Fredelige Frederiksberg: Politikere forlod byrådssal mens borger truede med selvmord

"Hooligans", siger lokalpolitiker om frustrerede borgere efter Frederiksberg Rådhus mandag blev centrum for en dramatisk udvikling i socialkrisen. Alle politikere forlod salen mens en borger truede med selvmord. Det begyndte med et spørgsmål til borgmesteren.

Frederiksberg Kommune er blandt Danmarks mest attraktive og rige kommuner. Også den tættest befolkede. Der er grønne områder, storby og ordentlighed. Men forleden blev kommunens byrådssal centrum for et drama, da borgere på tilhørerpladserne mistede besindelsen og begyndte at råbe ad politikerne. Baggrunden var lang tids forsøg fra borgernes side, der oplever sig klemt i en kamp med det kommunale system, på at skabe lydhørhed over for kommunens politikere. 

Læs om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

Forud for mødet mandag havde to borgere indsendt skriftlige spørgsmål til byrådets spørgetid, som indleder et byrådsmøde. Proceduren er, at borgmesteren giver ordet til spørger, der fra tilhørerpladserne læser sit spørgsmål op, hvorefter det bliver besvaret af byrådet - oftest af borgmesteren, men forleden var også en udvalgsformand klar til at svare. 

Formaliteter satte scenen

"Jeg vil blot lige starte med at minde os alle sammen om, at ifølge de overordnede regler om spørgetiden, skal spørgsmål være af almen interesse for Frederiksbergs borgere." 

Sådan indledte Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj, byrådsmødet mandag den 14. maj 2018. Derefter forklarede borgmesteren i to minutter, hvad reglerne for spørgetiden er. Han lagde bl.a. vægt på, at spørgeren har 60 sekunder til at stille sit spørgsmål, som borgmesteren så besvarer på 60 sekunder, hvorefter der kan følges op i 60 sekunder. 

Derefter gik ordet til spørgeren, Bitten Vivi Jensen, der er tidligere ansat i Frederiksberg Kommune, og nu som pensionist frivilligt assisterer borgere i sager vedrørende bl.a. førtidspension, samt er aktiv i de sociale modstandsbevægelser, hvor borgere forsøger at skabe opmærksomhed omkring socialkrisen

"Jeg føler, min og andres ytringsfrihed er under stærkt pres....."

Mere når Bitten Vivi Jensen ikke at sige, før hun bliver afbrudt af borgmesteren med en bemærkning om, at "der må ikke komme nogen personhenførbare spørgsmål" og en anden tilhører højt spørger, "kender I Grundlovens paragraf 77?" 

Spørgeren tager ordet igen, og siger, "det kan ikke nytte noget at I taler om personspørgsmål, fordi alle de enkelte eksempler viser den generelle ulovlige sagsmishandling, der foregår. Det I har foreslået før - at borgeren kan henvende sig til politiske udvalg og forvaltningen - er forsøgt forgæves."

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

Der kommer igen nogle røster nede fra politikerne, hvorefter hele salen på få sekunder mister kontrollen over situationen. Fra tilhørerpladserne bliver 10-15 borgere mere og mere frustrerede. Nogle råber op, andre forsøger at opfordre til at holde "salontonen" mens en ender i åbenlys afmagt og begynder at true med selvmord. I byrådssalen begynder politikerne at rejse sig. På få minutter har de alle forladt byrådsalen og tilhørerne står alene tilbage.

Den ene tilhører, der truede med selvmord, gentager truslen med stigende frustration og afmagt i stemmen: Hun vil begå selvmord og placere ansvaret hos hele byrådet, fordi politikerne nægter at lytte og gøre noget ved de problemer, som borgerne ser og mærker i socialkrisen. 

I løbet af få minutter forvandlede ellers fredelige og ordentlige Frederiksberg sig til centrum for socialkrisens vrede og afmagt. Både politikere og tilhørere udtrykker efterfølgende chok og ærgrelser over situationen, men fra hver deres positioner. 

Vrede hooligans

Medstifter af Næstehjælperne, Linda Villadsen, var til stede i byrådssalen, og oplevede situationen således: 

"Der var på forhånd en god stemning blandt de reformramte. De, der kendte hinanden på forhånd, hilste hjerteligt. De, der ikke kendte hinanden, introducerede sig for hinanden. Der var på forhånd lidt utilfredshed med, at en enkelt borger ikke havde fået ret til spørgetid, på trods af rettidig indsendelse af spørgsmål, men ellers var stemningen fin blandt de reformramte inden byrådsmødet."
 
Dette oplever Villadsen dog hurtigt ændre sig, 
 
"Ret hurtigt var det som om tilhørerpladserne eksploderede i indestængt vrede og frustration. En kvinde truede med at tage sit eget liv. Politikerne forlod ret hurtigt salen, hvorefter vi andre gjorde det samme. Det forunderlige er, at vreden og afmagten, der pludseligt blev så højt udtrykt i byrådssalen, stoppede lige så hurtigt igen. Der blev trøstet og krammet. Flere havde følelsen af igen af være blandt ligesindede igen - der hvor sorg, vrede og frustration bliver rummet," siger Linda Villadsen.
 
DenOffentlige har anmodet Frederiksberg Kommune om en reaktion. Her lader man en servicedirektør udtale sig om den scene, der udspillede sig i byrådssalen kort efter borgmester Jørgen Glenthøj havde åbnet spørgetiden til politikerne.
 
"Alle har ret til at deltage i spørgetiden, men rammerne for den, herunder tidsbegrænsningen, skal naturligvis respekteres. Tidsbegrænsninger på spørgetiden gør det vanskeligt at komme i dybden, når det handler om større enkeltsager. Derfor er der blevet tilbudt et møde mellem spørgsmålsstilleren og den ansvarlige udvalgsformand, ligesom hun også kan bede om et møde med hele udvalget. Det, håber jeg, hun benytter sig af, nu hun ikke ønskede at høre udvalgsformandens svar i salen," skriver servicedirektør Bjørn Thomsen via mail. 
 
DenOffentlige har sendt en sms til i alt syv politikere i byrådet. Tre har svaret. En af dem, det nyvalgte medlem af byrådet for de radikale David Munis Zeppernick, kalder tilhørerne hooligans.
 
”Desværre udviklede spørgetiden sig til en tumultarisk seance, som mest mindede om en fodboldkamp, hvor man har lukket for mange hooligans ind på lægterne. Jeg er ikke i tvivl om at spørgestiller og de medbragte 'hooligans' både var oprørte og følte sig forurettede, men i sidste ende fik vi jo bekræftet, at hun slet ikke var interesseret i et reelt svar, men primært udnyttede spørgetiden til at lave en intimiderende form for personlig hetz mod udvalgte politikere. Efter det forløb er det jo ikke just sådan en sag, som man får lyst til at kaste sig over," siger David Munis Zepernick om oplevelsen.
 
Venstre-medlem og viceborgmester Jan E. Jørgensen, der også er folketingsmedlem og bl.a. sidder i Retsudvalget, skriver i en sms at "det var forfærdeligt," men har trods opfordring ikke uddybet, hvorfor eller hvordan han oplevede det som forfærdeligt. 
 
Lone Loklindt, der er formand for det politiske udvalg, som spørgsmålene vedrørte, finder oplevelsen ved byrådsmødet skuffende, fordi byrådsmedlemmerne aldrig fik anledning til at svare på de skriftlige spørgsmål. Samtidig siger hun, at "afgørelser i forbindelse med sociale begivenheder kan virke meget firkantede og være svære at forstå." Hun lægger vægt på, at have tillid til forvaltningen.
 
"Jeg har en grundlæggende forventning om og tillid til at Frederiksberg Kommune følger lovgivningen. Som lokalpolitikere følger vi med i hvordan forvaltningen løser sine opgaver og klagestatistikken fra Ankestyrelsen viser, at kommunen får medhold i de relativt få klager, der kommer over afslag på førtidspension. Og som politiker skal man da også forholde sig til om lovgivningen er i orden. Som ny formand for udvalget er jeg særdeles optaget af at følge området tæt og lægger vægt på dialog med borgerne," siger Lone Loklindt til DenOffentlige og fortæller samtidig, at hun har et møde planlagt med en af borgerne.
 
Loklindt fortæller, at hun har bragt et forslag frem om, at Frederiksberg Kommune får en borgerrådgiver, og forventer, at beslutningen kan vedtages, så det sker engang i 2019.
 
Emneord: 170518, Socialkrisen, Socialkrise, Frederiksberg Kommune, Jørgen Glenthøj, Bitten Vivi Jensen, Spørgetid, Byrådsmøde, Bjørn Thomsen, Chefredaktør Nick Allentoft, 5 år med DenOffentlige, Nytår18 Socialtema
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 233 | Events: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 22.05.18 Jens Erik Starup
  Radikale politikere.

  Det er ikke alle politikere, som er værd at stemme på.

  https://www.bt.dk/danmark/ups-paa-live-tv-afsloerer-sexslavers-skjulested

 • 21.05.18 Jane fammé
  "Definer personlig hetz"

  "Intimiderende form for personlig hetz imod udvalgte politikere" En af tilhørerne i byrådssalen har selv arbejdet i kommunen og gjort sin embeds-og borgerpligt, som whistleblower, med insiderviden om de mange overgreb, manipulationer og embeds-og magtmisbrug, der foregår i kommunenss socialforvaltning overfor de svageste medborgere i Frederiksberg kommune. med metoder, der bedst kan sammenlignes med Stasi-metoder, har lokalpolitikere og fagfolk indledt en intimiderende personlig hetz imod denne tidligere kollega: mobning, fyring, privat husundersøgelse, skærpet bankkontrol, usaglig politianmeldelse og persontilsvining...SÅDAN SER EN PERSONLIG HETZ OG FORFØLGELSE UD ! Skam og skændsel over de øvrighedspersoner, som misbruger deres magt og embede imod de forsvarsløse

 • 18.05.18 Kim Andersen Hvidovre
  makværk fra Frederiksberg kommune

  Hvordan kan man som borgmester,fratage en borger retten til at ytre sig,når vedkommende,rettidigt har indsendt sine spørgsmål?Hvad er det som kommunen meget gerne vil skjule for offentligheden,siden at borgeren først kunne stille dem til mødet med Lone Loklint?Frederiksberg kommune har også problemer med at overholde lovgivningen,ca.40% af sagerne kommer retur fra Ankestyrelsen,så kan man da ikke stå og påstå at man følger lovgivningen og har tiltro til forvaltningen,man griner jo borgerne direkte op i ansigtet og forventer ikke at de handler som de gør,nok er nok.Politikere som ikke vil vedkende sig et ansvar og give borgeren en undskyldning for at have ødelagt familien,det er simpelt hen en skandale at man som politiker kan opføre sig sådan og så påstår man fra konservativ side at man hjælper udsatte borgere,hvori består den hjælp Jørgen Glenthøj?Håber virkelig at i får skeen i den anden hånd og kommer i gang med at få undersøgt alle de fejl som Bitte Vivi Jensen omtalte i sit indlæg på byrådsmødet eller skal det fejes ind under gulvtæppet?

 • 18.05.18 Heidi Nielsen
  Ar kalde desperate borger for Hooligans viser lidt om hvor vi er social politisk i DK

  Man kan ikke andet end at blive foraget når man læser politikere svar her, især da radikale, som i den grad vise en manglede empati med mennesker hvis tarv man er valgt ind til at varetage..

  Der sendes massivt mange sager tilbage fra ankestyrelser i alle landets kommuner, kommunal politikere erkender blankt at man med vilje ser hvor langt man kan gå inden ankestyrelsen griber ind, mange kommuner virker som om de går efter princippet går den så går den...

  Nogle borger finder sammen så de bedre høres, det afsted kommer så kommentar som hooligans jeg er rystet i min grundvold , det burde jeg så ikke være fordi jeg har været frivillig bisidder i mange år og derfor har set det vinde mere og mere frem at kommunerne ikke er til for borgerne, men borgerne er til for politikkerne , ikke som mennesker af kød og blod men som kroner og øre i en spare plan...

  Når det så går galt og personer vitterlig tager livet af sig, så står alle politikere i kø ved håndvasken og fralægger sig alt ansvar, et møde som det her beskrevet med så mange mennesker viser kun en ting og det er borgerne frustrationer og afmagt..

  At en politikere som David Munis Zeppernick kan ytre en spørgerstiler medbringer folk, viser noget om hvor lidt han høre til i det politiske liv, flertallet af dem der var der, som jeg så det var mennesker der havde lige så meget i klemme som spørgestiller, og hvor er det dejligt at se et oprør fra bunden rejse sig, det er i den grad på tide.

  Og det er i den grad på tide at politikerne høre efter hvad der siges og lægger deres herremænds mentalitet på hylden inden det her går helt galt og eksplodere i hovedet på dem..

  Snart en hver borger i dk er selv eller kender eller er i familie med nogen som er kommet i klemme i det regide danske system som man kalder velfærd og alle er snart klar over at det ikke altid kun sker inde ved naboen men at vi alle kan rammes i dag eller i morgen, og det snart ikke spiller nogen rolle om vi er høj eller lav, husejer eller lejer , ufaglært eller faglært de eneste der ikke rammes af sags-mishandling er politikerne selv, de som sidder og udføre politikernes vilje og ordre er meget meget tæt på selv at havne på den anden side af bordet ...

 • 18.05.18 Lena Dahl Møller
  Sæt jer ned med en professionel konfliktmægler!!

  Det er rystende, rystende læsning det her på flere måder. Hvordan kan Frederiksberg politikerne helt ignorere og overse en åbenlys selvmordstruet person. Når ikke engang man forstår alvoren, når et menneske kommer så langt ud, så bør alle alarmklokker bimle højlydt, for så er det noget rablende galt! Vi ser flere selvmord blandt den gruppe mennesker her. Jeg mangler simpelthen ord for min forargelse over kommunalpolitikerne. Noget tyder på at der skal professionel hjælp til. Måske konfliktmæglere kunne være et bud..?

 • 17.05.18 Bitten Vivi Jensen
  Et desperat råb om hjælp, der ikke blev hørt

  Politikere på flugt.

  Dette viser, at politikerne ikke har forstået sagens alvor og lever i en anden virkelighedsfjern verden.

  Det var ren og skær afmagt, der fik kvinden til at råbe højt efter forgæves at have søgt hjælp i mere end 4 år.

  Kommunen har fjernet hendes barn ulovligt og Frederiksberg kommune er stævnet.
  Kommunen har ikke sendt hendes klage til Ankestyrelsen vedrørende fejlanbringelse af datter, hvilket kvinden først finder ud af 10 måneder efter. I øvrigt mistrives datteren på anbringelsesstedet
  Da kvinden ulovligt blev fyret og stod uden en krone på lommen nægtede Frederiksberg hende hjælp.
  Kommunen har ulovligt sanktioneret hende økonomisk, da hun ulovligt var blevet placeret i ressourceforløb.
  Kommunen har ulovligt stoppet hendes sygedagpenge uden afgørelse.
  Kommunen har gjort hende og børnene hjemløse.
  Kommunen har splittet familien ad.
  Kommunen nægter at tage ansvar og har hidtil ikke, på trods af at kvinden har fået medhold i retten og Ankestyrelsen, forsøgt at rette op på fejlene.

  Det drejer sig en en tidligere velfungerende kvinde med 2 harmoniske børn, der altid har arbejdet.
  Kommunen ødelagde en rask familie og gjorde kvinden svært psykisk syg, og vil henvise hende til deres egen dyrt betalte lægekonsulent - psykiater for at rette op på de skader, de selv har påført hende - især den ulovlige anbringelse af datteren, som skete efter en 20 minutters samtale med en 24 årig sagsbehandler.
  Nu er kvinden blevet så syg og desperat og retraumatiseret af kommunen, at hun er selvmordstruet. og stadig hjemløs.
  Kommunen er ikke interesseret i at høre om sagsmishandling, og hvordan borgerer får forværret den arbejdsevne det var meningen skulle forbedres.
  Borgere bliver psykisk syge af systemet og pådrager sig PTSD, belastningssyndrom m.m.efter at have levet i uvished i op til 30 år eller mere.

  Borgmesteren vil som den øverst ansvarlige ikke tage ansvar, hvilket man kan høre på en lydfil længere nede på min væg. Derimod aflyser han et møde, som kvinden har ventet på i 7 uger, dagen før.

  Vil Den radikale Lone Loklindt, som vi i går holdt møde med - tage ansvar og banke i bordet og henstille til at kvinden får en lejlighed.

  Kan der dannes et flertal, der fremover vil forhindre sagsmishandling?

  Vi venter spændt.

  Det er svært belastende, og vi gider ikke mere at høre politikerne udtale, at der foregår meget, meget kompetent sagsbehandling, samt at loven bliver overholdt, når vi reformramte ved, det ikke passer. - tværtimod.

  Danmark vågn nu op. Vi kan ikke mere.

 • 17.05.18 Jane Pihlmann
  Demokratiet i Frederiksberg kommune er én STOR illusion

  Jeg var en af dem, der deltog i byrådsmødet den 14. maj. Forud for byrådsmødet den 14. maj havde mange af os været til de 2 forrige åbne byrådsmøder på Frederiksberg.

  Så dette 3. åbne byrådsmøde bør ses i sammenhæng med de foregående 2.

  Min erfaring efter at have været vidende til de seneste 3 åbne byrådmøder på Frederiksberg er, at demokratiet i Frederiksberg kommune er én STOR illusion.

  Der er hård autoritær styring på, hvem der må stille spørgsmål, hvordan spørgsmålene skal udformes m.m.

  Der er ingen ytringsfrihed - vel at bemærke under ansvar!!!

  Uanset, hvor mange eksempler på umenneskelig og ulovlig sagsbehandling, vi har bragt på banen på de 3 seneste åbne byrådsmøder, så er vi blevet mødt med det samme svar: "I Frederiksberg overholder vi loven".

  Så da udvalgsformanden startede sine svar til Bitten Vivi Jensen den 14. maj med ordene: "I Frederiksberg overholder vi lovgivningen", da bar udvalgsformanden et kæmpelæs brænde til et det bål, der stadig ulmede hos de fremmødte fra de foregående 2 åbne byrådsmøder.

  Men i modsætning til samtlige byrådsmedlemmer, så tog vi fremmødte selv ansvar for at slukke det brændende bål efter, at hele byrådet udvandrede fra mødet.

  Byrådet har på ingen måder vist villighed til at medvirke til at nedtrappe konflikterne mellem alvorligt syge og handicappede og kommunen - tværtimod så bærer de alle mere brænde til bålet og optrapper derfor konflikterne.

  At kalde syge og handicappede for holligans, siger rigtig meget om, hvor meget en eller flere af byrådspolitikerne i Frederiksberg kommune foragter og fordømmer dem, der samler kræfter og mod til at sige fra over for Frederiksbergs kommune ulovlige sagsmishandling.

  De syge og handicappede er IKKE højreradikale holligans!!!

  Det er en virkelig fordømmende handling fra den politiker, der er citeret for at have sagt det om os for "holligans" er alene noget, der relaterer sig til højreradikal fodboldvold.

  Faktisk synes jeg, det er på kant med injurielovgivningen, at en lokalpolitiker kalder kommunes svigtede syge og handicappedes borgere for holligans!!!

  Se videooptagelser fra de 3 omtalte åbne byrådsmøder på Frederiksberg i disse link:

  https://www.youtube.com/watch?v=ujPQMEceBYc

  https://www.youtube.com/watch?v=ZjFywcEffM0

  https://www.youtube.com/watch?v=9XockEO9rVY&t=674s

 • 17.05.18 Lillian Boc
  Er Frederiksberg ved at udvikle sig til. en ghetto for ressourcestærke ...

  Det er trist, at politikere, der som minimum hylder sig af evnen til at omgås vælgerne, i den grad taber kommunikationen på gulvet. Som læser får man det indtryk. at omgangen med love og regler fortolkes endog ualmindelig stramt af kommunen og konstruktiv kritik ikke modtages med glæde. Måske C bør erindre sig selv om, kommunalvalget udelukkende blev klaret på en knivsæg og Radikale, at jorden er ikke er gødet for en Ayn Rand indsats i 2019. Kommunerne er et service organ for borgerne, ikke en stat i staten!

 • 17.05.18 Linda Bruun Villadsen
  Omsorg

  Jeg finder det særligt påfaldende ved artiklen, at ikke en eneste politiker udtrykker omsorg eller medfølelse, for den kvinde, der truer med at tage sit eget liv. Reformramte borgere, der forsøger - eller lykkes med at tage deres eget liv er ikke længere et særsyn. Det lader ikke til, at det opleves som et problem på Frederiksberg - eller en udvikling politikerne der, mener de skal beskæftige sig med. Det finder jeg stærk bekymrende. Ligeledes finder jeg det bekymrende, når Radikale på frederiksberg ikke har kompetencerne til at se forskellen på Hooligans og mennesker, der kæmper for et værdigt liv.

 • 17.05.18 Camilla Grubbe
  Alvorlig psykisk handicappet og psykisk syg

  Jeg er en af de borgere, som kæmper en brav kamp med Frederiksberg Kommune. Jeg har en svær grad af autisme, ADHD, OCD, socialangst, generaliseret angst, spiseforstyrrelser, selvskade, søvnproblemer, sanseforstyrrelser så alvorlige, at jeg ikke tåler selv den mindste lyd, lugte, bevægelser fra mennesker, berøring, lys mm. og har nu også udviklet en svær belastningstilstand med hyppige selvmordstanker samt en meget slem søvnapnø. Men fordi jeg har emeget høj IQ, og dermed dobbelt op af autisme og dermed har store kommunikations- og sociale problemer (forstår ikke det non verbale samt kan ikke aflæse kropssprog overhovedet) så mener kommunen at jeg kan tåle at blive presset konstant med tiltag såsom mindfulness sammen med 7-8 andre i et lille lokale, kurser uden struktur og sammen med mange mennesker uden at jeg fik afskærmning, høreværn, skånehensyn mm. selvom at det var aftalen. Mentorer som kommunen har bevilliget, hvoraf en af dem udleverede fortrolige oplysninger om mig uden mit samtykke (der kører en sag nu). Sagsbehandler forsøgte ellers at stoppe sagen, og ytrede overfor mig, at nu skulle jeg lade Habitus være (det sted hvor mentor udleverede mig).

  Kommunen satte også et forløb i gang ude hos Specialisterne i Ballerup - et sted for autister, men her blev jeg udsat for den værste mishandling ud over den mishandling kommunen udsætter mig for. Inge har taget ansvar trods jeg er blevet alvorlig selvmordstruet med tiden. I stedet skriver sagsbehandler bare, at jeg skal opsøge psykiater hver gang, de presser mig igen. Der er flere fejl og mangler i diveres sager. Jeg søgte førtidspension på det foreliggende grundlag, da ingen indstillend emig til førtidspension trods jeg aldrig har kunnet fastholde et arbejde eller uddannelse uden at ryge helt i gulvet efter mobning, sexovergreb, vold og meget andet, fordi jeg ikke kunne indgå i det sociale. Jeg er ligeledes blevet overfaldet og truet under it arbejde. Jeg sled mig selv halvt ihjel, fordi jeg ikke kunne mærke krop og dermed sige fra. jeg kan af samme grund heller ikke mærke grænser.

  Jeg har fået afslag på alt hvad jeg søgte af merudgifter trods læge og Klinisk Funktions advarsler, da jeg stresser yderligere over dårlig økonomi. Jeg lider af enorm svimmelhed, men kunne alligevel ikke få tilskud til briller selvom det kun forværrede min situation og det var dengang, jeg skulle ud i praktik. Det hele er faldet til jorden og jeg kan intet i dag. Jeg er lige netop blevet ringet op af en sagsbehandler fra socialafd. som spørger mig, hvrofor jeg først nu klager over ukorrekte oplysninger i mine sager om merudgifter. Det svarede jeg kort og godt på, for jeg brød helt sammen under samtalen, at jeg havde ret til disse merudgifter samt at Frderiksberg Kommune ganske enkelt har ødelagt mit liv med hjælp fra deres medhjælpere Habitus og Specialisterne, som skrev ukorrekte oplysninger om mig, hvilket kommune selvfølgelig har brugt til at give afslag på min førtidspension, men jeg har netop fået ny diagnose tilføjet hos uvildig psykiater og har nu som beskrevet også en svær belastningstilstand. Sagsbehandler i socialafd. ville selvfølgelig gerne lige vide, hvordan jeg ahvde overskud til at klage nu et år efter, men jeg har ganske enkelt ikke andet at lave og er desuden meget retfærdig anlagt. Jeg er glad hvis jeg lever 5 år endnu, for mit liv er helt og aldeles ødelagt trods jeg selv har ændret mine kostvaner og spiser vildt sundt nu, søger for motion, sunde interesser som jeg for øvrigt slet ikke kan overskue længere og holder mig for stort set alt hvad der har med andre mennesker at gøre. Jeg sidder bag mine 4 vægge, men handler dog selv ind og gøre rent, hvilket kommunen ser som en kæmpe ressource, men de glemmer at se på, at jeg kun orker at gå fra de 10 centimeter fra min seng til kontorstol, laver det samme mad stort set hver dag, støvsuger lige en enkelt gang hver 14. dag, har slem socialangst og OCD og dermed ikke tåler folk i mit hjem samt ikke spiser mad, hvis det ser underligt ud og har pletter, hvorfor jeg ikke "tør" at lade andre købe ind for mig. Og jeg har LADRIG gæster for de giver mig angst og OCD samt mine spiseforstyrrelser, belastningstilstand og selvskade blusser op, så snart min struktiur ryger samt at jeg ikke kan sætte grænser og meget andet, når ikke jeg kan aflæse og forstå det non verbale.
  Og kommunen gør stadig alt for, at holde mig på en lav ydelse trods advarsel og psykiaters udtalese om, at jeg aldrig kommer i abejde, da det er farligt og jeg desuden er alt for ramt og udbrændt.

 • 17.05.18 Bettina Bundgaard
  Det pæne Frederiksberg

  Da det pæne Frederiksberg blev grimt: det er ufatteligt der ikke er mere lydhørhed blandt de lokale politikere, når det er tydeligt for enhver anden at den sociale modstandsbevægelse har vind i sejlene af en årsag. At stædigt fastholde man har tillid til sin forvaltning, har gang på gang vist sig at være en forfejlet politik. Ulla fra Struer-sagen, ildpåsættelse af borgere i klemme i et forrået og kynisk beskæftigelsessystem, Leif fra Fredericia og Ivalo fra København, der begge efter flere års sagsmishandling ikke så andre udveje end at tage sig af dage, viser ligeledes at selvmord ER en reel trussel og at vi som samfund simpelthen ikke kan være bekendt at skubbe vores medborgere ud over afgrunden!

  Man kan ikke blive ved med at stikke hovedet i busken som politikerne på Frederiksberg og andre steder gør. Der var engang et velfærdssamfund, som vi kunne bryste os af ude i verden. Nu begynder vi mest af alt at minde om en bananstat.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også