilken uddannelsesmæssige baggrund de måtte have.

  KL ønsker psykologisk uddannede lærere til at varetage funktionen som skolepsykologer. Her kunne de to ”veluddannede” psykoterapeuter – i stedet for lade samtlige 1.600 medlemmer (sic!) befolke landets ca. 3.030 skoler – hvilket vel kun kan lade sig gøre ved personlighedsspaltning – have foreslået, at skoler med aktuel mangel på skolepsykolog kunne overveje at benytte sig af lærere med en 4 årig psykoterapeutisk videreuddannelse. Dem findes der en del af i Foreningen af Danske Psykoterapeuter, Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter og osse i Dansk Psykoterapeutforening. Det ville have været et logisk og adækvat forslag til det problem, nogle skoler p.t. har vedrørende skolepsykologer.

  De to herrers analyse af voldens og radikaliseringens årsager er mildest talt amatøragtig og vidtløftig, og udsagnet ”Volden er skammens ansigt” kan vist kun give anledning til mystificeret hovedrysten. Vold anvendes jo f.eks.af statsmagten helt uden skamfølelser, og vold er præcist det modsatte af skam! Skam går ind ad i personen, og vold går ud ad fra en person mod andre – for at sige det meget kort.
  Når de to psykoterapeuter ydermere mener, at skoleansatte psykoterapeuter skal agere ”holdningspoliti”: ”Elever med problemer i skolen skal aktivt opsøges ...”, så ligger det klart på den anden side, hvad der er en etisk psykoterapeutisk praksis, og det har en ubehagelig snert af totalitær ideologi og overvågningssamfund.

  Slutteligt skal jeg ikke undlade, at undre mig over, at netop dé to bestyrelsesmedlemmer i Dansk Psykoterapeutforening, der har været de mest aktive til massivt at mobbe andre bestyrelsesmedlemmer ud af bestyrelsen og ud af Dansk Psykoterapeutforening, pludselig mener, at der skal gøres en indsats mod mobning i skolen? Måske skulle de snarere få ansat et par skolepsykologer til at klare mobnings- og radikaliseringsproblemerne i Dansk Psykoterapeutforening, der til tider får Dansk Psykoterapeutforenings bestyrelse til at ligne en specialskole for svært adfærdsforstyrrede.
  Hvordan de 1.600 ”veluddannede” psykoterapeuter i Dansk Psykoterapeutforening skulle kunne tackle skolernes mobningsproblemer, når de end ikke kan tackle mobningsproblemerne i deres egen forening, må stå hen i det uvisse.

  KL: Vi vil have uddannet skolepsykologer med lærerbaggrund i en fart (Folkeskolen 6. maj 2013)

  Samråd: Stadig ingen skolepsykolog-uddannelse i sigte (Folkeskolen 5. februar 2014)

  Haarder rykker igen for skolepsykolog-uddannelse (Folkeskolen 28. oktober 2014)


  Mvh
  Per Holm Knudsen
  Psykoterapeut & sexolog

 • 11.03.15 Anders Dinsen
  Det er slet ikke en dum ide

  Det er slet ikke en dårlig ide, men der rejser sig alligevel nogle spørgsmål, for hvodan skal det financieres, hvilke principper skal der behandles efter og kan vi sige noget om effekten?

  Det er jo ikke gratis at ansætte en professionel behandler på hver skole, men det kan jo blive en investering med afkast, hvis det gøres rigtigt. I nogle kommuner ansætter man inklusionspædagoger på hver skole, og de laver ikke behandling, men måske kunne de gøre det?

  Der er også spørgsmålet om om man kan lave behandling på skolerne - personligt er jeg positivt stemt, men folkeskoleloven giver ikke lov til det.

  Er det mon spørgsmål Psykoterapeutforeningen har tænkt over?

  kh
  Anders

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også