Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Dansk forskning: Sådan hænger årstiderne sammen med vores spisevaner

Forskning og videnskab

21/10/2023 14:37

J. Bøgen

Lysens varighed i løbet af dagen og året har en betydelig indflydelse på, hvordan vi spiser og forbrænder energi.

Det er en udbredt opfattelse, at vi er sundere om sommeren. Solen skinner, vi får masser af D-vitamin, og dagene er lange.

Alligevel tyder nylig forskning fra Københavns Universitet på, at spisevaner om vinteren måske er bedre for vores stofskifte end spisevaner om sommeren – i hvert fald hvis du er en mus. Forskere har undersøgt musenes stofskifte og vægt i relation til både "vinterlys" og "sommerlys."

Lewin Small, der udførte forskningen som postdoc ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet, udtaler: "Vi fandt ud af, at selv hos ikke-sæsonbestemte dyr kan forskelle i lysets varighed mellem sommer og vinter medføre forskelle i energistofskiftet. I dette tilfælde blev der registreret forskelle i kropsvægt, fedtmængde og leverfedtindhold."

Forskerne bemærkede denne effekt primært hos mus udsat for vintertimer. Disse mus oplevede mindre vægtøgning og akkumulation af fedt. Deres spisevaner fulgte en mere regelmæssig rytme over et 24-timers tidsrum, hvilket igen førte til fordele for deres stofskifte.

Dette studie er det første af sin art, der undersøger lysens varighed og dens indvirkning på stofskiftet hos mus, der ikke betragtes som sæsonbestemte dyr. I modsætning til sæsonbestemte dyr, som forbereder sig på avlssæsonen ved at tage på i vægt, formerer mus sig året rundt og forholder sig mere stabile på det område.

Forskernes interesse for dette emne blev vækket af de betydelige variationer i dagslystimer på tværs af forskellige regioner i verden. De ønskede at undersøge, hvad de sæsonbetingede forskelle i lys havde af betydning for stofskiftet. Da de fleste mennesker i verden oplever mindst en to timers forskel i lysets varighed mellem sommer og vinter, er dette en vigtig undersøgelse.

Fremtidie undersøgelser

Forskningsresultaterne er blevet offentliggjort i tidsskriftet Cell Metabolism under overskriften "Seasonal light hours modulate peripheral clocks and energy metabolism in mice." Det er vigtigt at bemærke, at selvom studiet blev udført på mus, så er det ikke muligt at drage direkte sammenligninger til mennesker. Dette studie har derfor dannet grundlag for princippet om, at forskelle i lysets varighed påvirker energistofskiftet.

Fremtidige undersøgelser med mennesker kan måske afdække, om ændringer i eksponeringen for kunstigt lys om natten eller naturlig lysudstråling i løbet af året kan anvendes til at forbedre vores metaboliske sundhed.

Denne nye viden kan være afgørende for at forstå, hvordan vores spisemønstre påvirkes af lyset og årstiderne, hvilket kan kaste lys over, hvorfor nogle mennesker tager på i vægt på bestemte tidspunkter eller i bestemte årstider. For eksempel kunne variationen i lysets varighed mellem sommer og vinter påvirke vores sultmønstre og bestemme, hvornår vi føler os sultne i løbet af dagen.

Mest Læste

Annonce