Frikommuneforsøg: Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder

Frikommunenetværk vil styrke samarbejdet på tværs af sektorer, så bl.a. patienterne får bedre behandlingsforløb. Esbjerg, København, Aarhus, Odense og Randers Kommuner er gået sammen. Læs projektbeskrivelsen her.

Frikommunenetværket ønsker at udføre forsøg inden for temaet ’Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder’. Det primære fokus i nærværende frikommunenetværk er sundheds- og omsorgsområdet herunder det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med aktørerne heri – sygehusene og de praktiserende læger. 

Læs mere om frikommuneforsøgene her

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Kommunikation og samarbejde mellem kommune, almen praksis og sygehus er helt central, hvis ønsket om bedre og mere sammenhængende borgerforløb skal lykkes. Aktuelt er forskellige it-systemer og diverse lovgivninger en stor barriere for optimal kommunikation og samarbejde mellem parterne.

De væsentligste udfordringer i det nære sundhedsvæsen kan opsummeres til følgende:
 
  • Manglende sammenhæng i borger- og patientforløb på tværs af sektorgrænser (større fokus på forløb og ikke enkeltindsatser)
  • Accelererede patientforløb, idet patienter i stigende omfang sendes tidligere hjem eller behandles ambulant
  • Manglende kommunikation, herunder lovgivningsmæssige barrierer i forhold til datadeling mellem aktørerne i det nære sundhedsvæsen
 
Frikommunenetværket ønsker et styrket samarbejde med almen praksis og sygehusene for at sikre sammenhængende forløb for borgere på tværs af sektorer. Samarbejdet skal bygge på klart definerede opgaver og roller for de involverede aktører i forhold til blandt andet genoptræningsområdet, kommunikation (datadeling), plejehjemstilsyn, tilkøbsydelser og en tværsektoriel akutfunktion.
 
Ovenstående er eksempler på mulige forsøg, som det samlede frikommunenetværk har tilsluttet sig. Det er dog ikke alle kommuner, der kommer til at deltage i alle forsøg, fx deltager Odense Kommune ikke i forsøget omkring Plejehjemstilsyn.
 
Emneord: Esbjerg Kommune, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune, Frikommuneforsøg, Frikommuner, Frikommune, Frikommuneforsøg: Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder, Sundhedsområdet, Det Nære Sundhedsvæsen, Patientforløb, Tværfagligt samarbejde
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også